Etiket arşivi: 4+4+4 sınıfsal ayrışmayı; köy-kent kutuplaşmasını teşvik etmektedir

EĞİTİM İŞ RAPORU : 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN EĞİTİMİN DURUMU..

Dostlar,

EĞİTİM İŞ, geçtiğimiz günlerde çok değerli ve gerçekçi bir rapor hazırladı, kamuoyuna sundu.

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN EĞİTİMİN DURUMU..

Raporun son birkaç paragrafı şöyle :

…..

4+4+4 eğitim sistemi ile 8 yıllık temel eğitim 4 yıla indirilmiş,
kız çocuklarının, yoksul çocukların, köy çocuklarının ve engelli çocukların
üst öğrenime devam etme olanakları ortadan kaldırılmıştır.

Uygulama, çocuk işçiliğini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığı,
sınıfsal ayrışmayı, köy-kent kutuplaşmasını teşvik etmekte,
çocukların toplumsallaşarak gelişiminin önünü kapatmaktadır.

Eğitim-İş olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimin
ve eğitim çalışanlarının sorunlarının takipçisi olacağımızı, haksızlığa uğrayan
tüm eğitim çalışanlarının yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin yeni
eğitim-öğretim yılını kutluyor; yeni eğitim-öğretim yılının ülkemize ve ulusumuza güzellikler getirmesini diliyoruz. 15.9.12

MERKEZ YÖNETİM KURULU
…………………

Rapor sendikanın web sitesinde de kondu.

Size bu raporu (biraz da EĞİTİM İŞ üyesi olarak) biz de sitemizden sunmak istiyoruz.

Özgün biçimini korumak için pdf olarak veriyoruz.

Okumak için lütfen tıklar mısınız..

EGITIM-IS_Raporu_2012-13_Egitim_Ogretim_Yili_baslarken

Sevgi ve saygı ile.
18.9.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net