2014 GENEL BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

P A N E L

GEÇMİŞ DÖNEM BÜTÇE UYGULAMALARI
ve 2014 GENEL BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 

DÜZENLEYEN  :  İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Ankara Şb.

TARİH :  28 Aralık 2013 – Cumartesi

SAAT   :  14.00

YER      :  Yüksek Ticaretliler Konferans Salonu
Mithatpaşa Cad. No:16/6 Yenişehir-Ankara (0312 434 37 16)

Panel Yöneticisi  Kamil ÖZDEMİR
(İst. Yük. Tic. ve Marmara Üniversitesi  İ.İ.B.F. Mezunları Derneği Onursal Bşk.)

Açılış Konuşması Davut ÖZDEMİR
(İst. Yük. Tic. ve Marmara Üniversitesi  İ.İ.B.F. Mezunları Derneği

Ankara Şb. Bşk.)

Panelistler  :

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN
(Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Rahmi Aşkın TÜRELİ
(CHP İzmir Milletvekili – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi)