Doğu Perinçek : Şakası yok ! Suriye’de gelişmeler çok ciddi!

Doğu Perinçek’in 25.7.12’de AYDINLIK’ta yayımlanan makalesi çok ciddi uyarılar içeriyor Türkiye açısından.. Okuyalım, okutalım..
Yurtseverler, aydınlar, gazeteciler, askerler-komutanlar serbest kalsın;
Türkiye’yi içine sürüklendiği bataklıktan, bölünme riskinden kurtarsınlar..
Suriye’de_yasananlarin_sakasi_yok

Lozan Antlaşması’nın tam metni TTK (Türk Tarih Kurumu) web sitesinde..

Lozan Antlaşması’nın TBMM’de kabulü yasası.. (Düstur 3, tertip 5)
TÜRK TARİH KURUMU

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=249

LOZAN ANTLAŞMASI**
24 Temmuz 1923
(Tam Metin)

Sayfa 13-19 ss.

20-29 ss.

30-39 ss.

40-49 ss.

50-59 ss.

60-69 ss.

70-79 ss.

80-89 ss.

90-99 ss.

100-109 ss.

110-119 ss.

120-129 ss.

130-139 ss.

140-149 ss.

150-159 ss.

160-169 ss.

170-179 ss.

180-189 ss.

190-199 ss.

200-209 ss.

210-219 ss.

220-229 ss.

230-239 ss.

240-249 ss.

250-259 ss.

260-269 ss.

270-279 ss.

280-289 ss.

290-299 ss.

300-309 ss.

310-319 ss.

320-329 ss.

330-339 ss.

340-349 ss.

350-357 ss.

Kaynak: Düstur: Üçüncü Tertip. Cilt 5: 11 Ağustos 1339-19 Teşrinevvel 1340. – 13-357 ss.

Niyagara Şelalesi / Niagara Falls..

Başta aşırı nüfus artışı, kendi hatalarımızla Dünyayı yaşanmaz kıldık. Küresel ısınma bir yeryüzü cehennemi.. Hızla, geç kalmadan tersine önlemler almalıyız. Sitemizde dün de bu soruna ilişkin 2 dosya koyduk.. İnceleyelim, paylaşalım ve uygulayalım..
niagara_falls

70 yıl önce Lozanın 19. yıldönümünde yazılan bir makale..

Mutlu bir yıldönümü : LOZAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin efsane Anayasa Hukuku (Teşkilat-ı Esasiye) hocası Prof. Dr. Bülent Nuri Esen hocamızın (1911- 1975) Lozan Antlaşması’nın 19. yıldönümünde, günümüzden 70 yıl önce yazdığı makale çok düşündürücü ve öğretici.. Lozan haftası nedeniyle paylaşmak istedik.. Hocamızın hala öğretici ve dünden bugüne ışık tutan yazılarını, adına açılan web sitesinde okuyabilirsiniz.. http://www.bulentnuriesen.com/
Prof. Dr. Bülent Nuri ESEN
İst. Üniv. Hukuk Fak. http://bulentnuriesen.com/gazete/lozan.htm,
Ulus Gazetesi, 24.07.1942

Bir milletin hak fikri, onun mensuplarında şahsa hürmet ve millet halinde yaşamak iradesinin temelini teşkil eder.

İsviçre’nin önemli bir adalet şehri olan Lozan 24 Temmuz 1923’de tarihine ün katan bir törene sahne oldu: Barış kurultayına gönderilmiş bulunan Türk elçileri başlarında Edirne mebusu, Hariciye Vekili İsmet Paşa olduğu halde Lozan antlaşmasını imzaladılar. Bir yanda “yedi düvel”, bir yanda da biz vardık. Günler gelip geçti. Biz “zaferlerimizle mağrur” olmadık. Durmadan çalıştık.

Bugün dünyaya dal budak salan afet bizi çarkları arasına alamıyorsa bunu milletçe namuskâr ve faziletli yaşayışımıza, antlaşmalarımıza bağlılığımıza, Türklük şuurumuzdaki beraberliğe borçluyuz. On dokuz yıl, onu geçmiş zaman diye seyrettiğimiz vakit ne kadar uzak görünüyor. Mesafenin uzun sanılması yaptığımız işlerin, başardığımız devrimlerin, başka Miletler ölçüsünde asırlık oluşundandır. Böyle olmasa idi, 24 Temmuz Türk ulusal hayatında bir tarih günü diye anılmaz ve kutlanmazdı.

Her milletin hayatında tarihini işaretleyen takvim yaprakları vardır. Halk bunları koparıp kendi inanışları âlemindeki kutsal yere asar. Ve sonra, dünyanın güneşi her dolanışında o da kendini hatıranın heyecanı içine bırakır. Geçmişteki başarıyı anmak yarına daha iyi hazırlanma kudretini aşılar.

Millet cesareti ve millet gururu köklerini tarihin büyük günlerine salmışlardır. Kökü besleyen toprak ne kadar sağlam ve bereketli ise milletçe çalışma kabiliyeti ve topluluk şuuru da o kadar verimli ve yüksek olur.
24 Temmuz günü bütün bu özellikleri gösterir.

Lakin, bu kadarla kalmaz. Onda millet hayatının yalnız bir cephesi saklı değildir. Bu tarih,
millet hayatının çeşitli cephelerini kucaklamıştır. Milletin ekonomik, sosyal ve hukuk varlıklarında,
kültür durumunda en büyük ve en feyizli evrimlerin ilerlemelerin başlangıcı, hareket noktası olmuştur.
Bu derece geniş tesirleri haiz bir olayın bilhassa gösterdiği vasıf hukukidir, denebilir. Bunun içindir ki
24 Temmuza “Lozan günü” dendiği gibi “hukuk günü” adı da veriliyor. Lozan antlaşması ile Türk hukuk hayatında baştanbaşa bir değişme meydana geldi. Bu değişmeyi antlaşma değil, biz yaptık.

Antlaşma, yenileşme kararımızı göstermek bakımından önemlidir.

Büyük devletler Türk milli benliğinde saklı kuvvetleri aşağı yukarı tahmin etmiyor değillerdi.

Ancak, bu kuvvetlerin ne yapısını bilebiliyorlar ve ne de ölçüsünü takdir edebiliyorlardı.

Osmanlı İmparatorluğunu yıkmış olan çeşitli sebepleri dolambaçlı çarelerle yaşatmak emelini gizleyen (kendi vatandaşlarına adalet teminatı sağlamak endişesi) suretiyle iddialar ortaya attılar.

Onlara bugünkü samimiyetimizin sıcaklığı ile garp medeni milletleri seviyesine yükselmiş bir kültür hayatını yaşamak kararında olduğumuzu bildirdik.

On dokuz yılda kaydettiğimiz ilerlemeler ve tırmandığımız basamakların sayısı sözümüzün eri olduğumuzu bir daha ispat etti. Bugün birbirleriyle vuruşmakta olan milletlerle dostluğumuzun sırlarından biri de buradadır. 24 Temmuzun hukuk hayatımızda açtığı alanları devlete şeklini ve kuruluşunu veren hukuk düşünüşünden gündelik yaşayışımızı düzenliyen büyük kanunlara kadar olan tekmil yenilikler diye gösterebiliriz.

Bir halk ve hukuk devleti yaratmak azmimizi Lozan’da bütün cihana haykırdık. Gene orada memleketimiz adalet mekanizmasına yeni bir yapı vermek kararımızı belirttik. Bugünkü Türk hâkimi Lozan’ın kendisine aşıladığı ruhla adalet işini görüyor. Kafasını kaplıyan hak düşüncesi Lozan’dan önce bu memleket hukuk adamlarında görülen bir hak düşüncesi değildir.

Eski zihniyet, menfaatleri hak tanımak yolunda yürüyordu. Bugünkü hukuk görüşümüzde haklar menfaat teşkil ederler. Lakin her menfaat, hak meydana getirmez. Eski düşünüş, menfaatte hak gördüğü için ferdin menfaatini topluluğun hakkına feda etmekten çekiniyordu. Lozan’ın açtığı hukuk yenileşmesi devri halk diline kadar geçen “birimiz hepimiz için” fikrini yerleştirdi. Bir milletin hak fikri onun mensuplarında şahsa hürmet ve millet halinde yaşamak iradesinin temelini teşkil eder.

Bu temelin sağlamlığı milletlerin hakka bağlılığından ve adalet duygusunun temizliğinden çıkar. “Lozan zaferi” bu bağlılığı ve bu duyguyu dünyaya izhar edişimizin ifadesi ve delilidir.

Büyük bir millet layık olduğu halde kendisinden esirgenmiş olan saygıyı Lozan’da tekrar kendi gücü ile kazandı. Ne kadar övünsek az, ne kadar kıskansalar yeridir.

Cemil Denk’ten değerli bir kitap : TÜRKÇE İBADET, HİLAFET, ÖRTÜNMEK

Sayın Denk’in bu değerli yapıtını okuyalım, okutalım.. Aydınlanalım..
Em. Albay, araştırmacı yazar Sayın Cemil Denk; “TÜRKÇE İBADET, HİLAFET,
ÖRTÜNMEK” adlı yapıtını bizlerle karşılıksız paylaştı.. Daha önce birkaç kez baskısı da yapılan bu değerli yapıtını sizlere sitemizden sunuyoruz.
Sayın Denk, birkaç yapıtının da telif hakkını karşılıksız ADD’ye aktarmıştı. Kendisine bu özverili aydınlanma çabaları için, araştırmacı yazar kişiliği için
şükran borçluyuz. Yayımlanmış Öbür 4 kitabının da kapaklarını sunuyoruz. Lütfen okuyalım ve okutalım.. Ahmet Saltık, 25 Temmuz 2012.
TURKCE_IBADET_HILAFET_ORTUNME