HSP’den Bekaroglu:Numan Kurtulmuş AKP gibi uluslararası bir projeye gitti! / Numan Kurtuluş was tranferred to AKP-JDP which is an international project

HSP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’a neler neler vaadedildi ki tüm siyasal değerlerine arkasını dönerek uluslararası proje AKP’ye geçiyor? AKP ne peşinde?
Prof. Mehmet Bekaroğlu’ndan sert açıklama

HSP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın HSP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKA, 13.7.12

Bekaroğlu, “Biz 1 Kasım 2010’dan bu yana iyiye giden hiçbir şey göremiyoruz.
Aksine AKP hükümeti verdiği sözlerden uzaklaştırıyor. İktidarını sağlamlaştırırken giderek iktidarın rengine boyanıyor, hak taleplerine kulak tıkıyor, tekçiliğe,
kendine demokratlığa dönüyor” dedi.

AKP’nin politikalarını eleştiren Bekaroğlu;

“Cezaevlerinde insanlar yanıyor,
TOKİ’nin dere içinde yaptığı konutlarda çocuklar boğuluyor.
Ormanlar, tarım alanları, şehirler yağmalanıyor, kibir kuleleri göklere yükseliyor.
Büyüme rakamları havada uçuşuyor ama gelir dağılımında uçurum büyüyor.
İşçi, emekli, esnaf kan ağlıyor, hala milyonlarca işsiz var.
Bütün çalışma hayatı taşeronlaştırıldı, insanlar köleleştiriliyor.
Esnaf mantar gibi biten AVM’lerde asgari ücretle tezgahtar olmaya zorlanıyor.
Şu anda 1 milyonun üzerinde mevsimlik işçi, çoluk çocuk birlikte
kamyon kasalarında, çadırlarda perişan vaziyettedir” ifadelerini kullandı.

AKP iktidarı döneminde Irak’ta bir milyonun üzerinde insanın öldüğünü,
insanların üzerine bomba yağdıran uçakların İncirlik üssünden havalandığını,
AKP hükümetinin buna ses çıkarmadığını kaydeden Bekaroğlu,

“Suriye’de akan kan giderek artıyor.
Hükümetin yaptığı tek şey muhalifleri silahlandırarak iç savaşı körüklemek oldu.

Komşularla sıfır sorundan savaş noktasına geldik.
Türkiye, uluslararası sularda vatandaşları katledilen, uçağı düşürülen,
bunlara hamaset dolu nutukların dışında ses çıkaramayan bir ülke konumuna düşürülmüştür” dedi.

HSP’yi doğuran koşulların değişmediğini söyleyen Bekaroğlu,

“İki yıl önce bunları söyleyen Numan Kurtulmuş şimdi ne oldu da böyle bir Ak Parti’ye geçiyor ve bu yapılanların faturasına ortak oluyor? Elbette kişisel bir karardır, kimsenin iradesine ipotek koyacak değiliz, buna gücümüz de yetmez. Ama Sayın Genel Başkanın partimizi bırakıp iktidar partisine niçin gittiğini anlamış değiliz.” dedi.

“HSP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP gibi uluslararası bir projeye dahil oldu..
Haberi, AKP’nin mahalle teşkilatlarından sonra duyduk.”

Behçet Kemal ÇAĞLAR Şiiri : NÖBETÇİ MİLLET / A poem by Behçet Kemal CAGLAR : Nation on Night Shift

Behcet_Kemal_Caglar_NOBETCI_MILLET

ATATÜRK : Ülke tehlikeye düşerse sorumluluğu komutanlara aittir / If country falls in danger, responsibility belongs to commanders

Mustafa Kemal Paşa 13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Savaşını kazandıktan sonra TBMM tarafından kendisine Mareşal ve Gazi sanı (unvanı) verilmişti
(19 Eylül 1921).. Başkomutanın iletsi böyle.. sorumluluk subaylarda..
“Ülke tehlikeye düşerse, bunun sorumluluğu komutanlara aittir!”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Komutanları tehlikeye düşen ülkemizde sorumluluk da halkımıza aittir!
Sözün ve özrün bittiği yer..

SAĞLIK BAKANI’NDAN 7 İVEDİ İSTEM / 7 Urgent Demands from Health Minister

Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012’den bu yana sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmadı.. Temel çözüm sağlık hizmetlerinin herkese eşit ve ntelikli verilerek bütçeden gidererlerin karşılanmasıdır. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM masalı dış daaytamadır ve son verilmelidir..
SAĞLIK BAKANI’NDAN 7 ACİL İSTEM

http://ato.org.tr/#/duyurular/detay/163/

1. Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması.
Komisyon kuruldu. Çalışmalarını takip ediyoruz.

2. TCK’ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması.
Bekliyoruz.

3. Başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi başında bu tür saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi.
Bekliyoruz.

4. SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik bir şiddet unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle işlevlerinin gözden geçirilinceye kadar durdurulduğunun açıklanması.
14 Mayıs’ta yayınlanan Çalışan Güvenliği Genelgesi’yle SABİM’e gelen şikayetlerin
filtre edileceği bi
5. Tüm sağlık kuruluşlarının (kamu, özel vb.) çalışanların sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla şiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen önlemlerin en geç
iki ay içinde uygulamaya geçirilmesi.
14 Mayıs’ta yayınlanan Çalışan Güvenliği Genelgesi’yle SABİM’e gelen şikayetlerin filtre edileceği bildirildi. Takip ediyoruz.

6. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini düşündüğümüz, değersizleştiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi.
Bekliyoruz.

7. Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düşündüğümüz, izlenen
sağlık politikasının sağlık alanındaki şiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının
Sağlık Bakanı başkanlığında en kısa sürede gerçekleştirilmesi.

Bekliyoruz.

..Biçare kuşlar gibi şehitler, tutsaklaştırılmış TSK subayları.. / .. Birds without remedy and Officers of Turkish Army who got prisoned..

Bir yanda biçare kuşlar gibi şehitler, bir yanda haklarındaki davalar ve tahliye talepleri “taammüden” sonuçlandırılmayarak tutsaklaştırılmış silah arkadaşları.. “Mazisi zaferlerle dolu olan”lar için Cumhuriyet tarihinde ilk kez trajik bir durum.. Em. Gnl. Dr. Noyan Umruk, AYDINLIK, 25.8.11