Şiir : Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Küreselleşme’ye hiciv / Poem by Fazıl Hüsnü Dağlarca a Satire for Globalization

Rıfat Ilgaz şiiri : Sanatoryumda Bir Doktor Konferans Verdi / A poem by Rifat Ilgaz : A Physician Gave a Conference at Sanatorium

Sanatoryumda_Bir_Doktor_Konferans_Verdi