Marmara Depreminin 16.; AKP – RTE Depreminin 13. Yılı

Marmara Depreminin 16.;
AKP – RTE Depreminin 13. Yılı

Depremden beter… 20 yıllık haritayı kullanıyoruz!

17 Ağustos’un yıldönümünde Prof. Haluk Eyidoğan’dan Cumhuriyet’e
çarpıcı açıklamalar:20 yaşındaki deprem haritası acilen yenilenmeli.
(Cumhuriyet, 16 Ağustos 2015)
*****
Dostlar,17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin üzerinden tam 16 yıl geçti..
Türkiye deprem haritaları hala o facianın öncesinden kalma..
Can sıkan haberin ayrıntılarını bizim notlarımızın altında okuyabilirsiniz..

Ne diyelim??

RANT HARİTALARI GÜNCEL ama deprem haritaları 20 yıllık..

Bir AKP klasiği daha…
13 yıla yakındır tek başına iktidar olan bu anlayışın içyüzünün fotoğrafı adeta..

İğneden ipliğe her şeyin özelleştirildiği, ünlü eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan‘ın “Babalar gibi satarım..” buyurduğu, topraklarını bile yabancılara satan bir
AKP politikası.. “Sattık da sırtına alıp götürdü mü??” savunması yapabilen bir yozluk!
(Rabbi, eşine istihare sonrası “Cleveland” demişti ameliyat için ama O şimdilerde tekerlekli sandalyede.. gene de şifa diliyoruz .. ama mazlumların-yetimlerin ahı ???)

Hemen her şey özel ve güzel sektöre, yandaşlara, “Milletin a…’a koyacağız..” diyenlere
(Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz) peş keş çekilirken,
Devlet TOKİ eliyle “konut” yapıyor!? İnşaat, motor sektör!

TOKİ dev bir kartele – tröste dönüştü, müthiş kamu yetkileriyle boldozer gibi her yeri dümdüz ediyor. Helikopterden göz konan yerler için hemen bir imar planı değişikliği ile ya “kentsel dönüşüm” masalı ile el konuyor ya da “yerleşime uygun değil” raporu çıkarılıyor ama oraya AVM’ler, oteller, rezidanslar dikiliyor her nasılsa!? Orta sınıf ve gecekondulular kent çeperine itiliyor üretilen arsalar müthiş rant sağlıyor. Mülkiyet hakkı ayaklar altında, el konan taşınmazların gerçek bedelleri ödenmiyor, mal sahibi insanlar uzun yıllar borçlandırılıyor… TOKİ evlerini seller basıyor, insanlar boğuluyor, temelleri açığa çıkıyor.. TOKİ, Deprem Yönetmeliğine uygun yapılaşma kurallarını takmıyor.
1 milyona varan arz fazlası “konut”, giderek “lüks konut” yapar ve stoklarken,
yarattığı öğrenci yurdu kapasitesi komik düzeylerde. TOKİ; AKP’nin stratejik bir aracı!

Bir de “ACELE KAMULAŞTIRMA” kuralları var.. Yasada öylesine hızlandırıcı hükümler var ki, yangından mal kaçırma tam da bu olsa gerek.. İtiraz durumunda,
İdari Yargılama Usulleri Yasasında da yargının eli kolu bağlanmış neredeyse.

Kamu, yurttaşından mal kaçırıyor..

Ya da daha acı bir anlatımla, kamu yetkisini eline geçiren rantçı – talancı bir anlayış;
gözü doymaz bir hırsla dağı – taşı, bağı – bahçeyi, tarlayı – tapanı, apartmanı – gecekonduyu, ormanı – kıyıyı, dereyi – madeni… yağmalıyor…

Türkiye böylesine talihsiz bir dönem yaşıyor, dikine betonlaşıyor ama deprem haritaları güncellenmiyor!? Binlerce köy mahalle yapılıyor.. (Yaklaşık 17 bin köy kaldı, bir o kadarı Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürüldü!) Artık kentsel nüfus oranımız %93 ve Dünyada başlardayız!

*****

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 16 yıl geçti..
Bu acı ve büyük depremde boşu boşuna verdiğimiz 40 bin dolayında kurbanın
aziz anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.. desek bir anlamı var mı gerçekte??

Ulusal Deprem Master Planı başlarda olmak üzere öyle devasa ve ivedileşen toplumsal sorunlarımız var ki..

Ege’de 152 adamız = vatan toprağı sahipsiz bırakıldı ve ekonomik bunalım içindeki
küçük komşu tarafından işgal edildi; AKP’den “tık” yok!?

Bu anlayış üst üste 3 kez tek başına iktidar oldu.. 4.’de kıl payı kaçırdı..
Necip milletimiz, “çalıyo emme, çalışıyo..” savunma mekanizması geliştirdi.
“Bunların alnı secdeye varıyo..” bir de..

Epey bir kitle bu yağma – talan rantına sadaka yardımlarla ortak ve tutsak edildi,
biatı sağlandı. Yandaşlaar, basın, bürokrasi, yargı, mafya.. ayakları kumpaslarla kuruldu
ve kamuoyu teslim alındı, dış destek de sağlanarak istendiği gibi yönlendiriliyor..
Millet – cumhur iradesi Seçim sonuçları bile beğenilmiyor ve zorla “tekarlanıyor”!
Bunun da adı AKP’nin “ileri demokrasisi” oluyor..

AKP-RTE deprem felaketi!

Bu gidişle bu ülke ve uyan(a)mayan, ranta yer yer ortak edilerek ahlakı bozulan halk,
daha çoook dayak yer, daha çoook “deprem afeti”.. yaşar da “kader” diye avunur oturur.

*****

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra bu ülkenin başına gelen en büyük deprem

3 Kasım 2002 seçimleri ile AKP’nin iktidar olmasıdır!
– Artçıları 4 yıl sonra 2006’da, 2007’de Gül Cumhurbaşkanı, 2010’da yeniden AKP
ve RTE Cumhurbaşkanı .. gelmiştir.
– 2014’te ise “yarım kalan” / AKP tarafından beğenilmeyen bir “artçı” yaşanmıştır,
bunun da yıkımının tam olması için tahkimine (yenilenmesine!) çalışılmaktadır!?..

*****

Halka gerçekleri “işleyecek” öncü siyasal kadrolara şiddetle ve ivedilikle gereksinim var..
Kayıtlı seçmenlerin toplamda %32’sinin oyunu alıp geçerli oylarda her nasılsa % 41’e fırlayan (%14 katılmayan!), o da yetmeyip TBMM’de %47 çoğunluğa tırmanan bir
siyaset ve seçim sistemi soytarılığı politik depremler üretmez de ne üretir??

Asıl bu açmaza bir “açılım süreci” gerek – bir büyük deprem ile yıkıp
sil baştan devrimci Cumhuriyeti yeniden kurmak gerek!

Not               :
İnşaat mühendisi ve “barajlar kralı” merhum Başbakan Süleyman Demirel,
depremler sonrasında;

“Ne yapalım altımız çürük…” buyururlardı!

Sevgi ve saygı ile.
Tekirdağ, 17 Ağustos 2015, saat 03:02
(45 saniyelik depremin başladığı an)

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

==============================

17 Ağustos’un yıldönümünde Prof. Haluk Eyidoğan’dan Cumhuriyet’e
çarpıcı açıklamalar:

 20 yaşındaki deprem haritası acilen yenilenmeli

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden tam 16 yıl geçti ve Türkiye hâlâ ‘18 Nisan 1996’ tarihinde yürürlüğe giren; hem güncelliğini hem de işlevini yitiren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nı 20 yıldan bu yana yenilemedi. 17 Ağustos’tan bugüne Düzce depremi, Van depremi gibi büyük depremlerin yanı sıra, Çankırı, Akşehir, Çay-Afyon, Pülümür Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bala-Ankara ve Simav-Kütahya gibi orta büyüklüklerde ve önemli hasarlar bırakan birçok deprem yaşandığına dikkat çeken eski İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncelliğini yitirdi

– 17 Ağustos’u yaşayan Türkiye’de mevcut deprem bölgeleri haritası sizce yeterli mi?

HALUK EYİDOĞAN – Bu harita 20 yaşındadır… Deprem Şûrası kararlarında önerilen ve bugüne dek çözülemeyen önemli sorunlarımızdan biri de 18 Nisan 1996 tarihinde yürürlüğe giren ve artık güncelliğini ve işlevini yitiren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nın yenilenmemesidir. Dediğiniz gibi bu süre içinde Türkiye’de Kocaeli-Gölcük depremi, Düzce depremi, Van depremi gibi büyük depremlerin yanı sıra, Çankırı, Akşehir, Çay-Afyon, Pülümür Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bala-Ankara ve Simav-Kütahya gibi orta büyüklüklerde ve önemli hasarlar yapan bir çok deprem yaşanmıştır.

150’ydi 326’ya çıktı

Üniversitelerimiz ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından
son yıllarda yapılan Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeofizik ve Deprembilim (Sismoloji) araştırmalarında bugüne kadar bilinen aktif (diri) faylara ek yeni faylar bulunmuştur. 2012 yılında yayımlanan Türkiye Diri Fay Haritası’na göre ülkemiz genelinde yaklaşık 150 tane olarak bilinen diri fay sayısı 326 olmuştur. Alt faylarla birlikte değerlendirildiğinde, yeni diri fay sayısının yaklaşık 485 adet olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç, Türkiye’de
her türlü yapılaşma ve planlama sürecinde deprem kökenli riskleri azaltmak için çok daha fazla duyarlı olunması gerektiğini göstermektedir.

İstanbul’da kaçacak yer yok!

– Peki İstanbul?

EYİDOĞAN – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2002’de İstanbul Deprem Tehlike ve Riski Etüdünü, 2003’te İstanbul Deprem Master Planını ve 2011’de İstanbul Sismik Mikro-Bölgeleme çalışmaları yaptırmıştır. Bu araştırmalar, İstanbul’un jeolojik-jeofizik-jeoteknik bilgilerine dayanarak deprem tehlikesini, zemin hareketlerini, heyelan ve sıvılaşma durumunu ve tsunami tehlikesini ayrıntıları ile ortaya koymuştur. Bunu bildiği halde İBB, İstanbul’un kıyılarını kilometrekarelerce doldurmakta, zemin sorunu ve sel-taşkın tehlikesi olan alanlar ile 17 Ağustos 1999 depreminden sonra acil tahliye ve barınma için ayrılan alanları imara açmaktadır. 2000-2010 yılları arasında İstanbul ve çevresi için yapılan bir çok ayrıntılı deprem tehlike ve risk çalışmalarından elde edilen önemli bulgular ve en riskli alanlar kentsel dönüşüm amaçlı planlamalarda ve uygulamalarda ne yazık ki dikkate alınmamıştır. Eski yerleşmelerdeki yoğun yapılaşmış riskli alanlar ve üzerindeki riskli konutlar öylece durmaktadır. İstanbul Valiliği, İSMEP Projesi B-Bileşeni işlerinde parasal bir sıkıntı olmamasına rağmen -1 milyar AVRO kredi alınmıştır- okullar hariç birçok hastane ve diğer bazı afet görevli kamu yapıları depreme dayanıklı duruma getirilmeyi beklemektedir.

Rant haritaları güncel

– 150 diri fay sayısı 326 oluyor ve harita yenilenmiyor.
O zaman büyük risk altındayız değil mi?

EYİDOĞAN -Türkiye Deprem Tehlike Haritası ne yazık ki yenilenmemiş, büyüyen şehirlerimizin ve sanayi alanlarımızın maruz kalacağı deprem tehlikesi ölçütleri güncellenmemiş. Bazı büyük şehirlerin ve yerleşmelerin deprem tehlikesinin artmış olmasına rağmen ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) bu konuda bir harita çıkaramamıştır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortalılık oranını % 40’a yükseltmesine rağmen halen bu eski haritayı baz alarak deprem sigortası yapmaktadır. Hal böyleyken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DLH) inşa ettirdiği büyük mühendislik yapıları için mevcut deprem bölgeleri haritasının yetersizliğinin farkına varmış, yeni bir Deprem Tehlike Haritası yaptırmıştır. Bu harita için kullanılan diri fay seçimi ve tehlike hesap yöntemleri farklıdır.

İki ayrı tehlike haritası

– Bu skandal tablo önemli bir tartışma konusu yaratmaz mı?

EYİDOĞAN – Evet… AKP hükümetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık AFAD Başkanlığı halkımızın yaşadığı konut, işyeri ve diğer yapılarla ilgili deprem tehlike haritalarını güncellemezken, aynı hükümetin bir başka bakanlığı kendi mühendislik yatırımları için ayrı bir deprem tehlike haritası kullanmaktadır. Tuhaf bir şekilde Türkiye’de iki ayrı deprem tehlike haritası vardır.

Adalarda gözlem

– Peki, 17 Ağustos Depremi’nin ardından afet yönetiminden “risk azaltma” anlayışına geçebildik mi?

EYİDOĞAN – Hayır. Depremden sonra birçok üniversite ve kurum Marmara Bölgesi’nin deprem tehlikesini her ölçekte anlama amaçlı ve farklı yöntem ve yaklaşımlarla bilimsel araştırmalar başlattılar. Bu araştırmalardan biri de, bir aşamada benim de içinde yer aldığım, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Almanya Potsdam’dan Yer Bilimleri Araştırma Kurumu (GFZ) gibi birçok önemli kurumdan araştırıcıların katkısıyla geliştirilen Prens Adaları Gerçek Zamanlı Deprem Gözlem Sistemi’dir (PIRES). Proje 2006’da başlamış ve her iki kurumun işbirliği ile Kuzey Anadolu Fayı’na (KAF) en yakın olan İstanbul’un Prens Adaları’nda toplam 16 deprem istasyonu kurulmuştu. Bu bilimsel araştırma, gelecekte İstanbul dahil Marmara’da birçok şehri ve yerleşmeyi tehdit eden “Büyük Marmara Depremi”ni yaratacak KAF’ın Marmara Denizi içindeki ana kolu Marmara Fayı’nın deprem kimliğini tanımayı amaçlıyordu. Prens Adaları’na yerleştirilen deprem istasyonlarının sayısal dağılımı şöyleydi: Büyükada 2, Heybeliada 1, Kınalıada 1, Burgazada 1, Alendros 1, Yassıada 5, Sivriada 5. Ayrıca, TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü de bu projeye katkı sağlayan ve fay hareketleri nedeniyle adalarda oluşan konum değişme hareketlerini ölçen duyarlı ve gelişmiş birer GPS istasyonunu Sivriada ve Yassıada’ya kurmuştu. PIRES Projesi’nin Almanya GFZ’ye ve Türkiye KRDAE’ye toplam maliyeti personel maaşları hariç yılda 80 bin Dolar civarındaydı. Proje günümüze kadar her iki ülkenin deprembilim uzmanları tarafından özverilerle sürdürülürken bir olumsuz gelişme oldu. 1973 yılından bu yana tarihi, doğal ve arkeolojik nitelikleri ile tescil edilmiş olan ve dünyanın önemli bir “Açık Hava Müzesi” özelliğindeki bu 9 adadan Yassıada ve Sivriada’nın imara açılması gündeme geldi.

Adalardaki istasyonlar tek tek kaldırılıyor

– PIRES Projesi bu süreçten nasıl etkilendi?

EYİDOĞAN – Yassıada’nın “Tarihi Sit” özelliğini kaldıran, kültür ve turizm yatırımları için hem Yassıada’yı hem de Sivriada’yı imara açan “Uyanık Otorite” bu arada gazete ve TV’lerde Yassıada’yı “Demokrasi Adası” yapacaklarını ve bu vesile ile Sivriada’yı da turizme kazandırmak için bazı tesisler yapacaklarını açıkladılar. Takıye’ye ve mugalata teknikleri ve propoganda desteği ile bu adaların üzerinde aklınıza gelen her türlü ticari+turistik tesis ve bina inşa edilmesinin önü açıldı. Yapılan imar planlarına göre Yassıada’da %65, Sivriada’da % 40 inşaat izniyle yapılaşmaya açıldı. Sözüm ona demokrasi havariliği ile göz boyanırken 5 yıldızlı oteller, bungalovlar, marinalar, lokantalar, fitness merkezleri, otoparklar vb. yapılarak demokrasi getirilecek (!) olan bu adalara inşaat için TOBB devreye girdi. Hükümet Yassıada’yı “Demokrasi Adası” yapmaya kalkınca 2006’dan bu yana yürütülen PIRES projesinin o özel duyarlıkta bilim insanlarının özveriyle çalıştırdıkları deprem ve GPS istasyonları tümden kaldırılmaya başlandı. Şu anda Yassıada’da 1 adet ve Sivriada’daki 5 adet PIRES istasyonu çalışıyor ama proje önemli derecede sakatlandı. Eğer Sivriada için de çizilen “Turizm Projesi” uygulama aşamasına geçerse bu adadaki istasyonlar da kalkacaktır. Belki kalan biriki tane de oradaki gürültüden işe yaramaz duruma gelecektir. Şimdilerde önemli uzuvları
parça parça kesilen PIRES Projesi bu gidişle ve anlayışla ortadan kaldırılacaktır.

==============================================

Not                         :

Dostlar,

İnşaat mühendisi ve “barajlar kralı” merhum Başbakan Süleyman Demirel,
depremler sonrasında

“Ne yapalım altımız çürük…” buyururlardı!

Dr. Ahmet SALTIK

ERDOĞAN’ın RUS RULETİ..


ERDOĞAN’ın RUS RULETİ..


Dr. Ahmet SALTIK

www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Bay RTE’nin yapageldiklerini içimiz burkularak öngörüyoruz. Web sitemizde hep yazdık, yazıyoruz ve yazacağız. Şu 2 genel kuralı unutmayalım :

  1. Koşullar sabitken (ceteris paribus) benzer şeyleri yineleyerek farklı sonuçlar almak
    olası değildir.
  2. Sorunları yaratan düzlemde kalarak onları çözmek de olanak dışıdır.

O halde farklı – yeni şeyler yapmak ve daha üst bir düzlemden sorunlara makro bakışı başarmak gerekecek..

Bir yandan etnik ayrımcı kışkırtma malum bölücü taşeron terör örgütü PKK üzerinden dayatılırken bir yandan da halk direnme tavrını koyuyor. Erzurum Pasinler’de Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’nın roketatarla saldırısı üzerine 500 (beş yüz!) dolayında yurttaş kazma kürekleriyle polis merkezine siper oluyor meşru savunma ve direnme haklarını kullanıyorlar; Erzurum – Kars yolunu kesiyorlar.. Yurdun başka yerlerinde de benzer bütünleşmeler gözlüyoruz..

2 ağzı keskin kılıç gibi bu gelişmeler..

Öte yandan Hakkari’den Van’a sevk edilen hasta bebeği TSK helikopter ile taşıyor sıklıkla yaptığı gibi.

*****

Dün (15.08.2015) Tekirdağ’ın ana caddesinde, yol kenarında radyo vb. küçük öteberi satan karayağız bir delikanlıya müşteri olduk. Urfalı idi.. Yorgun, hatta bezgin ve kaygılı – ürkek bakıyordu. Günlük nafakasını henüz doğrultamamıştı. Bütün sermayesi orta boy bir valizin içindeydi. Kürt kökenli kardeşimize sorduk : (İtalik yazılar O’nun yanıtları..)
 
– Biz nasıl ayrılacağız?
– Ne ayrılması ağabey, o cahillerin ve hainlerin oyunu..
– PKK’yı Batılılar bu amaçla yıllardır kullanıyor??
– Lanet olsun onlara da, onlara oy verenlere de..
– PKK bir de parti kurdurmuş, HDP’ye Güneydoğu’da zorla oy verdiriyor?
– Ben ekmeğimin derdindeyim, bak buralarda çırpınıyorum..
– Bu oyuna gelmeyeceğiz değil mi, bak biz Türk – Kürt bin yıldır kardeşiz!
– Vallah gelmeyeceğiz abey, biz kardaşıh..

*****

Eğilip terli ve sakallı yanaklarından öptük..

*****

Bay RTE’nin Türkiye rejimini Başkanlık olarak dönüştürme hırsı ve ide fix’i
(sabit fikri, takıntısı) sürüyor
 
ne yazık ki.

Hatta hiç sıkılmadan ülkemizin bir Anonim şirket gibi yönetilmesi gerektiğini bile söyleyebiliyor!? Ya söylediklerinin anlamını bilmiyor ya da sözlerinin nereye uzanacağını hesaplayamıyor..  Yahut dervişin fikri neyse zikri de o oluyor..
Böylesine çağ ve akıl dışı bir öneri demokrasilerde olabilir mi??

By RTE Ülkemizi, Osmanlıyı 32 yıl koyu istibdatla ezen 2. Abdülhamit gibi “mülkü” (!)
olarak görüyor ve “mutlak egemen” olmak istiyor.. 12 Eylül ürünü Yarıbaşkan gibi bir Cumhurbaşkanlığı bile O’na yetmiyor!?..

Ancak bu çağdışı rejimlerin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü artık anlaması gerek.
Yakın çevresindeki birilerinin, örneğin “Akillerin”, danışmanlarının, AKP ileri gelenlerinin, doktorlarının….. O’na ne yapıp edip hazin gerçeği ve siyasal intiharını anlatması gerek.
Bu bir politik kamikaze!
Japonlar gibi Pearl Harbour’da ilk round kazanılabilir, kazanıldı da!
Ya sonra??
ABD siyaseti baskını görmezden geldi ama Hiroşima – Nagasaki’ye atom bombası için gerekçe yaptı!
Erdoğan yine de zorlarsa, tarih ve toplum yasaları kendisini tarihin çöp sepetine atacak..

*****

Narsisitik kişilikli
 insanlardan savaşımı sağduyulu davranarak gerektiğinde bırakmaları beklenmez. Sonuna dek giderler.. Su testisi de bu yolda kırılır, eden bedelini öder.

Ülkemiz yıllardır kanlı – çok acı bedeller ödemektedir, ödetilmektedir…..
Kirli ve kanlı oyunun sahnelenmeye başladığı 20 Temmuz’dan bu yana
 geçen 28 günde yitirdiğimiz insan sayısı 80’i bulmuştur! (PKK yitikleri ve gizlenen korucu ölümleri dışında!)

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, onun kadim Türk halkına kafa tutulamayacağını
Bay RTE ve sadık bendeleri, akıllı ya da pragmaik davranıp erken çark edenlere ek,
yakında göreceklerdir. Bu topraklar ilk Meşrutiyeti 1876’da gördü.. En az 200 yıllık birikim bu!

*****
Bay RTE’nin Yüce Divan’de hesap vereceği günler çok uzak değildir.
Türkiye; Erdoğan’ın fiili “
rejim darbesi” ile karşı karşıyadır ve istiyorsa yüzleşilecektir..

AKP iktidarına “darbe yapıldı – yapılacak” edebiyaı hatta kara propagandası ve sislemesi içinde Bay RTE ve tutsak alıp emellerine acımasızca kurban ettiği AKP’si, fiili bir darbenin aktörleridir.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ortaya konan millet – cumhur iradesini beğenmeyerek dışlayanlar ve yeniden “seçim tekrarı”na (erken seçim değil!) zorlayanlar, demokratik meşruiyetlerini yitirmişlerdir ve seçmenin azim tokatını – tekmesini yiyerek eşekten düşmüş karpuza döneceklerdir.

  • Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen çabalar belirebilir.
    Fikirlerimi yadsımak isteyenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o denli özlü ve güçlüdürler ki; bu fikirler, Hint’ten, Mısır’dan döner dolaşır gene gelir, verimli sonuçları kalpleri doldurur…”
    Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Sevgi ve saygı ile.
16 Ağustos 2015, Tekirdağ

Türker Ertürk : HAL MÜDÜRÜ KADAR OLAMADI

 HAL MÜDÜRÜ KADAR OLAMADI

Krd2Nz

 

Geçtiğimiz Cuma akşamı Fenerbahçe’de öğrencim ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kurulan kumpas operasyonlarından biri olan“Casusluk” davası mağdurlarından Deniz Üsteğmen Burak Çetin’in evlilik törenine katıldım. Deniz Üsteğmen Çetin’in yaşamını birleştirdiği gelinimiz ve kızımız olan Selcan’ı da yakından tanıyorum.Çok iyi eğitim ve öğretim almış ve halen Danimarka’da dünya devi çok uluslu bir şirkette iyi bir konumda çalışıyor. Daha önce İngiltere’de çalışmasına, uzun süredir yurtdışında bulunmasına karşın yurtseverliğinden, Türklüğünden hiçbir şey yitirmemiş ve ulusal sorunlarımıza olan duyarlılığı çok yüksek.

Selcan ve Burak gerçekten birbirlerine çok yakıştılar. Onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ayrıca böyle evlatlar yetiştirdikleri için Tekin ve Çetin ailelerini canı yürekten kutluyorum.
Kumpas çetesi
Gürcistan üzerinden önce Ermenistan’a daha sonra Almanya’ya kaçtığını basından öğrendiğimiz Zekeriya Öz ve Celal Kara, Burak ve arkadaşlarına kumpas kuran çetenin elemanlarıydı. Teğmenler, içeri atılan subaylar, aydınlar ve vatanseverler yalnızca ara hedefti! Esas hedef Türkiye Cumhuriyeti ve rejim değişikliği idi! Açılımların önünü açmaktı. Kabul edilebilir bir eşiğe düşürülmüş terörü yeniden canlandırmak, PKK’yı ve onun siyasal uzantısını Güneydoğu bölgesinin temsilcisi yapmaktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Fiili gücüm var, Türkiye’nin yönetim sistemi değişti.” diyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kurulan kumpas bunun için yapıldı. Ergenekon, Balyoz, Amirallere Suikast ve Casusluk gibi davalar bu kumpasın hukuk görünümlü operasyonlarıydı. Burak ve öbür teğmenler bu nedenle demir parmaklıkların arkasına atıldı. Yapılması gereken tek şey vardı, bu hukuk görünümlü operasyonları yok saymak ve teğmenlerine sahip çıkmak. Teğmenine sahip çıkamayan orgeneralini vermek ve ülkesini teslim etmek zorunda kalır.
Suçunu ikrar etti
Bugün ülkemizde kan akıyorsa, iç savaşa doğru evrilen çatışmalar artarak sürüyorsa, bölünme ve parçalanma rotasında ilerliyorsak ve Ortaçağ karanlığına doğru sürükleniyorsak bunu Kumpasa borçluyuz.
Kumpas’ın medya, polis, adliye, asker, Cemaat ve siyaset ayağı vardı. Ama bu kumpasın başat sorumluluğu Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Zaten “bu davaların savcısıyım” ve “Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıyım” sözleri bu suçun ikrarıdır.
Selcan ile Burak’ın düğünü sırasında pek çok kumpas mağduru subayı gördüm. Pırıl pırıl bu subaylar mesleklerini yitirmişlerdi. Aynı masada oturduğum, kendisini ve yeteneklerini yakından bildiğim Dz. Kur. Alb. Tayfun Duman bu operasyonlar olmasaydı terfi edecek ve bugün amiral rütbesinde görevine devam edecekti. Bunlar ve bugün ülkemizde yaşananlar ortadayken savcısı dahil Kumpasın içinde yer alanları affetmem, affedeni hiç affetmem! Mutlaka hesap sorulmalı!
Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete
Seçimlerden önce, “seçimler çözüm olmayacak, seçimlerden sonra ülkemizi kaos ve iç çatışma beklemektedir.” diye yazmış ve anlatmıştım. Yanılmış olmayı tercih ederdim! Seçimlerden hemen sonra “Erdoğan seçim sonuçlarına saygı duymayacak, 7 Haziran 2015’te biçimlenen halkın bu iradesini kabullenmeyecek, olası bir koalisyonun önünü kesecek ve ülkeyi erken seçime zorlayacak.” demiştik.
Erdoğan her gün anayasal suç işliyor. Siyasal bir sorumluğu olmamasına karşın siyasal rol üsleniyor. Siyasal çıkarları ve gem vurulamaz ihtirasları için ülkemizi ateşe atıyor ve koalisyonun önünü kesiyor. Ve akan Şehit kanından siyaseten medet umuyor. Başbakan Davutoğlu ise yıllar önce Erzincan hal müdürü diye alaya alınan Yıldırım Akbulut’un Turgut Özal’a karşı gösterdiği tavrın, iradenin ve onurlu duruşun yüzde birini bile gösteremiyor.
Kahin (AS: Önbilici) olmaya gerek yok!
Artık belli oldu seçime gidiyoruz. Daha doğrusu bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Görünen o ki, çok ciddi değişiklikler olmaz ise seçimlerde anlamlı tercih değişikliği olmayacak ve aşağı yukarı bugünkü tablo yine tecelli edecek. Bunu onlar da görüyor. Halkın tercihinde anlamlı değişiklik yaratabilmek ve
AKP’yi tek başına iktidar yapabilmek için        :

– Akan kan miktarını artırmak,
– milliyetçi oylara oynayarak MHP’yi eritmek,
– Devlet olanaklarını ve parasını kullanarak oy devşirmek ve
Sandıklarda hile yapmak planlananlar arasında.
Seçimlerden sonra ne mi olur? Kahin (AS: önbilici) olmaya gerek yok, bu çok açık! 
Türkiye için kaos, istikrarsızlık, hızla kötüleşen ekonomi ve iç çatışma.
Sonrası malum! Tekrar söyleyelim; siyasetçi, asker ve sivil bürokrat ve sade yurttaş olarak her nerede iseniz, hangi partiye oy veriyor, destekliyor ve dünya görüşünüz ne olursa olsun, bugüne dek yaptıklarınızı yaparak ve aynı rotada viya ederek ülkemizi esenliğe çıkarabilmek olanaklı değildir.
Saygılar sunarım.
Türker Ertürk
E. Amiral, Araştırmacı – Yazar
 
SOSYAL MEDYA İLETİŞİM:
 
Facebook:
 
Facebook Grup:
 
Twitter:
===================================== 

Değerli Dostlar,

Sayın E. Amiral Türker Ertürk dostumuzun yazdıklarını içimiz burkularak biz de öngörüyoruz. Yazılarımızda yazdık, yazıyoruz ve yazacağız.

Benzer şeyleri yaparak farklı sonuçlar almak olası değildir.
Sorunları yaratan düzlemde kalarak da çözmek olanak dışıdır.

O halde farklı – yeni şeyler yapmak ve daha üst bir düzlemden sorunlara
makro bakışı başarmak gerekecek..

Bir yandan etnik ayrımcı kışkırtma malum bölücü taşeron terör örgütü PKK üzerinden dayatılırken bir yandan da halk tavrını koyuyor. Erzurum Pasinler’de Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’nın roketatarla saldırısı üzerine 500 (beş yüz!) dolayında yurttaş kazma kürekleriyle
polis merkezine siper oluyorlar, Erzurum – Kars yolunu kesiyorlar.. Yurdun başka yerlerinde de benzer bütünleşmeler gözlüyoruz.. 2 ağzı da keskin kılıç gibi bu gelişmeler..

Öte yandan Hakkari’den Van’a sevk edilen hasta bebeği TSK helikopter ile taşıyor.

Dün Tekirdağ’ın ana caddesinde, yol kenarında radyo vb. küçük öteberi satan karayağız bir delikanlıya müşteri olduk. Urfalı idi.. Yorgun, hatta bezgin ve kaygılı – ürkek bakıyordu. Günlük nafakasını henüz doğrultamamıştı.
Kürt kökenli kardeşimize sorduk (İtalik yazılar O’nun yanıtları..)
 
– Biz nasıl ayrılacağız?
– Ne ayrılması ağabey, o cahillerin ve hainlerin oyunu..
– PKK’yı Batılılar bu amaçla yıllardır kullanıyor??
Lanet olsun onlara da, onlara oy verenlere de..
– PKK bir de parti kurdurmuş, HDP’ye Güneydoğu’da zorla oy verdiriyor?
Ben ekmeğimin derdindeyim, bak buralarda çırpınıyorum..
– Bu oyuna gelmeyeceğiz değil mi, bak biz Türk – Kürt bin yıldır kardeşiz!
– Vallah gelmeyeceğiz abey, biz kardaşıh..*****
Eğilip terli ve sakallı yanaklarından öptük..Bay RTE’nin Türkiye rejimini Başkanlık olarak dönüştürme hırsı ve ide fix’i
(sabit fikri, takıntısı) sürüyor
ne yazık ki.

Hatta hiç sıkılmadan ülkemizin bir Anonim şirket gibi yönetilmesi gerektiğini bile söyleyebiliyor!? Ya söylediklerinin anlamını bilmiyor ya da sözlerinin nereye uzanacağını hesaplayamıyor.. Yahut dervişin fikri neyse zikri de o oluyor..

By RTE Ülkemizi Abdülhamit gibi “mülkü” olarak görüyor ve mutlak egemen olmak istiyor..

Ancak bu çağdışı rejimlerin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü artık anlaması gerek.
Yakın çevresindeki birilerinin, “Akillerin”… O’na ne yapıp edip anlatması gerek.
Zorlarsa tarih ve toplum yasaları kendisini tarihin çöp sepetine atacak..

Narsisitik kişilikli insanlardan savaşımı sağduyulu davranarak gerektiğinde bırakmaları beklenmez. Sonuna dek giderler.. Su testisi de bu yolda kırılır.

Ülkemiz kanlı – çok acı bedel ödemektedir…

Kirli ve kanlı oyunun sahnelenmeye başladığı 20 Temmuz’dan bu yana geçen 28 günde yitirdiğimiz insan sayısı 80’i bulmuştur! (PKK yitikleri ve gizlenen korucu ölümleri dışında!)

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, onun kadim Türk halkına kafa tutulamayacağını
Bay RTE ve sadık bendeleri, akıllı ya da pragmaik davranıp çark edenler dışında
yakında göreceklerdir.

Bay RTE’nin Yüce Divan’de hesap vereceği günler çok uzak değildir.
Türkiye; Erdoğan’ın fiili rejim darbesi ile karşı karşıyadır ve yüzleşilecektir..

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ortaya konan millet – cumhur iradesini beğenmeyerek dışlayanlar ve yeniden seçim tekrarına zorlayanlar, meşruiyetlerini yitirmişlerdir ve
seçmenin azim tokatını – tekmesini yiyerek eşekten düşmüş karpuza döneceklerdir.

Sevgi ve saygı ile.
16 Ağustos 2015, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Saray’ın hesabı

Saray’ın hesabı

AKP’nin erken seçimde başkanlık için referandum sayısı olan 330 milletvekilini yakalaması planlanıyor.
Cumhuriyet, 15.8.2015

AKP’nin koalisyon yerine ısrarla erken seçim istemesinin arkasında tek başına iktidar hedefiyle sınırlı olmayan daha büyük bir plan olduğu konuşulmaya başlandı. Buna göre erken seçimde Başkanlık için referandum sayısı olan 330 milletvekilinin yakalanması planlanıyor. Anketlere göre olanaksız olan planın temel ayağını ise çatışmalı bir seçim ortamında HDP’yi sürekli yargıyla uğraşan “suçlu” ve savunma konumunda bir parti konumuna getirme yoluyla baraj altına itmek oluşturuyor. Erken seçimde asıl büyük plan olarak konuşulan senaryonun ayrıntıları şöyle:

276’daki sıkıntı

7 Haziran’dan sonra AKP tarafından yaptırılan anketler, tek başına iktidar sonucu vermedi. En iyimserinde partinin oyu en fazla %2 arttı. Ancak yine bu anketlerde asıl sorun HDP’nin oyunda ciddi bir düşüş yok. HDP’de baraj sorunu hiç yok. AKP’nin şu anda 276’yı yakalaması için 18 milletvekiline gereksinimi var. Ancak anketlerdeki bu tablo
276 sonucunu vermiyor. HDP oy oranını sürdürdükçe belki AKP sayısını 15-20 daha artırabilir. Belki 270 ile 280 arası sayıyı da yakalayabilir. Ama bu durumda hükümet, birkaç milletvekilinin istifa tehdidi altında kalır. Bu da milletvekili istifalarını,
transfer pazarlıklarını gündeme getirebilir ve iktidarın icraat gücünü azaltır.

Başkanlık gerekli

AKP, bu tespitlerle oyunu daha büyük oynamak istiyor. Koalisyon da bunun için kurulmadı ve seçime iktidarda gitmek artık bunun için çok önemli. Artık plan, 276 da değil, yürütülecek bir strateji ve iktidarda seçime giderek 330 sayısını yakalamak.
330’un üstüne çıkılınca yeniden anayasayı değiştirip başkanlık sistemine geçilebilmesi için gereken referandum çoğunluğu yakalanmış olacak. Erdoğan, bu sayı yakalandığında başkanlık için referandumu denemek isteyecektir. Anketler başkanlığa desteğin azınlıkta olduğunu göstermesine karşın eğer plan tutarsa Türkiye’ye bu referandum yaptırılır.

HDP baraj altına

7 Haziran seçimi ve sonrasındaki tüm anketler de gösteriyor ki, planın gerçekleşmesinin tek yolu HDP’nin baraj altına itilmesi. Plan da zaten HDP’nin baraj altına düşürülmesi üzerine kuruluyor. Bu iki ayak üzerinde yürütülecek. Birincisi “çözüm süreci” buzdolabına konulduğu için seçime çatışmalı bir ortamda ve güvenlikçi politikalarla gidilecek. Çatışmalı ortam içinde HDP’yi güvenlik politikasının siyasal hedefi olarak seçen söylemler sürdürülecek. İkinci olarak da HDP milletvekilleri ve örgütü,
“terörle bağlantılı” suçlamasıyla sürekli yargı müdahalesiyle karşı karşıya bırakılacak. HDP’nin suçlu konumuna getirilmesi ve seçmende “Türkiyelileşen” değil “kriminalleşen” bir parti görünümüyle barajın altına çekilmesi hedeflenecek.

İttifaklar

7emsilct Haziran’a birlikte giren ve %2’nin üzerinde oy alan SP ve BBP seçmenleri ittifak girişiminin hedefi içinde. %2’lik bu oyu alabilecek ittifak arayışları gündemde.

=================================

Dostlar,

AKP planları Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sn. Erdem Gül’e göre böyle..

Bunlar kendilerinden başka herkesi akılsız sanıyorlar galiba!?

Bir de yaptıkları hukuksuzluk artık arş-ı alaya erişiyor..

Sokrat‘a ne denli çok bildiğini söylemişler..
O da ne denli bildiğini bilmediğini ancak bilmediklerini ayaklarının ayaklarının altına alabilseydi başının göğe ereceğini.. söyler..

AKP’nin hukuksuzlukları Sokrates’in başını göğe erdirebilir!
Uyan Sokrates, başını göğe erdirecek bir araç – nesne – olgu – süreç
Türkiye’de 2015’te somut olarak var..

Uyan Türkiye halkı uyan.. AKP hukuksuzluğu arş-ı alaya ulaştı..
Bir adam, gemleyemediği kişisel hırsları, egosu uğruna ülkeyi nasıl yıkıma sürüklüyor…

Gör artık ve bu acımasız oyunu, “OY” larınla beğenilmeyen, zorla yineletilecek seçimde
boz artık bu kahpe politik yüzsüzlüğü..

Sevgi ve saygı ile.
15 Ağustos 2015, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com