Mustafa AYDINLI Şiiri : YOLUMUZ VARDIR

ŞİİR KÖŞESİ…

 

Mustafa AYDINLI
Halk Ozanı

 

 

YOLUMUZ VARDIR

Boşa çabalama zorlar odağı
Zor ile bükülmez kolumuz vardır
Değiliz sen gibi katır kodağı
Nice erenimiz ulumuz vardır
                 ***
Hamların piştiği boşun dolduğu
Varlığın özünde Hakkı bulduğu
En kutsal kitabın insan olduğu
Kıldan bile ince yolumuz vardır
                 ***
Erenlerin piri Bektaşi Veli
Ali Nişanıdır ol yeşil eli
Kevser ırmağının sakisi Ali
Doldurup sunduğu dolumuz vardır
                 ***
Öğretimiz enel Hakka koşuttur
Kültürümüz tarih ile yaşıttır
Hanemizde kadın erkek eşittir
Ne cariye ne de kulumuz vardır
                 ***
Güruhu Naci’dir soyumuz bizim
İncinir incitmez huyumuz bizim
Faslı muhabbette payımız bizim
Telli Kuran’ımız telimiz vardır
                 ***
Yolumuzda ham sofular gezemez
Haydar olmayanlar engür ezemez
Arif olmayanlar elbet sezemez
Hakka ayan beyan halımız vardır
                   ***
Cahil olan günde bin gönül yıkar
Elin, dilin, belin edebe çıkar
Aydınlı çok deme dinleyen bıkar
Yerinde söyleyen dilimiz vardır

Şiirde geçen kimi sözcüklerin anlamı

Katır kodağı; İşe yaramaz biçimde insanları meşgul edip ortalığı bulandırmak.
Ali Nişanı; Türk Devletleri Teşkilatı’nın en üst nişanıdır
Kevser Irmağı; İslam mitolojisine göre, cennette var olduğuna inanılan kutsal nehir.
Saki; İçkili toplantılarda içki sunan kimse
Enel Hak;  Kişinin Allah ile birleşerek-bütünleştiği, Allah’ın kişide vücut bulduğu yahut kişinin varlığının Allah’ın varlığı içinde eriyip yok olduğu, başka bir deyimle “Allah’ın varlığının kişinin vücudunda yüz bulması” anlamlarına gelmektedir.
Koşut; Birbirleriyle aynı doğrultuda ilerleyen, birbirini tamamlayan ya da bir bütünü oluşturan parçaların her biri
Cariye; Savaşta tutsak edilmiş veya başka bir biçimde köle konumuna düşmüş, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan kadınları anlatır.
Güruh-u Naci; Kurtulmuş topluluk anlamına gelen Güruh-u Naci kurtarılmış soy anlamı da taşır.
Faslı muhabbet; Muhabbet ve sevgide aşırılık.
Telli kuran; Semah bağlama ya da saz eşliğinde söylenen nefesler, deyişlerle dönülür.
Bağlama ya da saz Alevi Türk kültüründe ”Telli Kur’an” olarak adlandırılır.
Bağlama / saz, Türklerin ulusal çalgısıdır.
Haydar; Üstün, cesur, yiğit, korkusuz anlamına gelir. Bütünlük içinde bakarsak Kerrar niteliğinin en üstünü gibi anlaşılabilir.
Haydar-ı Kerrar nitemi de (sıfatı da) bir nitem (sıfat) olarak Hz Ali’ye, bu niteliklerinden dolayı Hz. Muhammed tarafından verilmiştir.
Engür; Üzüm (Üzüm suyu)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir