TELE1 TV Programımız : SALGIN YÜKSELİŞTE, NE YAPMALI?

Dostlar,

Bu gün 23 Temmuz 2021 Cuma, saat 16:00’da TELE1’de olacağız.. / OLDUK…

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Temmuz 2021 günü verileri aşağıda.

Günlük “resmi”, “yakalanabilen” olgu-vaka sayısı 10 bine dayandı, ölümler de 50’yi aşkın.
Nisan 2020’deki ilk dalga bunun yarısı kadardı günlük olgu-vaka sayısı bakımından.

28 Şubat 2021’de, 3. dev dalgaya neden olan akıl dışı açılım – saçılım kumarı başında günlük olgu-vaka sayısı 8424, ölüm ise 66 idi.

20 Mayıs’ta ise 9385 olgu-vaka sayısı saptanmıştı. 2 ay geriye savrulmuş bulunuyoruz!

ÜSTELİK; hızla aşılama yaparken!!??

Sağlık Bakanlığı bu işi tahterevalli oyunu ile karıştırdı.
Aşılama arttıkça olgu-vaka sayısının buna koşut azalacağını sandı!
Kezlerce uyardık, yok böyle bir Epidemiyolojik kural diye.
Tersine; hızla, yeterli ve gerçek toplumsal biyolojik/immünolojik düzeyine erişmeden bunun olanaksızlığını hep vurguladık.
Sağlık Bakanlığı neredeyse AŞI’yı tek büyülü çözüm olarak sundu.
Ve %70-80 yeterli olacaktı Dr. Koca’ya göre..
Bu konuyu da aydınlattık :
1. Aşılar + öbür önlemler birlikte
2. Ülke nüfusunun neredeyse tümünün aşılanması gerek; kağıt üstünde %70-80 yetmez.
Hep olduğu gibi, gecikerek de olsa Bakan Koca bu noktaya geldi.
Erdoğan halka aşı çağrısı yapmalı etkili biçimde dedik, Bayram iletisinde eh, yer aldı.
***
Sayısal (dijital) çağda, haftalık veriler en az 1 hafta geriden geliyor..
S. Bakanlığı “takvim haftası” dışında bir de “Epidemiyolojik hafta” olduğunu öğrenemedi.
Örn. 10-16 Temmuz haftasını 16 Temmuz akşamı açıklarsınız,
17 Temmuz günü de 11-17 Temmuz haftasını..
Bu çağda güncelliği kalmaya 1 hafta gerisinin bilgisinin çok anlamı yok, karşılaştırma ve gidişi (trendi) izleme dışında.


Peki, bu “Mavi Tablo” ne söylüyor, gerçekten mavi mi? 1 önceki haftalık tablo ile birlikte anlam kazanabilir :

Her 2 “mavi tablo” da yer alan tüm ölçütlerde (parametrelerde) “artış” var! Hasta havuzu büyüyor, oysa küçülmesi gerek salgını denetim altına almak için.
1 Temmuz 2021’de başlatılan ekonomik – politik – turistik – popülist ve de AKP’vari alaturka ama Epidemiyolojik – Bilimsel temelli olmayan 4. açılım – saçılım kumarı acı meyvelerini hemen vermeye başlamış. 1 Temmuz 2021 açılımını izleyen 2 hafta sonunda ise eğilim (trend) artık net! 19 Temmuz 2021 tarihli bir tweet iletimiz aşağıda..

Sağlık Bakanlığının Güncel aşılama verileri şöyle (23.7.21, 14:28):

Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 64.857.301
1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 39.225.335
2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 21.914.936
Pekiiii; bunca “hızlı – başarılı” aşılamaya karşın neden olgu – vaka sayıları artışı da bunca “hızlı – başarılı” ??Bu sorunun birçok yanıtı var.. En başta geleni hedef nüfusun 90 milyon yerine 61 milyon alınması. Dolayısıyla ilan edilen aşılama oranlarını 1/3 eksik okumalı.
Şu dakikada Bakanlık, Türkiye aşı haritasını illerde yapılan aşı dozu sayısı ile veriyor hala!
Doğu – Güneydoğu, Aksaray hala kıpkırmızı ve %50’nin altında; bunu mu saklıyorsunuz?

Haa, başarı göstergesi uygulanan aşı dozu sayısı ise, hedef nüfusun ne oranda aşılandığı değil ise, bu 2. veriyi halktan saklamak istiyorsanız o bölge insanlarımızı nasıl teşvik edeceksiniz?
Dahası, Kovit-19 etkenine ve çok sayıda varyantına, çok çok bulaşıcı taze varyant Delta’ya derdinizi nasıl anlatacaksınız?
“Yapma etme virüs kardeş….” diye başlayıp, “..baaak 65 milyon doza yakın aşılama yaptık..” diye mi sürdüreceksiniz?!
Şunu unutmayalım, Epidemiyolojik bağlamda anlamlı olan kağıt üstündeki aşılama oranı değildir. Nitekim bu kaydi oranlar büyürken salgın da tırmanıyor! Önemli / belirleyici olan, bulaşıcı hastalık etmeninin girdiği toplumda insanların ne oranda GERÇEK BİYOLOJİK – İMMÜNOLOJİK BAĞIŞIK olduğudur..
İşte özlenen, erişilmeye çalışılan GERÇEK TOPLMSAL BAĞIŞIKLIK ülkemizde hala 1/4 düzeyindedir, % 25’lerdedir. Halkın %75’i ya da 3/4’ü hala biyolojik bağışık değildir! Bulaş hızını belirleyen bu orandır. Tersini savlayacak olursanız, kağıt üstünde yükselen aşılama hatırı sayılır aşılama oranlarına karşın salgının neden durdurulamadığını, hatta arttığını açıklamak zorunda kalırsınız. Ve sorarlar :
  • AŞILARINIZ NE ÖLÇÜDE ETKİLİ, ÇOK MU AZ ETKİLİ, ETKİSİZ Mİ?
Tanrı Türk’ü, üstelik Müslüman olduğu halde artık korumuyor mu, yoruldu mu, bıktı mı,??
***
Aşağıdaki grafik ne söylüyor??
Türkiye, milyon nüfus başına doğrulanmış toplam olgu – vaka sayısı bakımından Dünya’da 5.!
Son çizim : 4. Dalga tırmanıyor!
Ne yapmalı ??

Aşı + toplumsal korunma + bireysel korunma + sorumlu sosyal devlet!


Sevgi ve saygı ile. 23 Temmuz 2021, Ankara
 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    twitter : @profsaltik

TELE1 TV Programımız : SALGIN YÜKSELİŞTE, NE YAPMALI?” hakkında bir yorum

  1. Gönül Pınar Atacı

    Tamamen BELGESEL, derin BİLİMSEL, gerçek yurtsever, her sözcüğü MÜKEMMEL teşhisler, saptamalar, irdelemeler, sonuçlar, teşhirler, kınamalar, öngürüler ve öneriler. DAHİ bilgin sevgili hocamız Prof.SALTIK’ın kalbine, eline ve kalemine en uzun bir ömür boyu sağlık ve bağışıklık, esenlik ve mutluluk, utku ve umut.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir