Türk Toraks Derneği: 2 ildeki ölüm oranındaki artış kuşku uyandırıyor

Türk Toraks Derneği:
2 ildeki ölüm oranındaki artış kuşku uyandırıyor

Turk_Toraks_Dernegi_COVID19’a_bagli_olumlerin_yuksekliginden_endise_duyuyır

koronavirüs ölüm

Türk Toraks Derneği, 2 ilde ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara göre önemli artışlar saptandığını, bunun kaygı ve kuşku yarattığını açıkladı. Gömme (defin) izni bilgileri kullanılarak elde edilen verilere göre, Trabzon ölüm oranlarında İstanbul’u geçti. İki kentin ölüm verileri incelendiğinde ölümlerde İstanbul’da %10, Trabzon’da %25 artış var. Özellikle İstanbul’da haftalık ölüm sayının 800 kişi artması, verilerin saydamlığını kuşkuya düşüren bir neden.

Türk Toraks Derneği’nin açıklaması aşağıdaki gibi :

Türk Toraks Derneği, sağlık istatistiklerine yönelik incelemeleri sırasında, iki ilimizdeki ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara kıyasla önemli artışlar saptamıştır. Bu artışların COVID-19 ile ilişkili olabileceğinden endişe duyulmaktadır. Bu durumun açıklığa kavuşturulamaması durumunda sorunun derinleşebileceğinden kaygı duyularak söz konusu istatistik verilerini kamuoyunun dikkatine sunmaya karar vermiştir.

Ölümlerdeki artış, İstanbul’da %10, Trabzon’da %25 oranında!

E-devlet defin verileri kullanılarak elde edilen 2020 yılına ait İstanbul ve Trabzon haftalık toplam defin sayıları, aynı dönemdeki 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait toplam defin sayıları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta, 2020 yılındaki ölüm sayılarında öbür yılların aynı dönemine göre istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur.

RESMİ VERİLERDE 800 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan istatistiksel analizlere göre 2020 yılının özellikle 10. haftasından başlayarak İstanbul’da ölüm sayılarında haftalık %10 oranında bir artış gözlenmiş ve yılın 15. haftasında (6-12 Nisan 2020), toplam haftalık defin sayısının 2222’ye ulaştığı görülmüştür. Bu sayı, 2019 yılı için 1425 iken, 2018 yılı için 1460, 2017 yılı için 1464, 2016 için ise 1389’dur. Sağlık Bakanlığı, aynı haftaya ait Covid-19 nedenli ölüm sayısını tüm Türkiye için 624 olarak bildirmiştir.

Belirttiğimiz dönemde İstanbul’da önceki yıllara göre her hafta ortalama 800 kişinin fazladan ölmesi, resmi verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlere bağlanamayacağından bu durum, ancak farkında olmadığımız bir felaketle ilişkili olabilir. Öyleyse yine de altta yatan neden mutlaka araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.

TRABZON’DA DA SONUÇLAR AYNI

Benzer şekilde 2020 yılı Ocak ayının ilk haftası ile Şubat ayının son haftası arasında 2016-2019 yıllarına göre Trabzon ilinde de ölüm oranında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gözlenmiştir. Defin istatistikleri incelendiğinde, 2020 yılının ilk 9 haftası için ölüm hızındaki haftalık artış % 25,3 oranında bulunmuştur. Trabzon ilindeki haftalık toplam ölüm sayısı, 9. haftada 102’ye ulaşırken aynı dönemler için 2016-2019 arasında bu sayı 31-45 arasındadır.

Sonuç olarak;

  • Türk Toraks Derneği, Covid-19 ile ilişkili ölüm istatistikleri ile açıklanamayan ve yukarıda belirttiğimiz sayısal verilerle ortaya koyduğumuz ölüm sayılarındaki artışı incelemeye almasını ve acilen bir yanıt bulunmasını yetkililerden talep etmektedir.

Grafikte İstanbul’da yılın 11. haftasında (10-16 Mart) ölüm sayılarının artmaya başladığı görüldü. 9 Mart-12 Nisan arasında 2016’da toplam 7076, 2017’de 7267, 2018’de 7302, 2019’da 7303 ölüm gerçekleşmiştir (4 yılın ortalaması 7237), 2020’de 9538 ölüm olduğu görülmüştür
(5 haftada beklenenden 2301 ölüm fazla!).

Bütün yıl için son 5 yılın günlük ölüm sayıları ortalaması grafiğine bakıldığında da Nisan ayındaki ölüm sayılarına daha önceki yılların hiçbir döneminde ulaşılmadığı görülmektedir.

BEKLENENDEN 584 FAZLA

Grafikte Trabzon’da yılın 6. haftasında (3-9 Şubat) ölüm sayılarının artmaya başladığı görüldü. 3 Şubat-12 Nisan arasında 2016’da toplam 324, 2017’de 345, 2018’de 320, 2019’da 254 ölüm gerçekleşmiştir (4 yılın ortalaması 311). 2020’de 895 ölüm olduğu görülmüştür (5 haftada beklenenden 584 fazla).

Bütün yıl için son 5 yılın günlük ölüm sayıları ortalaması grafiğine bakıldığında da Şubat, Mart ve Nisan ayındaki ölüm sayılarına daha önce yılın hiçbir döneminde ulaşılmadığı görülmektedir.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Türk Toraks Derneği: 2 ildeki ölüm oranındaki artış kuşku uyandırıyor” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir