ANTALYA TABİP ODASI : “KAYGI İLE İZLİYORUZ”

Antalya Tabipler Odası

ANTALYA TABİP ODASI :

KAYGI İLE İZLİYORUZ

http://www.antalyatabip.org.tr/haberler/guncel-haberler/kaygi-ile-izliyoruz

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)

“Ailelerin kafasındaki kuşkular ortadan kaldırılmalıdır.”

Aşılar güvenli ve etkin ürünlerdir.

Aşılar geçen yüzyılın en önemli halk sağlığı kazanımıdır.
Aşılar bireysel yararları yanında toplum bağışıklığı açısından da çok önemlidir.

Yaşamla birlikte bilim de sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Tıp bilimi bu süreci en yoğun yaşayan alanların başında gelir. Tüm bu nedenlerle Antalya Tabip Odası olarak Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Aile Hekimlerine yönelik Bağışıklama Kursları düzenledik. Temel amacımız özellikle aşılar konusunda bir anımsatma yapmanın yanı sıra, bu alandaki gelişmeleri paylaşmak, aşı reddi konusunu tartışmak ve yaşamımıza yeni giren aşılar hakkında bilgilendirme yapmaktı.

Antalya Tabip Odası Eğitim Komisyonu ve Onur Kurulu üyesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AbD Öğretim Üyelerinden Dr. Sevtap Velipaşaoğlu’nun ve İl Sağlık Müdürlüğünden konuşmacıların olduğu eğitim toplantılarımız Merkez, Alanya ve Finike ilçelerinde 6 kez yinelendi. Yoğun ilgi gören eğitimlerimizle 500’ün üzerinde aile hekimine ulaştık. Eğitimler etkileşimli (interaktif) biçimde sürdürüldü. Hekimler, sahadaki sorunları paylaşma, değerlendirme ve ortak tutum belirleme fırsatları buldular.

Aşı konusunda köklü bir tarihi olan bu topraklarda, bugün aşılanmayan binlerce çocuk olmasını ve aşı karşıtlığının giderek yaygınlaşmasını kaygı içinde izliyoruz. Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre, çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 2011’de 183 iken 2016’da 12 bine, 2017 ise 23 bine çıktı. Bugün bu rakamın 40 binlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Ne yazık ki, aşıyla önlenebilir hastalıklar yalnızca aşı yaptırmayan çocukları değil, aşılı olanları da tehdit etmektedir.

Aşı karşıtlarının asılsız, akıl ve bilim dışı haberleri yaymaları en önemli neden olarak görülmektedir.

Ailelerin kafasında kuşkular oluştuğundan, aşının büyük oranda uygulandığı kurumlar olan aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları aileler ile karşı karşıya kalmaktadır

Eğitimlerde çocuklarımızın gelecekteki sağlığının aşı reddi ile hangi boyutta olumsuz etkileneceği karşısında çözüm yolları ortaya konuldu. Aşı reddi ve karşıtlığı ile oluşabilecek olumsuz sonuçların  yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarca aynı doğrultuda topluma dönük bilimsel kanıtlarla bilgilendirme ve eğitimin sağlanmasının en önemli yaklaşım olacağı sonucuna varıldı. Bu konuda görsel sosyal medyanın ve yazılı basının olumlu katkılarının önemi de vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği’nin Aşı Candır Hayat Kurtarır kampanyası önemli bir adımdır.

Aşılar güvenli ve etkin ürünlerdir.

Aşıya karşı çıkanların savlarından biri, aşıların içinde bulunan maddeler nedeniyle güvenilir olmadığıdır. Oysa aşıların geliştirilme süreci öbür ürünlere göre çok daha titiz çalışma ile yürütülmektedir. Kimi aşıların içinde bulunan cıvalı bileşik (tiyomersal) cıvanın organik biçimidir ve otizm yaptığına ilişkin hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Yakın zamanda Avustralya’da bir milyondan fazla çocuğu kapsayan bir çalışma bu konudaki tartışmaya son noktayı koymuştur. Aşıların etkisini güçlendirmek amacıyla kullanılan alüminyum çok düşük miktardadır; bu maddeye gıdalar ve hava yoluyla maruz kalma ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeydedir.

Aşılarda domuz jelatini bulunduğu savı ise kolaylıkla açıklığa kavuşturulabilecek bir konudur. Sağlık Bakanlığının, domuz jelatini içeren ürünlerin satışına izin vermediğini kamuoyuna açıklaması ve kaygı duyanları bilgilendirmesi gerekmektedir. (AS: Bakanlık web sitesinde aşılarda domuz jelatini bulunmadığı bilgisi var..)

Bakanlıktan beklenen, topluma güçlü mesajlar vererek aşılanmayı teşvik etmesidir.

Aşı karşıtları bilmelidir ki;

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya üzerinde insan sağlığına en çok katkısı olan iki uygulamadan biri aşılar, öbürü suyun dezenfeksiyonudur.

Türkiye’de aşılama oranlarının bugünkü düzeyine erişmesi Birinci Basamakta emek veren sağlık çalışanları sayesinde gerçekleşmiştir. Aşılama hizmetinin yaygınlaşmadığı yıllarda doğan her bin bebekten 150-200’ü bir yaşını görmeden ölüyordu. Aşı yalnızca uygulandığı kişiyi korumaz; hastalık etkeninin toplumdaki dolaşımını engelleyerek toplumdaki riskli kişileri de korur. Sağlık Bakanlığından istemimiz;

– Mevzuatta belirsizliği sona erdirmeli
– Sağlık çalışanlarını aşılar ve aşılama hizmetleri konusunda güncel ve bilimsel bilgiler ile donatmalı
– Kamuoyuna dönük medya ve her türlü iletişim aracını kullanarak aşı savunuculuğu yapmalı; halkın kuşkularına karşı bilimsel ve gerçekçi yanıtlar vermeli, halkı bilgilendirmelidir.

Antalya Tabip Odası olarak Antalya İl Sağlık müdürlüğüne teşekkür ederken, mezuniyet sonrası eğitimlerin öneminin bilinciyle hem bağışıklama hem de farklı alanlarda eğitim programları oluşturulması konusunda ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
www.antalyatabip.org.tr
=======================================
Dostlar,

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya Açık Çağrımızdır

Antalya Tabip Odamızı ve işbirliği içinde davranan İl Sağlık Müdürlüğünü kutluyoruz..

Ülkemiz sahipsiz.. bırakın kötü yönetilmeyi, yer yer yönetilmiyor da.. Kendi haline terk edilmiş görünümde.. Toplum kendi kendine yol bulmaya çalışıyor, de-kapite kurbağa modeli gibi!

Aşı reddi sorunu giderek büyüyor ve Sağlık Bakanlığının etkili, sonuç verebilecek bir girişimine ne denli hazindir ki tanık olamıyoruz..

Üstelik Sağlık Bakanı bir çocuk hekimi..

Çünkü her şey ama her şey, Saraydaki TEK ADAM’a bağlı!
Bakanlar dünün Bakanları değil, Saray’ın sekreterleri ve ciddi hiçbir yetkileri yok..

Sağlık Bakanına düşen, Saraydaki TEK ADAMIN aşılara ilişkin akıl almaz takıntısını – inadını mutlaka ama mutlaka kırmak olmalıdır.

AKP = Erdoğan mutlaka ikna edilmelidir ve bu süreçte baş görev Sağlık Bakanınındır..

Sağlık Bakanı Çocuk Hekimi Dr. Fahrettin Koca, TV’lerde halkı aşılamalar için eğitip yönlendirmeye de yetkili değilse, buna gücü yoksa o koltukta ne için oturmaktadır??

Yapamıyor ya da etkili olamıyorsa, durumu kamuoyuna açıklamalı ve istifa etmelidir. Böylesi bir istifa bile sorunun kamuoyu gündemine alınmasına ve çözümüne, orada atıl oturmaktan kuşkusuz çok daha büyük yarar sağlayacaktır..

Sayın meslektaşımız Dr. Koca‘yı bir seçim yapmaya buradan çağırıyoruz bir kez daha..

Çoook geç kalındı, salgın kapıda ve faturayı ölen, engelli kalan yoksul – mazlum aile çocukları ödeyecek gene.. AKP’nin, Saray’ın… ders alacağını mı sanıyorsunuz ya da ne geri dönecek??

Veriler karartılarak mızrak çuvala sığdırılabilir mi?

2018 TNSA (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması) raporunda mutlaka bulunması gereken, başlıca o veriler için çalışılan 50 yıllık gelenek (1968-2018) neden bozulmuş ve bebek – çocuk ölümleri verileri yayınlanmamış, Bakanlığınızca engellenerek sansür edilmiştir?

Neden Dr. Koca, neden, neden??

Güneşi balçığınızla nasıl sıvayabilirsiniz?

TNSA 2018 çalışması dünyanın emeği ve maliyetidir.. Bebek – çocuk ölümleri verileri saklanarak – gizlenerek o Raporu nasıl kullanmamızı öneriyorsunuz Bakan Dr. Koca, nasıl??

Bütün bunlar yanlış ise, TV’lere çıkıp çocuk aşıları hakkında bir program yapıp halkı kapsamlı eğitir misiniz lütfen?? Hem Bakan, hem Çocuk Hekimisiniz, ne büyük avantaj ve sorumluluk! Ya da hemen yarın ANABABALARI AŞIYA ÇAĞIRAN etkili – başarılı kamu duyurularına (spotlarına), eğitimine, ulusal bir kampanyaya yer verir misiniz??

Madem yasal düzenleme ile çocukluk çağı aşılarını pek çok gelişmiş ülkenin zorunlu kılması gibi bir yolu her nedense izlemeyecekseniz, seçenek politikanız nedir? Öyle susup oturarak bekleyip geçiştiremezsiniz. Halkın sağlığı kimsenin oyuncağı değildir!

Bu temel teknik konuda olsun Saray’dan bağımsız davranabilir misiniz?
AKP = Erdoğan‘ı ikna edebilir misiniz? Sahi, hiç denediniz mi?? Ne zaman, size ne dedi??
Yoksa siz de mi aynı yolun yolcususunuz Sn. Bakan Dr. Koca??
Hangisi, hangisi??
Ya bilimsel sağlık yönetimi / ülke yönetimi sürdürün ya da düşün yakamızdan, düşün!

Haberiniz olsun; yakınlarda kazanacağınız kara sıfatlardan biri ÇOCUK KATİLİ olabilir!

Sevgi, saygı ve derin KAYGI ile. 11 Ocak 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Halk Sağlığı Uzmanı
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir