AKP = ERDOĞAN’A ÇAĞRI VE SAĞDUYU UYARISI

AKP = ERDOĞAN’A ÇAĞRI VE SAĞDUYU UYARISI

AKP giderayak T.C.’nin temel anayasal dayanaklarına saldırıyı pervasızca sürdürmekte.
Bu gidiş “hayra alamet” değildir. AKP’nin ömrünü uzatmayacağı gibi, kısaltır da.

Bu parti geçmişte, Anayasa Mahkemesince “laikliğe karşı eylemlerin odağı” olarak oybirliği ile suçlanmış ve ceza olarak Hazine yardımı kısıtlanmış sabıkalı bir partidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevlerinden biri (Anayasa m. 69/4) siyasal partileri izlemek ve gerektiğinde kapatılmaları için Anayasa Mahkemesinde dava açmaktır.. AKP bir kez daha suçüstü yakalanmıştır. Suç kanıtı, Resmi Gazetede yayınlanan (14.12. 2019) yukarıda değinilen metindir.

Bu genelge ile faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürütecek denetçilerin uyması gereken etik kurallar ve denetim standartları belirlendi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nca (KGK) belirlenen kural ve standartlar 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı (bkz. ayrıca http://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4627/Faizsiz-Finans-Denetim-Standartları)

ALLAH-U TEÂLÂ KORKUSUYLA HAREKET ETMELİDİR

Dinsel dayanaklara göre belirlenen etik ilkelere göre “bir denetçi üstlerinin veya diğer insanların görünüşü nasıl olursa olsun Allah-u Teâlâ korkusuyla hareket etmelidir.” Denetçiler için etik davranış kuralları 4 başlıkta belirleniyor. “Meşruiyet ilkesine dayalı etik davranış kuralları” başlığı altında, “Denetçi Allah-u Teâlâ’ya karşı sorumluluğunu yerine getirmesinin, diğer sorumlulukları yerine getirmesine vesile olacağına inanarak ve diğerlerine kıyasla buna öncelik vererek Allah-u Teâlâ’ya karşı sorumluluklarını mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirmelidir.” ifadesine yer verildi.

Hiçbir biçimde zırva tevil kaldırmaz.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP’yi uyarmalı ve söz konusu genelgenin geri çekilmesini istemelidir.. İlgili genelge muhalefet partilerince Danıştay’a taşınmalı ve iptali sağlanmalıdır.

Erdoğan, kamuoyundan özür dileyerek genelgeyi geri almalıdır. Simit Sarayı’nın iflastan kamu kaynaklarıyla kurtarılmasını engellediği gibi (her ne denli kurgu kokuyorsa da!), bu genelgeyi  derhal iptal etmelidir. Erdoğan’ın 6. Din Şurası’nın kapanışındaki konuşması ile din kurallarını kamusal düzene apaçık dayatması da kesinkes Anayasayı ihlal suçudur; başta md. 2 ve 24..

İstanbul’a İSAM tarafından düzenlenen “TIBBİ KONULARDA FETVA VERME METODOLOJİSİ VE ZORLUKLAR SEMPOZYUMU” (21-22 Aralık 2019) tam bir sefalet ve rezalettir. YÖK derhal bu toplantıyı iptal etmeli ve sorumlular hakkında işlem yapmalıdır. Savcılık adli soruşturma başlatmalıdır.

 • Türkiye kamuoyu, ülkenin AKP tarafından adım adım ve kurgulu olarak şeriat düzenine sürüklenmek istendiğini artık net olarak görmeli ve demokratik direnişini koymalıdır.
 • Ülkemizin dürüst – namuslu müslümanları, AKP’nin bu yoz ve gerçekte İslam dışı, dini siyasete sorumsuzca alet eden sinsi ve ülkemiz için çok tehlikeli girişimlerine artık karşı çıkmalıdır.

  Sevgi ve saygı ile. 21 Aralık 2019, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
  Siyaset Bilimci, Mülkiyeliler Birliği Üyesi
  Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı
  www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir