26 Ağustos 1922; Büyük Taarruz’un Komutanları

Dostlar,

İnsanlık tarihinin en önemli -meşru- savunma savaşlarının başında
belki de Türk Kurtuluş Savaşı gelir..

26 Ağustos 1922 sabahının köründe başlatılan BÜYÜK TAARRUZ , bu kalkışmanın bir tür finalidir..

Bu görkemli “Kutsal İsyan”ın (Hasan İzzettin Dinamo) elleri öpülesi komutanlarını Sn. Gülsev EYÜBOĞLU paylaşıyor..

Sevgi ve saygı ile.
Tekirdağ, 26.08.2018, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

=====================================

26-30 AĞUSTOS 1922 BÜYÜK TAARRUZA KATILAN BÜYÜK BİRLİK KOMUTANLARI….

Izmir'e_Giris.39.9.1922

BAŞKOMUTAN: Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa (ATATÜRK)

GENELKURMAY BAŞKANIı :Birinci ferik Fevzi Paşa (ÇAKMAK)

BATI CEPHESİ KOMUTANI:Mirliva İsmet Paşa (İNÖNÜ)

1.ORDU KOMUTANI :Mirliva Nurettin Paşa.

2.ORDU KOMUTANI :Mirliva Yakup Şevki Paşa (SÜBAŞI)

1.KOLORDU KOMUTANI :Miralay İzzettin Bey (ÇALIŞLAR)

2.KOLORDU KOMUTANI :Miralay Ali Hikmet Bey (AYERDEM)

3.KOLORDU KOMUTANI:Miralay Şükrü Naili Bey (GÖKBERK)

4.KOLORDU KOMUTANI:Miralay Kemalettin Sami bey (GÖKÇEN)

5.KOLORDU KOMUTANI:Mirliva Fahrettin Paşa (ALTAY)

6.KOLORDU KOMUTANI:Mirliva Kazım Paşa (İNANÇ)

KOCAELİ Grup KOMUTANI:Miralay Halit Bey (KARSIALAN)

1.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Abdurrahman Nafiz Bey (GÜRMAN)

3.KAFKAS TÜMEN KOMUTANI:Miralay Kazım Bey (ORBAY)

4.TÜMEN KOMUTANI :Miralay Mehmet Sabri Bey (ERÇETİN)

5.KAFKAS TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Halit Bey (AKMANSÜ

6.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Hüseyin Nazmi Bey (SOLOK)

7.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Naci Bey (ELDENİZ)

8.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Kazım Bey (SEVÜKTEKİN)

11.TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay)Ahmet Bey (DERVİŞ)

12.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Osman Nuri Bey (KOPTAGEL)

14.TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Ethem Necdet Bey (KARABUDAK)

15.TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Naci bey (TINAZ)

16.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Aşir Bey (ATLI)

17.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Hüseyin Nurettin Bey

18.TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Mehmet Hulusi Bey (CONK)

23.TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Ömer Halis Bey (BIYIKTAY)

41.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Alaattin bey (KOVAL)

57.TÜMEN KOMUTANI:Miralay Reşat Bey (ÇİĞİLTEPE)

61.TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Salih Bey (OMURTAK)

1.SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI:Miralay Mürsel Bey (BAKÜ)

2.SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Ahmet Zeki Bey (SOYDEMİR)

3.SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) İbrahim Bey (ÇOLAK)

14.SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI:Kaymakam (Yarbay) Mehmet Suphi (KULA)

MÜRETTEP SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI:Miralay Hacı ARİF (ÖRGÜÇ)

BATI CEPHESİ KURMAY BAŞKANI:Miralay Asım Bey (GÜNDÜZ)

Ekleme (Kayaalp Büyükataman’ın siteye yazısı) :

Albay Mazhar (BUYUKATAMAN)

1920-1923 yıllarında katıldığı türk Kurtuluş Savaşı’nda Yarbay rütbesi ile
176. Alay Komutanlığı

***********************

7000 YILLIK TÜRK BEŞİĞİ, KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU TÜRKİYE‘NİN VE BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’NİN ÖLÜMSÜZ BAŞKOMUTANI ATATÜRK VE
ÖLÜMSÜZ KAHRAMAN YİĞİT KOMUTANLARININ AZİZ RUHLARI ÖNÜNDE;

MİNNETLE – SAYGI İLE

  DİZ ÇÖKÜYORUM

VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN..
… NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE-İNADINA İLELEBET

SAYGILARIMLA

Gülsev EYÜBOĞLU
26 Ağustos 2013

26 Ağustos 1922; Büyük Taarruz’un Komutanları” hakkında 8 yorum

 1. kayaalp buyukataman

  Albay Mazhar (BUYUKATAMAN)

  1877 yılında İstanbul’da doğdu. 1920-1923 yıllarında katıldığı türk Kurtuluş Savaşı’nda Yarbay rütbesi ile 176. Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

  taaruzdan sayalar
  bu detayi ve Albay mahzari ihmal etmissiniz

  …………………………………………..

  1364 rakımlı tepede bulunan tümen komutanı İslamköy’ün altı kilometre batısındaki Kızılcaviran dolaylarında Yunanlıların büyük topluluklarını gördü. Sabah erken güney-batıya gönderilen süvari bölüğünden saat 10.30’da gelen raporda; Hasanköy, Gümele bölgesinde Yunanlıların faaliyeti olduğu, Yeniceköy civarında düşman ateşiyle karşılaştığından fazla ileri gidemediği, 6 ncı Tümenle irtibat yaptığı bildiriliyordu. Hasanköy batısından bir alay kadar (4 ncü Yunan Tümeninin dört taburu) Yunan kuvvetinin Kaplangı dağına (Dede tepesi) açılmış olarak ilerlediği görüldü. Ayrıca Gümele’de bir iki bölük piyadesi (1 nci Tümenin 4 ncü Alayı) vardı. 37 nci Alay hemen saat 10.30’da 1364 rakımlı tepeden Hasanköy doğu sırtlarına ilerleyerek Sığıralanı sırtlarını işgal etti. İki dağ bataryası 1364 rakımlı tepede mevzilendirildi. Ancak, bataryaların mevzie girişleri pek geç oldu. Yunanlılar ise Hasanköy batısında mevzilenmiş topçusu ve Banaz istasyonundaki ağır bataryaları ile 39 ncu Alaya (1342 rakımlı Dede tepesi) şiddetli ateş açtılar. Bu sırada kolordu emri geldi. Bu durumda tümen Susuz doğrultusunda ilerleyemezdi. Ayrıca; İslamköy’ün iki kilometre güneyinden 6 ncı Tümene karşı, Yenice batısında 1178 rakımlı tepe ve Gelinciktepe’ye bazı Yunan birlikleri de (63 ncü Alayın 1 nci Taburu) yanaşıyorlardı. Saat 13.30’da 176 ncı Alay, tümen gözetleme yerine yaklaşmaktaydı. 37 nci ve 39 ncu Alaylar cephelerinde muharebe şiddetlenmiş, Yunanlılar üstün kuvvetlerle taarruza geçmişlerdi. 1/38 nci Evzon Alayı, dört taburlu mürettep alay, Kaplangı köyünde bulunan ihtiyat 5 nci Alaydan ibaret Yunan birlikleri saat 14.00’de 1432 rakımlı Dede tepesini geri aldılar. 39 ncu Alay doğuya çekildi. Bu alay geniş ve ormanlık bir cephede fazla dağılmış olduğundan 1364 rakımlı tepe ile Çorum köyü arasındakisırtlarda (Şaptepe) güç toplanabildi. Bu alayın 1364 rakımlı tepedeki 176 ncı Alayla da irtibatı yoktu. 37 nci Alayın kuzey yanında da küçük ölçüde çekilmeler oldu ise de hücum taburunun bir bölüğü ve ağır makineli tüfeklerin yardımı ile çabuk durduruldu. Henüz 1364 rakımlı tepeye yanaşmış bulunan 176 ncı Alaya, 39 ncu ve 37 nci Alaylar arasından 1432 rakımlı Dede tepesinin ele geçirilmesi görevi verildi. Saat 14.40’da dağ bataryaları 176 ncı Alayı desteklemeye başladılar. Tümenin 120 milimetrelik İngiliz obüs bataryası ile sahra bataryası da Sultanoluğu batı sırtlarında 176 ncı Alayı desteklemek üzere mevzie giriyorlardı. Alay taarruza devam ederek saat 16.00’da yaptığı hücumla Kaplangı dağının 1432 Dede tepesini tekrar ele geçirdi. Yunanlıları ovaya dökmek için daha bir kaç sırtın elde edilmesi gerekiyordu. Alay taarruza devam ediyor, fakat Yunanlılar 500 metre batıdaki Top tepesinde tutunuyorlardı.
  Yunanlılar 176 ncı Alay karşısındaki kuvvetlerini devamlı olarak takviye ettiler ve saat 17.00’de tekrar karşı taarruza geçtiler. Bu sırada alınan iki esirden 176 ncı Alayın karşısında beş Yunan alayı olduğu anlaşıldı.
  Saat 17.50’de Yunan taarruzu çok şiddetlendi. Özellikle 176 ncı Alayın kuzey kanadı fazla sıkıştırılıyordu. Saat 18.30’da tümenin Susuzköy’e ilerlemesini bildiren kolordu emri geldi. Fakat tümen Kaplangı dağını bile tamamiyle elde edememişti. Bu sırada (saat 18.30) Yunan ağır topçusu Dede tepesini şiddetle ateş altına aldı ve Yunan birlikleri, yaptıkları karşı taarruzla Dede tepesini tekrar aldılar. 176 ncı Alay, hücum taburu gerisine, 1364 rakımlı tepe güney-batısına çekildi. 37 nci Alay ve hücum taburu, mevzilerini muhafaza ediyorlardı. Tümen birlikleri çok yorulmuş ve biraz da karışmış olduklarından tekrar yapılacak bir taarruzu başaramayacaklardı. Tümen Komutanı saat 19.00’da kolorduya şu raporu gönderdi: “Fazla takviye alan düşman, saat 18.30’da Kaplangı dağını elde etti. Merkez ve kuzeydeki birlikler geri çekildiler. Düşman Kaplangı doğusunda durdurulmaya çalışılacaktır. E………………………

  Cevapla
 2. kayaalp buyukataman

  Mahzar bey
  kendinden 5 misli kuvvetli yunan guruplarini oyaliyarak.. Izmire giris yolunu suvarilere acik tuttu .. suvari birliklerinin hemen arkasindanda piyadelerin basinda izmire girdi

  bu onem li bir detay , lutfen yaziniza dahil edin

  Cevapla
 3. kayaalp buyukataman

  İşte Şanlı Komutanlarımız…

  Üst Komuta Kademesi
  Başkomutan-Mareşal Mustafa Kemal Paşa
  Genelkurmay Başkanı-Orgeneral (1.Ferik) Fevzi Çakmak Paşa
  Batı Cephesi Komutanı-Tümgeneral (Mirliva) İsmet İnönü Paşa
  1.Ordu Komutanı-Tümgeneral (Mirliva) Nurettin Sakallı Paşa
  2.Ordu Komutanı-Tümgeneral (Mirliva) Yakup Şevki Subaşı Paşa

  Orta Seviye Komuta Kademesi
  1-Kur.Alb.Asım Gündüz – Batı Cephesi Kurmay Başkanı
  2-Kur.Alb.Hüseyin Hüsnü Kılkış-Batı Cephesi Kurmay Bşk.Yrd.-6.Tugay Komutanı
  3-Bnb.Vehbi Kocagüney-25.Topçu Alay Komutanı
  4-Kur.Alb.Mehmet Emin Koral-1.Ordu Kurmay Başkanı
  5-Kur.Alb.Sabit Noyon-1.Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı
  6-Kur.Alb.Hüseyin Hüsnü Erkilet-2.Ordu Kurmay Başkanı
  7-Kur.Yrb.Ali Rıza Artunkal-2.Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı
  8-Kur.Alb.İzzettin Çalışlar-1.Kolordu Komutanı
  9-Kur.Yrb.Muharrem Mazlum İskora-1.Kolordu Kurmay Başkanı
  10-Kur.Alb.Ali Hikmet Ayerdem-2.Kolordu Komutanı
  11-Kur.Yrb.İbrahim Rahmi Beken-2.Kolordu Kurmay Başkanı
  12-Kur.Alb.Şükrü Naili Gökberk-3.Kolordu Komutanı
  13-Kur.Yrb.Hayrullah Fişek-3.Kolordu Kurmay Başkanı
  14-Kur.Alb.Kemalettin Sami Gökçen-4.Kolordu Komutanı
  15-Kur.Bnb.Yusuf Ziya Ekinci-4.Kolordu Kurmay Başkanı
  16-Tümgeneral Kazım İnanç-6.Kolordu Komutanı
  17-Kur.Alb.Halit Karsıalan-Kocaeli Bölge Grup Komutanı
  18-Tümgeneral Fahrettin Altay-5.Süvari Kolordu Komutanı
  19-Kur.Alb.Abdurrahman Nafiz Gürman-1.Tümen Komutanı
  20-Kur.Bnb.Mehmet Emin Çınar-1.Tümen Kurmay Başkanı
  21-Alb.Talat Süalp-1.Tugay Komutanı
  22-Yrb.Salih Avgın-3.Alay Komutanı
  23-Kur.Alb.Kazım Orbay-3.Kafkas Tümen Komutanı
  24-Kur.Yrb.Burhanettin Denker-7.Alay Komutanı
  25-Alb.Mehmet Sabri Erçetin-4.Kafkas Tümen Komutanı.
  26-Kur.Bnb.Mustafa Fazıl Aykut-4.Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı
  27-Yrb.Necip Kadri Demirkazık-40.Alay Komutanı
  28-Yrb.Mustafa Nazmi İnan-4.Kafkas Tümeni Topçu Alay Komutanı.
  29-Bnb.Nusret Başaran-5.Kafkas Tümeni Topçu Alay Komutanı.
  30-Alb.Nazmi Solok-4.Tümen Komutanı
  31-Kur.Bnb.Sadık Aldoğan-4.Tümen Kurmay Başkanı
  32-Yrb.Rasim Aktuğ-6.Tümen Topçu Alay Komutanı
  33-Kur.Alb.Naci Eldeniz-7.Tümen Komutanı
  34-Kur.Bnb.Mehmet Nuri Yamut-7.Tümen Kurmay Başkanı
  35-Yrb.Ali Muzaffer-23.Alay Komutanı
  36-Alb.Kazım Sevüktekin-8.Tümen Komutanı
  37-Alb.Ahmet Nuri Diriker-8.Tugay Komutanı
  38-Yrb.Ahmet Hakkı Özgener-131.Piyade Alay Komutanı
  39-Kur.Bnb.Ahmet Derviş-1.Kolordu Kurmay Başkan Yardımcısı
  40-Kur.Bnb.Ahmet Fevzi Akarçay-11.Tümen Kurmay Başkanı
  41-Kur.Bnb.Rüştü Akın-70.Alay Komutanı
  42-Bnb.Osman Nuri Tufan-127.Alay Komutanı
  43-Alb.Osman Nuri Koptagel-12.Tümen Komutanı
  44-Bnb.Mehmet Zeki Erokay-12.Tümen Kurmay Başkanı
  45-Yrb.Talat Oğan-35.Piyade Alay Komutanı
  46-Kur.Yrb.Ahmet Naci Tınaz-15.Tümen Komutanı
  47-Bnb.Rasim Sengir-15.Tümen Kurmay Başkanı
  48-Yrb.Fehmi Tınaztepe-38.Alay Komutanı
  49-Yrb.Mehmet Fehmi-56.Alay Komutanı
  50-Kur.Alb.Aşır Atlı-16.Tümen Komutanı
  51-Kur.Bnb.Hüseyin Nurettin-17.Tümen Komutanı
  52-Yzb.İsmail Hakkı Uluğ-18.Tümen Kurmay Başkanı
  53-Kur.Yrb.Ömer Halis Bıyıktay-23.Tümen Komutanı
  54-Yzb.Fahri Belen-23.Tümen Kurmay Başkanı
  55-Alb.Şakir Güleş-23.Tugay Komutanı
  56-Kur.Alb.Alaattin Koval-41.Tümen Komutanı
  57-Yrb.Mümtaz Aktay-4.Tümen Topçu Alay Komutanı
  58-Alb.İbrahim Hakkı Emiroğlu-57.Tugay Komutanı
  59-Yrb.İsmail Refi Evinç-32.Alay Komutanı
  60-Yzb.Seyfettin Çalbatur-1.Süvari Tümeni Komutanı Emir Subayı
  61-Kur.Yrb.Salih Omurtak-61.Tümen Komutanı
  62-Kur.Alb.Mürsel Bakü-1.Süvari Tümen Komutanı
  63-Kur.Bnb.Mehmet Kemalettin Balıkesir-1.Süvari Tümen Kurmay Başkanı
  64-Kur.Yrb.Ahmet Zeki Soydemir-2.Süvari Tümen Komutanı
  65-Kur.Yzb.Tevfik Topçu-2.Süvari Tümen Kurmay Başkanı
  66-Yrb.Mehmet Suphi Kula-14.Süvari Tümen Komutanı
  67-Kur.Bnb.Kemal Muzaffer Tuğsavul-14.Süvari Tümen Kurmay Başkanı
  68-Kur.Bnb.Ali Hamit Doğruer-54.Süvari Alay Komutanı
  69-Kur.Yrb.İsmail Hakkı Uluçınar-64.Alay Komutanı
  70-Kur.Yzb.Rüştü Akpirim-61.Tümen Kurmay Başkanı
  71-Yrb.M. Ata Topçuoğlu-17.Tümen Topçu Alay Komutanı
  72-Yrb.Ahmet Şemsettin-61.Tugay Komutanı
  73-Yrb.Şevki Savaşçı-174.Alay Komutanı
  74-Alb.Hüseyin Hüsnü-5.Alay Komutanı
  75-Bnb.Hüseyin Hüsnü Demirtepe-9.Alay Komutanı
  76-Yrb.Hafız Halit Uzel-11.Tugay Komutanı
  77-Yrb.İsmail Hakkı Alpan-126.Alay Komutanı
  78-Kur.Yrb.Mehmet Hulusi Conk-18.Tümen Komutanı
  79-Bnb.Osman Nuri Sayın-41.Tümen Kurmay Başkanı
  80-Kur.Bnb.Şemsettin Erkuş-57.Tümen Kurmay Başkanı
  81-Kur.Bnb.Hasan Rıza Günay-3.Süvari Tümeni Kurmay Başkanı
  82-Kur.Yrb.Halit Akmansü-5.Kafkas Tümeni Komutanı
  83-Kur.Bnb.Ömer Suphi Atalay-8.Tümen Komutanı
  84-Alb.Rıfat-3.Tugay Komutanı
  85-Yrb.Servet-4.Tugay Komutanı
  86-Alb.Ali Rıza-5.Kafkas Tugay Komutanı
  87-Alb.Kazım-4.Piyade Tugay Komutanı
  88-Yrb.Ali Vehbi-2.Piyade Alay Komutanı
  89-Alb.Hacı Halil Rüştü-12.Tugay Komutanı
  90-Alb.Mehmet Şevket-14.Tugay Komutanı
  91-Yrb.Murat Tınaz-25.Piyade Alay Komutanı
  92-Alb.İsmail Rüştü-17.Tugay Komutanı
  93-Yrb.Ahmet Ferit-3.Süvari Alay Komutanı
  94-Bnb.Hüsnü Aykut-28.Süvari Alay Komutanı
  95-Yrb.Ali Cevat-4.Alay Komutanı
  96-Yrb.Mehmet İzzet-1.Tümen Topçu Alay Komutanı
  97-Yrb.Atıf Ulusoğlu-8.Alay Komutanı
  98-Yrb.Nedim-42.Alay Komutanı
  99-Yrb.Mehmet Rüştü-58.Alay Komutanı
  100-Bnb.Ahmet Cevat Kuran-13.Alay Komutan Vekili
  101-Bnb.Remzi Yalçıntepe-50.Alay Komutanı
  102-Yrb.Ahmet Faik-51.Alay Komutanı
  103-Yrb.Tevfik-52.Alay Komutanı
  104-Yrb.Mehmet Avni-189.Alay Komutanı
  105-Yrb.Zekeriya-8.Tümen Topçu Alay Komutanı
  106-Bnb.Mahmut Cemal-11.Tümen Topçu Alay Komutanı
  107-Yrb.Hüseyin Hasbi-34.Alay Komutanı
  108-Bnb.Mehmet Şahin-34.Piyade Alay Komutanı
  109-Yrb.Abdülkerim Sunday-11.Tümen Topçu Alay Komutanı
  110-Yrb.Ethem Necdet Karabudak-8.Tümen Komutanı
  111-Yrb.Yusuf Ziya-26.Alay Komutanı
  112-Yrb.Hüseyin Hüsnü-14.Tümen Topçu Alay Komutanı
  113-Yrb.Hayri-43.Alay Komutanı
  114-Yrb.Mehmet Veysi-44.Alay Komutanı
  115-Bnb.Ali Necdet Tan-16.Tümen Topçu Alay Komutanı
  116-Yrb.Hasan Faik Alsaç-62.Alay Komutanı
  117-Bnb.İsmail Hakkı Aytuna-23.Tümen Topçu Alay Komutanı
  118-Yrb.Hüseyin İhsan-12.Alay Komutanı
  119-Yrb.Ömer Kirami-16.Alay Komutanı
  120-Yrb.Mustafa Muammer-41.Tümen Topçu Alay Komutanı
  121-Alb.Reşat Çiğiltepe-57.Tümen Komutanı(ŞEHİT-Büyük Taarruzun tek Şehit Tümen Komutanı)
  122-Bnb.Ahmet Turan-39.Alay Komutanı
  123-Yrb.Mazhar-176.Alay Komutanı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  124-Yrb.İrfan-190.Alay Komutanı
  125-Yrb.Mustafa Kazım-61.Tümen Topçu Alay Komutanı
  126-Alb.Cemil-1.Süvari Tugay Komutanı
  127-Bnb.Ali Rıza Ülgenalp-11.Süvari Alay Komutanı
  128-Alb.Ahmet Hamdi-2.Süvari Tugay Komutanı
  129-Yzb.Yusuf Nasuhi Süer-20.Süvari Alay Komutan Vekili
  130-Alb.Kazım-20.Süvari Alay Komutanı
  131-Bnb.Esat Avcı-5.Süvari Alay Komutanı
  132-Yrb.İbrahim Çolak-3.Süvari Tümen Komutanı
  133-Yrb.Cemal-27.Süvari Alay Komutanı
  134-Alb.Mehmet Arif Özgüç-Mürettep Süvari Tümen Komutanı
  135-Yrb.Hüseyin Hüsnü-14.Tümen Topçu Alay Komutanı
  136-Kur.Bnb.Nihat Bursalı-6.Kolordu Kurmay Başkanı
  137-Kur.Bnb.Hidayet-Kocaeli Bölge Grup Kurmay Başkanı
  138-Kur.Bnb.Mehmet Şükrü Koçak-5.Süvari Kolordu Kurmay Başkanı
  139-Kur.Bnb.Mehmet Faik-3.Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı
  140-Kur.Yrb.Müfit-135.Alay Komutanı
  141-Kur.Bnb.Ali Rıza-14.Tümen Kurmay Başkanı
  142-Yrb.İsmail Rahmi-11.Alay Komutanı
  143-Bnb.İsmail Hakkı-10.Alay Komutanı
  144-Yrb.Münir-41.Alay Komutanı
  145-Yrb.İbrahim Ethem-30.Alay Komutanı
  146-Bnb.Ali Rıza-45.Alay Komutanı
  147-Bnb.Akif Dikyar-15.Tümen Topçu Alay Komutanı
  148-Yrb.Abdülgani-63.Alay Komutanı
  149-Yrb.Hüseyin Hüsnü-15.Alay Komutanı
  150-Yrb.Reşat-24.Alay Komutanı
  151-Yrb.Hulusi Ömer-19.Alay Komutanı
  152-Yrb.Rüştü-159.Alay Komutanı
  153-Yrb.İsmail Hakkı-10.Süvari Alay Komutanı
  154-Yrb.Salih-14.Süvari Alay Komutanı
  155-Yrb.Ahmet Kemal-2.Süvari Alay Komutanı
  156-Yrb.Ali Reşat-4.Süvari Alay Komutanı
  157-Yrb.İbrahim Muzaffer-34.Süvari Alay Komutanı
  158-Yrb.Mehmet Tahsin-37.Süvari Alay Komutanı
  159-Yrb.Hüseyin Vecihi-61.Alay Komutanı
  160-Milis Yarbay Osman Ağa-47.Giresun Milli Alayı Komutanı
  161-Kur.Bnb.Ahmet Mithat Erman-5.Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı
  162-Kur.Bnb.Mahmut Celalettin-17.Tümen Kurmay Başkanı
  163-Bnb.Mehmet Rifat-31.Alay Komutanı
  164-Bnb.Galip-13.Süvari Alay Komutanı
  165-Bnb.Kazım-7.Tümen Topçu Alay Komutanı

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir