İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BASINA MEKTUP

Prof. Necati Dedeoğlu ile ilgili görsel sonucu

 

Prof. Dr. H. Necati Dedeoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
BASINA MEKTUP

Sayın Basın Mensubu,

Bir Halk Sağlığı Uzmanı olarak tüm ülkemizi, tüm dünyayı bekleyen önemli bir tehdidin vatandaşlara duyurulması konusunda yardımınızı diliyorum.

  • İklim değişikliği şu anda ülkemizin en önemli sağlık sorunudur.

Savaşlar, insan hakları ihlalleri, ekonomik sıkıntılar gibi güncel sorunlar da önemliyse de, bunlar yalnızca insanları ilgilendirmektedir. Oysa iklim değişikliği sorunu salt insanları değil, bitkileri, hayvanları, böcekleri, balıkları tüm canlıları etkilemektedir. İklim değişikliği ülkemizde

– aşırı yağış ve seller,
– rekor sıcaklar ve soğuklar
– orman yangınları,
yeni hastalıklar,  
– kuraklık

olarak kendini gösteriyor. Tüm dünyada ise bunlara ek olarak

– buzulların ve kutupların erimesi,
– deniz düzeyinin yükselerek kıyı kentlerini tehdit etmesi,
– şiddetli kasırgalar,
– kıtlık,
– okyanusların asitleşmesi,
– kitlesel göçler

gibi felaketler de görülmektedir.

İklim değişikliğinin en büyük nedeni petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanılmasıdır. Her yıl atmosfere bu yakıtlarla ortaya çıkan milyonlarca ton karbondioksit salınmakta ve aynen seralarda olduğu gibi, dünyamıza çarpan güneş ışınları yansıyamadığı için de atmosfer ısınmaktadır. Orman varlığının hızla yok olması başka bir nedendir.

Dünyadaki insanların hemen hepsi hem hükümetleri kanalıyla hem bireysel olarak fosil yakıt kullanımını azaltmak üzere önlemler almaktadır. Örneğin kömür ve petrol kullanan santraller veya kirli nükleer enerji yerine güneş ışığı, jeo-termal enerji veya rüzgâr gücü kullanan santrallere yatırım yapılmaktadır. Vatandaşın bisiklet kullanması için yollar yapılmakta, toplu ulaşım ve elektrikli otomobiller teşvik edilmektedir. Vatandaş da enerji tüketimini kısarak, yeni buzdolabı alacağına eskisini tamir ettirerek, daha çok yürüyerek, kısaca artık sürdürülemeyecek olan tüketici yaşam biçimini değiştirerek bu çabaya katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde bu konuda, her düzeyde, ilginin eksik olduğu gözlenmektedir. Yeni kömür santralleri yapımı planlanmakta, yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince yararlanılmamakta, güçlendirilmesi gereken ormanlarımız ve çevremiz iyice yıpratılmakta, kentlerimiz betona dönüşmekte, elektrikli otomobiller ve güneş enerjisi üretimi desteklenmemektedir.  Vatandaş ise iklim değişikliğinin nedenlerini bilmemektedir, yaklaşan felaketin farkında değildir ve hızla tüketmeye, atmosferi kirletmeye devam etmektedir.

İklim değişikliği nedeniyle dünya can çekişmektedir.

Acilen önlemler alınıp karbondioksit salınımı azaltılamazsa belli bir noktadan sonra geri dönüş de yoktur. Zaman hızla tükeniyor, kritik noktayı aşmamalıyız, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bilim insanlarının uyarılarına kulak vermemiz gerek.  Yetkililere ve vatandaşımıza yaşadığı sel, sıcaklık, kuraklık, yangın sorunlarının normal iklim olayları olmayıp iklim değişikliğine bağlı olduğunu anlatabilmemiz gerek. Çok geç olmadan iklim değişikliğini durdurabilmek için önlemler alınması gerektiğine inandırabilmemiz gerek.

Hükümeti,  belediyeleri ve tüm vatandaşlarımızı acil olarak göreve çağırıyoruz.

Sorun artık göz ardı edilemeyecek, ertelenemeyecek ölçüde ciddidir. İklim değişikliğinin neden olacağı felaketi duyurmaya çaba gösteren biz Halk Sağlığı Uzmanları sayın basın mensuplarının da desteğini rica ediyoruz.

Saygılarımla. 22.09.2017

Prof. Dr. H. Necati Dedeoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
===========================================
Dostlar,

Prof. Dr. H. Necati Dedeoğlu meslek büyüğümüz, ağabeyimizdir. Saygın bir Halk Sağlığı Uzmanıdır. Kaygısı ve uyarısı son derece yerindedir.
Bu sitede Çevre ve İnsan Sağlığı derslerimizin yansıları yayınlanmıştır (üstünde tıklayınız)

Çevre ve İnsan Sağlığı / Environment and Human Health

Bir de Cumhuriyet‘ten Prof. Erinç Yeldan çok değerli bir makale yayınladı köşesinde.. (üstünde tıklayınız, 20.09.2017)

İklim değişikliğinin sınıfsal boyutu

Evet,

HER AİLEYE 1 ÇOCUK
– KAPİTALİZMİ MUTLAKA FRENLEME
– ÇOOOOOOOOOOOOOOOK TASARRUFLU YAŞAMA

sıkı dönemine girilmiştir..
Doğa hem çırpınmakta, SOS vermekte hem de hesap sormakta hatta intikam almaktadır; gücü kaldı ise, yeterse..

Sevgi ve saygı ile. 25 Eylül 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BASINA MEKTUP” üzerine 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir