SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ – MÜLKİYE YÖNETİM KURULU KARARI

A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ – MÜLKİYE
YÖNETİM KURULU KARARI

KHK’larla ilişiği kesilen öğretim elemanlarımızla ilgili mevcut durum SBF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve aşağıdaki açıklamanın
yapılması gerekli görülmüştür.

01.09.2016’da yayınlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üç, 06.01.2017’de yayınlanan 679 sayılı KHK ile iki, 07.02.2017’de yayınlanan 686 sayılı KHK ile 22 olmak üzere, KHK’larla kaybettiğimiz hoca sayımız 27’ye ulaşmıştır.

İfade özgürlüğünün ve farklı düşüncelerin bir arada olması gerektiğini savunan bir fakültenin mensupları olarak çok ağır bir bedel ödediğimiz açıktır. Söz konusu hocalarımızın,
haklarında suç isnadına ilişkin açık deliller ve sonuçlanmış yargı süreci olmadan ve savunma hakları kullandırılmadan KHK ile ilişiği kesilmiş bulunmaktadır.

Son dönemlerde KHK’ların temel kullanım alanı dışında kullanılmasıyla mağduriyetler yaşandığı; KHK’larla ilişiği kesilen hocalarımızın uygulamalar nedeniyle ağır yaptırım ve sonuçlarla karşılaşıldığı düşünüldüğünde; hukuksuz ve adil olmayan bu sürecin sonlandırılmasını, yeterli delil ve belge olmadan kurumlarından ilişiği kesilen hocalarımızın en kısa süre içinde kurumlarına iade edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıca, söz konusu hocalarımızın ilişiklerinin kesilmesi nedeniyle eğitsel ve akademik faaliyetlerin önemli ölçüde aksayabileceği bir gerçektir.

Eleştirel düşünce ve akademik özgürlük, üniversitenin toplumsal işlevinin dayandığı vazgeçilmez ilkelerdir.

Üniversite öğretim elemanlarının şeffaflık içermeyen bir suç isnadı süreci sonunda, savunma
haklarından yararlandırılmaksızın kamu görevinden çıkarılmaları, akademik özerklik değerleri yanında, hukukun evrensel ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.

Anayasanın 130. maddesinin 7. fıkrası,

  • “Üniversite öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar” hükmüne yer vermektedir.

Ayrıca, aynı maddenin 9. fıkrası, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve
emekliliklerinin, disiplin ve ceza işleri, mali işler ve özlük haklarının, öğrenim ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesinin kanunla
düzenleneceğini bildirmektedir.

Üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinin, akademik yaratıcılığın devamının ancak hukuksal güvenlik ve öngörülebilirlik ile sağlanabileceği tartışılmaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda, üniversitedeki ilgili tüm karar mercilerinin evrensel hukuk ilkelerini ve ilgili Anayasa kurallarını gözeterek öğretim elemanlarının haklarına sahip çıkmasının, yadsınamaz bir yükümlülük olduğunu ifade etmeyi,

meslekî sorumluluğumuzun bir gereği olarak kabul ediyoruz.

Saygılarımızla, 10.02.2017

S.B.F. Yönetim Kurulu
=========================================
Dostlar,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye Yönetim Kurulu’nun son derece ölçülü, ağırbaşlı ama hukuksal olarak ciddi basın açıklaması yapılalı 5 ayı geçti..

Hemen hemen hiçbir olumlu adım atılmadı İktidar ya da Yargı ya da başkaca bir kamusal birim tarafından..

Bu tablo son derece üzücü ve kurumlara, masum öğrencilere… çok yönlü kalıcı zarar vericidir.

Devlet yönetimi “sınırsız bir sağduyu – adalet – kamu yararı – hukuk üstünlüğü” temelinde yürütülmek zorundadır.

Halen sorumluluk makamında olan tüm kişi ve kurumlardan, başta Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan ve siyasal iktidar olmak üzere yukarıda belirttiğimiz “Yönetimin 4 altın kuralı” çerçevesinde (“sınırsız bir sağduyu – adalet – kamu yararı – hukuk üstünlüğü“) davranış ve somut uygulama bekliyoruz. Gereksiz ve yersiz uzatmadan, oyalamadan..

Geçen zaman bireysel ve toplumsal ölçekte kanayan yaraları büyütüyor, kapanmasını çok güçleştiriyor, hatta olanaksız kılabiliyor..

Örselenmiş (Travmalı) kişiler ve toplum ülkeye çok ağır yüktür..

Adalet ve zamanında adalet; ama mutlaka..  

Lütfen, lütfen, lütfen..

Sevgi ve saygı ile. 28 Temmuz 2017, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
www.ahmetsaltik.net      profsaltik@gmail.com

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ – MÜLKİYE YÖNETİM KURULU KARARI” için bir yorum

  1. Mülkiye Yönetim Kurulu’nun bu kararına yürekten katılıyorum. Yönetimde sağduyu, adalet, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü evrensel ilkelerdir. Yönetimin bu dört altın kuralının yüzlerce, binlerce yıllık sürecin, deneyimin ve birikimin ürünü olduğu unutulmamalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir