YENİ (691 sayılı) KHK Özeti

Konuk yazar :
Mahmut ESEN / E. Mülkiye Başdenetçisi

YENİ (691 sayılı) KHK

Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 05.06.2017 tarihinde kararlaştırılmış, 22.6.2017 günlü (mükerrer) R.G.’de yayınlanmış olan 691 sayılı KHK getirilmiş düzenlemelerin analitik özeti aşağıya çıkarılmıştır.

Saygılarımla. 27.6.17

Mahmut ESEN
E. Mülkiye Başmüfettişi

1-657 sayılı (AS : 22.04.1925 tarihli olup, 1965 tarihli Devlet Memurları Kanunu ile eş numaralıdır.) Harita Gn. K. lığı Kanunu’na ek madde eklenmiş; “uçak vb. araçların uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikteki (yüksek) yapıları yapılması / kaldırılmasına ilişkin bilgilerin HGK bildirilmesi ve bu bilgilerin elektronik ortamda güncel olarak yayınlanması,” konusunda düzenleye getirilmiştir.

2- 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na ek madde eklenmiş; “terör örgütleriyle iltisaklı / irtibatlı bulunan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerin” silah altına alınma işlemleri hızlandırılmıştır.

3-1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’na yapılan bir ekleme ile, asker kişilerin “ülke sınırları dışında izinsiz üç gün geçirmeleri” de yabancı ülkeye kaçmış sayılma halleri arasına alınmıştır.

4-“Terör örgütleriyle iltisaklı / irtibatlı bulunanlar” noterlik mesleğine kabul edilmeyecek, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk veya bilirkişilik faaliyetlerinde bulunamayacaklardır.

  5-Soruşturma (AS: adli yargıda Savcılık aşaması) veya kovuşturma (AS: yargılanma, muhakeme aşaması) aşamalarında şüpheli / sanıkların; taşınmazları / taşıt araçları / alacakları üzerine verilmiş tedbir kararlarına ilişkin şerhlerin, kendiliğinden terkini için daha önce bir yıl olarak belirlenmiş süre iki yıla çıkarılmıştır.

 Kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda, davalılara tebligat yapılmaması hallerinde gazete ilanı yoluna başvurulacaktır.

6-Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen şirketlerde  dört ay içinde denetçi seçilememiş olması halinde denetçi ilgili Bakan / TMSF tarafından atanacaktır.

7-TMSF tarafından atanan kayyımların icra edecekleri iş ve işlemlerden dolayı; hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağına ilişkin mevcut düzenleme; CMK’ye göre atanan kayyımları da kapsayacak şekilde daha ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir