MEB sınır tanımıyor

MEB sınır tanımıyor

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)
İmam hatipler için 50 bin olan nüfus koşulu 5 bine düştü. Fen liselerinde öğrenci kontenjan limiti, ildeki 8. sınıf öğrenci sayısının %5’i ile sınırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nitelikleri bakımından en çok tartışılan konumdaki imam hatip liselerinin açılmasını 10 kat daha kolaylaştırdı. Son 10 yılda binin üzerinde imam hatip lisesi açan MEB, Anadolu İmam Hatip Lisesi açılması için gereken 50 bin nüfus koşulunu, yerleşim birimi merkez nüfusu için 5 bine kadar düşürdü. Öğretim binasında ise en az 8 derslik, binada veya bahçesinde uygulama mescidi, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması kararlaştırıldı. Eğitimdeki başarısına karşın sayılarının azlığı ile dikkat çeken fen liseleri için ise öğrenci kontenjan limiti, ildeki 8. sınıf öğrenci sayısının %5’i ile sınırlandı. MEB, “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”nde değişikliğe giderek bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim okullarının açılmasına ilişkin esasları yeniden düzenledi. Bakanlığın en dikkat çeken düzenlemesi ise imam hatip liselerinin açılmasına ilişkin koşullar için yapılan kolaylıklar oluşturdu.

  • 2002’de 450 olan imam hatip lisesi sayısını 2017’ye gelindiğinde 1408’e,
  • 71 bin olan öğrenci sayısını ise 517 bine yükselten MEB, yeni
  • yönetmelik ile her mahallede bir imam hatip lisesi kurulabilmesinin önünü açtı.

Her okula mescit

Yeni açılacak okulların ortak standartlarını belirleyen MEB, her okula abdesthane ve kadın ile erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit bulundurma zorunluluğu getirdi. Bakanlık, her okulda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, revir, su deposu, sistem odası, sığınak, depo, yeterli sayıda tuvalet, öğretmenler odası, çok amaçlı salon, okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, bilgisayar odası, atölye, beden eğitimi salonu, kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunacağını belirtti.

En fazla 32 derslik

Bakanlık, okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için; anaokulunda öğrenci sayısının en az 20 olması, oyun odası bulunması; ana sınıfında öğrenci sayısının ise en az 10 olması, dersliğin binanın giriş katında aydınlık, güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması şartlarını belirledi. Yeni yönetmelikte birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokulların kurulması için en az 1 derslik ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması, ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokulları için en fazla 32 derslik koşulu getirdi. Okullarda ayrıca görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması koşuluna yönetmelikte yer verildi.

Fen liselerine %5

Bakanlık verilerine göre ortaöğretimdeki öğrencilerin %6.5’inin eğitim gördüğü fen liseleri, sayılarının azlığı ile eleştiri konusu olsa da MEB yeni kurulacak liseler için kontenjan üst sınırı belirlendi. Yönetmelik ile fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için ilde 8. sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının %5’ini geçmeyecek şekilde öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Eski yönetmelikte kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere kurulacak pansiyonlar için 300 öğrenci kapasitesi de 200’e düşürüldü. Ayrıca illerde ve büyükşehirlerde nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerinde, büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde ise nüfusunun en az 20 bin ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200.000 olması şartı belirlendi.

100 kişilik öğretmen enstitüsü

MEB, çok tartışılan Öğretmen Strateji belgesinde yer alan ‘öğretmen akademisi’nin de nasıl kurulacağı yeni yönetmelikte yer aldı. Öğretmenlere yönelik öngörülen 4 yılda bir sınav ve yıllık performans değerlendirmesine karşı eğitim için adres olarak gösterilen öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi kapasiteli olacak. İhtisaslaşmış olduğu alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi/eğitim görevlisi odasına sahip olacak. Ayrıca en az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte, banyo ve tuvaleti içinde bir ve iki kişilik odalardan oluşan yatakhane bölümü, engelli yatak odası, kapalı veya açık spor alanları, aletli spor salonu bulunacak.
====================================
Dostlar,

Gerçekten, AKP iktidarının duracağı bir sınır görülemiyor..
İHL sayısı 1500’lere koşuyor.. Öğrenci sayısı yarım milyonu aşkın.
Bir de İH Ortaokulları var.. Orada öğrenci sayısı 700 bini buluyor. Toplamda 1,2 milyonu aşan öğrenci 2017’de İHO + IHL’de eğitim görüyor. Son 10 yılda bu sayılar hızla artırıldı. Normal okullarda ise geçtiğimiz günlerde Biyoloji 1 saat azaltılıp zorunlu din dersi haftada 2 saate çıkarıldı. Ayrıca EVRİM dersleri de yetişekten (müfredattan) dışlandı.

Yapılanlar siyasal bir tercih olma sınırlarını aşmıştır. Bilinçli – kurgulu bir biçimde laik toplumsal yapı ve doku, köktenci ölçülerde adım adım değiştirilmektedir. Gelinen sınır temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemektedir. Anayasal ve uluslararası ölçütler aşılmıştır. Toplumun geleceği tehdit altına sokulmuştur, daha da sokulmaktadır. Yakın – orta erimde laik – dinci çatışması tohumlanmaktadır. Dinci, bu çatışmayı kazanacağını ve Türkiye’yi bir İslam Devletine dönüştürebileceğini tasarlıyor olmalıdır.

Bu öngörüler dehşet vericidir ve tek bir adamın kafasından çıkmaktadır. AKP’nin sağduyulu kesimleri ne zaman ülkenin geleceğine sahip çıkacaklardır? Atı alan Üsküdar’a geçme kararlılığındadır.. hem de gözünü karartmış olarak.. Bilinmesini dileriz;

Bu gidiş Türkiye için hayırlı değildir.

Katar emiri ve eşi ile ilgili görsel sonucu

Yukarıdaki fotoğraf neler anlatıyor?? Katar Emiri ve eşi ve de Erdoğan..

Erdoğan nereye koşuyor? Tabanını pekiştirmek? Gündemi elinde tutmak? Karşıtlarına gözdağı ve psikolojik üstünlük sağlama? Laik – seküler çevreleri yorup bezdirme?

IHL mezunlarının ulusal – uluslararası sınavlarda başarıları en geride, Fen Liselerinin en üstte olmasına karşın %5’lik Fen liseleri kontenjanları neye düşmanlığın dışavurumudur? Bu kararın idari – politik bir tercih ve seçim kazanmış siyasal iktidarın erk alanı içinde olduğu savlanabilir mi; Yoksa meşru – demokratik – temel insan hak ve özgürlükleri sınırı çoktan aşılmış mıdır?

Bizce bu ikincisidir ve AKP = RTE iktidarı keyfiliği de çok aşan meşru olmayan alana savrulmuştur eğitim politikalarında; yaşamın hemen pek çok alanında olduğu gibi, eğitim – ekonomide özellikle ve ne yazık ki rastlantısal da olmaksızın..

Bu gidiş durmalıdır, durdurulmalıdır; giderimi olanaksız yıkımlar doğmadan..

Not : “EĞİTİM-İŞ : 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME RAPORU” başlıklı dosya ve irdelememize de bakılması dileğiyle.

Sevgi ve saygı ile. 26 Haziran 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir