YILMAZ ÖZDİL :

19 Mayıs

Yılmaz ÖZDİL
SÖZCÜ, 19 Mayıs 2017

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır.)

“Kuvayı Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek, şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, Üçüncü Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Vaşington elçisi Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu doktor Adnan Bey ile üniversite Batı edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanımın, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla mallarının haczedilmesine dair, gıyaben verilen hüküm ve karar tasdik edilmiştir. Bu Padişah Buyruğu’nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.”
*
Vahdettin tarafından Mustafa Kemal hakkında çıkarılan idam fermanı
19 Mayıs aslında budur.
“Dünyanın düzenini sağlayan ve kainat gününe kadar İslam’ın varlığını sağlayacak olan Halife hazretlerinin yönetimi altında bulunan İslam beldelerinde bazı kötü niyetli insanlar, anlaşarak ve birleşerek ve kendilerine başkan seçerek, Padişah’ın sadık tebaasını uydurdukları yalanlarla aldatarak ve Padişah’ın emirlerine aykırı olarak, isyan ederek, asker toplayarak, görünüşte askerlere yiyecek ve teçhizat temin etmek için, gerçekte maddi çıkar sağlamak amacıyla, dini emirlere aykırı olarak bazı vergiler koyarak, kulların mallarını ve eşyasını gasp ederek, çapul ve yağma ile halka zulmederek ve Osmanlı ülkesinin bazı beldelerine saldırarak, yıkarak ve tahrip ederek, Padişah’ın masum kullarını katlederek, kanlarını akıtarak ve Halife tarafından görevlendirilmiş ve ona sadık nice sivil ve asker memur ile din görevlilerini makamlarından zorla azlederek ve kendi yandaşlarını bu görevlere getirerek ve Hilafet merkezi olan İstanbul ile her türlü ulaşım, nakil ve haberleşme yollarını keserek ve devletin gönderdiği emirlerin uygulanmasını engelleyerek ve devlet merkezini memleketin diğer bölgelerinden ayırarak ve Hilafet makamının gücünü zayıflatmaya çalışarak, Halife’nin emirlerini dinlemeyerek Yüce İslam Hilafetine isyan ederek, Osmanlı devletinin dirlik ve düzenini ve memleketin asayişini bozmak amacıyla yalan ve uydurmalarla halkı isyana teşvik eden, bozguncu oldukları açık ve kesin olan bu bozguncu reislerinin ve yandaşlarının dağılmaları hakkında Padişah tarafından verilen emirleri dinlemeyerek, inat ve fesatlarında ısrar ederler ise, bozgunculukları ve kötülükleri kesin olup, İslam’ın yüce kuralları gereğince öldürülmeleri meşru ve farz olur mu? Beyan buyurula.
Cevap: Allah bilir ki, olur.
Bu suretle, Yüce İslam Hilafetinin yetkilerini elinde bulunduran Müslümanların adaletli imamı Halifemiz Sultan Vahdettin Han Hazretlerinin etrafında toplanıp, savaşmak amacıyla gönderilmiş olan yüce emre uymak ve bu isyancılarla savaşmak vacip olur mu? Beyan buyurula. Cevap: Allah bilir ki, olur.
Bu suretle, Yüce İslam Halifesi tarafından isyancılarla savaşmak için görevlendirilmiş olan askerler savaşmaz ve firar ederlerse, büyük günah ve suç işlemiş olup, dünyada şiddetli cezayı ve ahirette büyük azabı hak etmiş olurlar mı? Beyan buyurula.
Cevap: Allah bilir ki, olurlar.
Bu suretle, isyancılarla savaşma hakkında verilmiş olan Padişah’ın yüce emrine uymayan bütün Müslümanlar suç işlemiş olup, şiddetli cezayı hak etmiş olurlar mı? Beyan buyurula. Cevap: Allah bilir ki, olurlar.”
*
Vatan haini Mustafa Sabri efendi tarafından yazılan, vatan haini şeyhülislam Dürrizade Abdullah efendi tarafından onaylanan, vatan haini sadrazam Damat Ferid tarafından imzalanan, Vahdettin tarafından yürürlüğe konulan, işgalci İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu’ya havadan yağdırılan, Mustafa Kemal hakkında çıkarılan idam fetvası…30 Ağustos aslında budur.

 • “Dersaadet işgal orduları başkumandanı General Harrington cenaplarına… İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere yüce devletine iltica ve bir an evvel naklimi talep ederim efendim… Halife-i Müslimin Mehmet Vahidettin.”

İngiliz zırhlısının ambarına fare gibi saklanarak kaçan Vahdettin‘in, “efendim” diyerek yalvardığı işgal komutanı aracılığıyla, Britanya Kralı’na yazdığı sığınma dilekçesi…
9 Eylül aslında budur.
*
Kukla tek adam’lar ve Allahsız dinciler, daima emperyalizmin uşağıdır.
Her 19 Mayıs’ta tekrar tekrar hatırlanması gereken, asla unutulmaması gereken
tek gerçek, aslında budur.
==================================
Dostlar,

Ne hazin ki; onurlu, tüm dünya halklarına örnek olmuş Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıç gününü TÜM ULUS birlikte coşku ve gurur  ile kutlayamıyoruz!?
Kurtuluş savaşımızı baltalayıp düşmanla işbirliği içinde vatana ihanet edenlerin uzantıları günümüzde de aymaz bir benzer sefillik içindeler..
Tarih ve yaşam, haklı ve akılcı – bilimci olanların er ya da geç kazandığının tanığı.
Herkes bu gerçeği aklından çıkarmamalı.
Türkiye’nin dinci – gericileri artık, AYDINLANMANIN – UYGARLAŞMANIN karşısında, emperyalizmin güdümünde olmaktan çıkıp Adam olmalılar Adam!

Sevgi ve saygı ile. 19 Mayıs 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“YILMAZ ÖZDİL :” üzerine 2 yorum

 1. SAYIN. PROF. AHMET SALTIK. HOCAMIN ÖZGECMISINI SAKIN VE TAKDIRE ŞAYAN HAYATINI,HAYRANLIKLA OKUDUM… NASIL BIR DUYGU , HASSAS RUHA. SAHIBIM KI OKURKEN COK DUYGULANDIM COOK…. KENDISINI. AYAKTA ALKIŞLIYOR, KARSISINDA SAYGIYLA EGILIYRUM… COK YASAYIN HOCAM COOK. UZUN OMURLER DILERIM . SAGLIKLI. MUTLU YASAYIN.. AMIN…. DERIN SAYGILARIMLA. ICTEN SEVGILERIMLE….

  1. Değerli okurumu Sayın Renani’ye iltifatları için teşekkür ederiz.
   İnce ruhunu ve kişiliğini saygı ve dostlukla selamlarız.

   AYDIN SORMLULUĞUNUN çok ağır gereklerini zor bir coğrafya ve zamanda yerine getirmeye çabalıyoruz.

   Ülkemiz elbette bu lanetli yılları aşacak ve karanlığı yırtarak AYDINLIK GELECEĞİNE yürüyecektir.

   Büyük ATATÜRK’ün öngördüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek (ilelebet) yaşayacaktır (payidar kalacaktır).
   Siyaset bilimi ve Tarihi bakımından yaşanan dönem bir “anomali” dir, “ayrık durum” dur.. mutlaka aşılacaktır ve
   Ulusumuz bu acı deneyimleriyle demokrasiyi yaşayarak öğrenecek ve çok güçlü biçimde sahiplenecektir.
   Bu sancılı sürecin hızlandırılması ve olası en az örselenme (travma) ile geçirilmesi için AYDINLAR öncü olmalıdır.

   Sevgi ve saygı ile. 28 Mayıs 2017, Ankara

   Dr. Ahmet SALTIK
   Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
   http://www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir