33 seçmenli kentte 2809 oy atıldı!

33 seçmenli kentte 2809 oy atıldı!

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)
Yurtdışında yaşayan seçmenlerin referandum için kullandığı oylarda dikkat çeken değişimler yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre Montreal’de resmi verilere göre 33 seçmen bulunurken kentteki oy kullanımında % 8 512 artış yaşandı. 33 kayıtlı seçmene karşın 2 809 oy kullanıldığı belirlendi.

Montreal’i %230 artışla yine Kanada’nın başka bir kenti Vancouver izlerken, 675 seçmeni olan Vancouver’da da 1552 seçmen oy kullandı.

En çok oy Türk vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Almanya’da kullanıldı. Almanya’da kayıtlı 1 430 127 seçmenden 695 435’i sandık başına gitti.

Irak’ın Bağdat kenti ile Avusturalya’nın Kanberra kentinde yaşayan Türk seç menlerin ise YSK verilerine göre sandığa gitmedikleri görüldü. Bu iki kentte de sandığa gitme oranı %3’te kaldı.

58 ülkedeki 120 kentte kurulan sandıklar Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Saray’na götürüldü. Sandıklar 16 Nisan’da saat 17.00’de açılmaya başlanacak.
2 970 319 seçmenden, 1 323 003’ü oyunu kullanırken gümrük kapılarındaki oyların
dahil edilmesiyle bu sayının 1 milyon 450 bini bulacağı belirtiliyor. (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/turkiye/719374/33_secmenli_kentte_2_bin_809_oy_atildi.html
)
=========================================
Dostlar,

Halkoylamasında hileye hem de ölçüsüz, vicdansız, ahlaksız sahteciliğe ne demeli?
Her kim(ler) yaptı ise kınıyoruz elbette. Teessüf ediyoruz bu utanmazlığı yapanlara.
Namuslu, dürüst kalmak insanlık borcudur herkesin.
Bir de Müslüman geçinenler bu tür şeyler yapmayı nasıl içine sindirebiliyor, anlamıyoruz. Türkiye dar’ül harp de her şey mübah mı?
Bu kritik ayrışmaya dek sürüklendik mi??

Hükümetin, Yürütmenin, İdarenin ve Anayasa gereği YSK’nın bağımsız – tarafsız yüksek yargı organı olarak her türlü hukuksuzluğu, adaletsizliği, şiddeti önlemek temel (asli) görevidir :

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi
Anayasa madde 79 – Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.
Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Tersini düşünmek bile istemiyoruz. Halkoylamasında zaten son derece eşitsiz bir kampanya götürülüyor.. Buna ek oylamada, sayım – dökümde… bir hile olursa ve kamuoyuna yansırsa, oylamanın meşruluğu sorunu doğar ve çok ciddi sıkıntılar, toplumsal karmaşa doğurabilir.
Tüm kesimler, böylesi bir sorunu asla yaşamamak için sorumluluk ve demokratik olgunluk içinde davranmak zorundadır.

Yurt dışı seçmen sayısı çok yaklaşık 3 milyondur (2 929 389). Çok yaklaşık yarısı (%48,8) oy kullanmış görülüyor. Toplam 58 248 611 seçmene göre yurtdışı seçmen oranı %5,03’tür ve her 20 oydan 1’ine karşılıktır. Ancak yurtdışı oy kullanımı %49’da kalmıştır. Yurt içinde bu oran daha da yüksek olacağından / olduğundan, kullanılan toplam oy içinde ağırlığı %5’ten daha az olacaktır. Bu oranlar ve ağırlıklar ne düzeyde olursa olsun tek 1 oyun bile adil ve doğru – dürüst değerlendirilmesi zorunludur. YSK’nın varlık nedeni budur. Tüm yurttaşlar ve İdare de tümüyle yasalara saygılı olarak temiz – saydam bir oylama (dikkat; bu bir seçim değil, halk oylamasıdır!) için tüm çabasını sergilemeli ve ülkemize ek sorunlar çıkartılmamalıdır. Demokratik terbiye ve hakkına saygılı seçim – seçmen kültürü Türkiye’de artık oluş(turul)malıdır.

Sevgi ve saygı ile. 13 Nisan 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir