Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanına TBMM’yi fesih yetkisini bal gibi veriyor.. CB Erdoğan istifa edecek mi? Etmeli!

Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanına
TBMM’yi fesih yetkisini bal gibi veriyor..
CB Erdoğan istifa edecek mi? Etmeli!

6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, Anayasa’nın 175’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere…

11 Şubat 2017 Resmî Gazete Sayı : 29976

=============================
MADDE 11 – 2709 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi
MADDE 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”
===================================

16 Nisan 2017 günü Halkoylamasına sunulacak 18 maddelik anayasa değişikliği yasasının 11. maddesi yukarıya, 2 çift çizgi arasında aynen aktarılmıştır.
CB Erdoğan, dünkü (27.3.17) İstanbul’da gençlerle buluşma konuşmasında;

  • “Cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisi yok.. Yalan söyleme Kılıçdaroğlu..
    Bunu ispatla, ben Cumurbaşkanlığından istifa edeceğim.. Ama sen de..” dedi.

Anayasa değişikliğinin 11. maddesinde kırmızıya boyayıp altını çizdiğimiz tümce aynen şöyle :

  • Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde…

Hiçbir koşula veya kurala bağlamaksızın Cumhurbaşkanına TBMM seçimlerini yenileme yetkisi verildiği açık seçik görülüyor. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar veren Cumhurbaşkanı Meclisi feshetmeyip ne yapmaktadır? TBMM’nin geçerliği bitirilmekte, 600 vekilin yetkisi kalmamakta, seçim yenilenene dek TBMM geçici olarak etki kullanmaktadır. Halkın seçtiği 600 vekile karşılık 1 kişinin iradesi daha üstün tutulmaktadır. Yasa maddesinde telaffuz edilmeyen “fesih” sözcüğüdür.
Fakat tanınan yetki, görüldüğü üzere bal gibi “fesih” yetkisidir. TBMM ancak 3/5 oyla, 600 vekilin en az 360’ının oyu ile kendisini feda ederek seçimi yenilemeye yetkisi var ve bu durumda CB seçimi ve genel seçim birlikte yapılacak.

Erdoğan bu 18 maddelik kısa metni okumamış mıdır? Okuyup anlamamış mıdır?
Muhalefeti ve Kılıçdaroğlu’nu 18 maddeyi okumamış olmakla suçlamaktadır.
Başbakan Yıldırım da bu yavan ve ucuz suçlama ve demagojiyi sürdürmektedir.
Erdoğan’ı danışmanları yanıltmakta mıdır?
Ya da Erdoğan gene gündem oyunu ile sokaktaki insana öfke hitabeti mi kullanıyor?
Bu tablolar Türkiye’ye yakışıyor mu? İnsanımızın kendisine güvenini istismar değil mi?
*****
Cumhurbaşkanına üstelik sorgusuz sualsiz, kafasına estiği gibi, dilediği zaman TBMM’yi hükümsüz bırakma keyfi yetkisi bunca açık olmakla da kalmıyor!
11. maddede şu düzenleme var :

  • “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine
    karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”

Açıkçası, Erdoğan 10 Ağustos 2019’da ilk 5 yılını doldurduğunda yeniden aday olsa ve seçilse, 10. yılı dolmaya yakın, örneğin 1 gün kala TBMM seçimleri yenileme kararı verirse, Erdoğan 3. kez aday olabilecek ve 5 yıl için 1 kez daha seçilme hakkı olacaktır. Böylelikle ardarda 2 kez CB seçilme düzenlemesi esnetilerek 3 kez ve toplam 15 yıl görevde kalma olanağı yaratılmaktadır. Üstelik 10 Ağustos 2019’da yapılacak CB seçimi, Anayasa değişikliği nedeniyle yeni rejimde ilk sayılırsa, geriye doğru 5 yıllık dönem sayılmayabilecektir. Böylelikle Erdoğan, 10 Ağustos 2019’dan başlayarak, üst üste 3 kez, toplamda “15 yıl – 1 gün” (toplamda 4 dönem = 20 yıl!) Cumhurbaşkanlığında kalabilecektir. Tayyip Bey Şubat 1954 doğumlu olup, 64. yaşının içindedir. 10 Ağustos 2019’da 65,5 yaşında olacaktır. Buna 15 yıl daha eklendiğinde 80,5 yaşına dek, toplam 20 yıl, yani 4 dönem Cumhurbaşkanlığı, 12,5 yıl da Başbakanlık olmak üzere 32,5 yıl ülkemizin tepesinde kalmış olacaktır. Erdoğan’ın mesleği Başbakanlık / Cumhurbaşkanlığı olmuş oluyor! Başka kimse bu göreve yaraşır değil.. Ölene dek saltanat..
Tek eksik, kendisinden sonra büyük oğlunun tahta çıkacağı hükmü! Bu arada,
Halkoylamasından “evet” çıkarsa Eminenımı, damadı, mahdum ve kerimeleri…. Cumhurbaşkanı yardımcısı, Bakan, CB danışmanı olarak görmeye hazırlanalım!

Oysa uygar demokratik ülkelerde böylesine anormal uzun / yaşam boyu 1 (veya 2) numara olmak asla söz konusu olmuyor. (Örn. ABD’de en çok 4+4, iki dönem – 8 yıl Başkan olunabiliyor.) Ancak ilkel Afrika rejimlerinde bizde öngörüldüğü gibi böylesi bir ucube görülebilir.

Şimdi soralım                              :
R.T. Erdoğan, B. Yıldırım, AKP’liler, gözü kapalı “EVET”çi yığınlar, yandaşlar..
bu anayasa değişikliğini yapan ve bizim hala bilmediğimiz içerideki – dışarıdaki aklıevveller ne yazdıklarını okumadılar mı? Ya da okuyup anlamadılar mı?
Ya da bu “kutsal metin” (!) gökten mi indirildi, kimi AKP’lilerin görünce salavat getirdikleri, -haşa- “Allah’ın bütün niteliklerini taşıyan” asrın lideri Erdoğan için?!
Yoksa bizleri aptal yerine koyup, bunlar nasılsa okumazlar, okusalar da anlamazlar.. diye mi varsaydılar?

Hangisi, hangisi, hangisi eyyy ilgili, etkili ve de yetkililer? Hangisi??!

Biz, anayasa değişkliğinin, CB Erdoğan’a

  • seçimlerin yenilenmesine karar verme = bal gibi TBMM’yi fesih
    yetkisi verdiğini kanıtladık.. Erdoğan istifa edecek midir? Elbette biliyoruz, etmeyecektir.. Ama bizim O’nu istifaya çağırma hakkımız doğmuştur ve bu çağrıyı açıkça yapıyoruz..

Anayasa değişikliği metnini kasıtlı olarak – bilinçli olarak böylesine tuzaklı, sinsi,
halkı aldatacak biçim ve içerikte karmaşık düzenleyerek ülkemizi demokrasiden koparmayı, istikrarını ve iç barışını, bütünlüğünü yıkmayı hedefleyenleri kınıyoruz! Ulusumuz ve tarih onları bağışlamayacaktır, bu iğrenç kumpasa milyonlarca kez “HAYIR” diyoruz ve “Hak” kazanacaktır, gönülden inanıyoruz buna..

Sevgi, saygı, KAYGI ama UMUT ile. 28 Mart 2017, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanına TBMM’yi fesih yetkisini bal gibi veriyor.. CB Erdoğan istifa edecek mi? Etmeli!” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir