Varlık Fonu’na devretmeye ilk tepki: Çiftlik gibi kullanılacaklar!

Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ ve bazı
kamu şirketleri Varlık Fonu’na devredildi

Ziraat Bankası’nın da aralarında bulunduğu
bazı kamu şirketleri Varlık Fonu’na devredildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, ETİ Maden, Çaykur, BİST Varlık Fonu’na devredildi.

Antalya, Aydın, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Muğla’daki mülkiyeti Hazine’ye ait
46 taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

BAŞBAKANLIK’TAN AÇIKLAMA

Başbakanlıktan, Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği bildirildi. Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu‘nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği kaydedildi.

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KURULMUŞTU

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştu.

ÇİĞDEM TOKER 2016’DA YAZMIŞTI:
Varlık Fonu, Türkiye’nin gelecek rehnidir

Fon’a devretmeye ilk tepki: Çiftlik gibi kullanılacaklar!

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/671117/Ziraat_Bankasi__PTT__BOTAS_ve_bazi_kamu_sirketleri_Varlik_Fonu_na_devredildi.html, 05.02.1017,

Varlık Fonu’na devretmeye ilk tepki:
Çiftlik gibi kullanılacaklar!

Ekonomist Uğur Gürses, kamu şirketlerinin Varlık Fonuna devredilmesine tepki göstererek ‘Varlık Fonu’na devredilen kuruluşlar denetim dışına çıktı; çiftlik gibi kullanılacaklar’ dedi.

Ekonomist Uğur Gürses, Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili olarak “Anlamsız, hukuk dışı bir uygulama” dedi.

Söz konusu kararla Varlık Fonu’na devredilen kuruluşların çiftlik gibi kullanılacağını savunan Gürses, “Olağanüstü hâl (OHAL) ile ilgisi olmayan bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile ‘yetki’ yaratılıp şirketler, bankalar Varlık Fonu’na devredilmiş oldu” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu’nca; Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri AO, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin % 6,68 oranındaki Hazine’ye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırıldı. Başbakanlık’tan yapılan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ‘Stratejik Yatırım Planı’ çerçevesinde yöneteceği kaydedildi.

Bakanlar Kurulu kararını T24’e değerlendiren Uğur Gürses’in açıklamaları şöyle:

“Eskiden Hazine’nin mal varlığında olan kurumlar Özelleştirme İdaresi kanalıyla satılıyordu. Geliri yine Hazine’ye geliyordu. Şimdi KHK ile Hazine’nin mal varlığındaki kuruluşlar,
Varlık Fonu’na devredilebiliyor. OHAL koşullarında KHK çıkarma yetkileri var, ancak bunun OHAL ile ilgisi yok. Hukuk üstü bir uygulama. Bu kuruluşlar bütçe denetiminin dışına çıkarılmış oluyor. Anlamsız, yani, dediğim gibi hukuk dışı bir uygulama

“Meclis’in kanun yapma yetkisiyle yapılmadı”

Karar o kuruluşların çiftlik gibi kullanılması anlamına geliyor.
Patronaj Hazine’den Varlık Fonu’na geçirilmiş oldu. Dolayısıyla hukuk dışı bir yolla geçiriliyor. Meclis’in kanun yapma yetkisiyle yapılmış bir uygulama değil.”
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/671167/Fon_a_devretmeye_ilk_tepki__Ciftlik_gibi_kullanilacaklar_.html, 05.02.2017)
=======================================
Evet dostlar,

Ekonomik bunalım artık fiilen yaşanıyor ve
AKP – RTE olağanüstü de sayılabilecek ama şimdilik “olağan olmayan” diyelim,
önlemelere başvurmakta.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı eliyle yıllardır yürütülen ve adına “özelleştirme” denen talan yetmedi ki, bu kez “Varlık Fonu” denen bir geçiş kurumu oluşturuldu ve oraya devredilen
kamu kurumları ve varlıklarının yönetimi neredeyse her türlü kamusal denetimin dışına çıkarılarak tümüyle “keyfi” bir ortama – duruma sürüklendi.

İlgili OHAL KHK’sında şu gerekçe var :

  • “..yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak..”

Bu tümcenin tersini düşünmek, anlamak ve savunmak olanaklı mıdır? Ülkemizdeki kamuya ait varlıklar ekonominin dışında mıdır? Kimi kamu varlıklarımız başka ülkelerce yönetilmekte  ve onlara mı kazanç sağlamaktadır? Örn. Ziraat Bankası ulusal ekonominin içinde değil miydi? Yapıp ettikleri (bankacılık etkinlikleri..) ulusal ekonomiye katkı sağlamayıp ne yapıyordu?
Bu kadim kurum (kuruluşu 1862) Varlık Fonu’na devri ile ne değişecektir de bu Kurum ekonomiye kazandırılmış olacaktır??

Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurulu ile TBMM denetiminden kaçırarak,
saydam olmayan ve hesap vermeyecek olan keyfi siyasal yönetimlere bu ulusal kurum
ve varlıklarımız AKP’nin çok kapsamlı ve tehlikeli girişimi ile devredilmiş olmaktadır.
Üstelik OHAL ilanını gerektiren gerekçelerle hiçbir ilişkisi olmaksızın..
Yani açıkça Anayasaya aykırıdır çünkü OHAL Anayasa md. 119 değil 120. maddesine göre
ilan edilmiştir.

AKP, OHAL KHK’leri ile açıkça ve pervasızca Anayasayı çiğnemeyi sürdürmektedir.
Anayasa Mahkemesi‘nin kulakları çınlasın..  CHP’nin iptal başvurusunu Anayasa md. 148’i gerekçe göstererek “yetkisizlik” bahanesiyle incelemeden geri çevirmişti.. Ülke böylelikle
ciddi bir anayasa ve rejim bunalımına itildi ve AKP-RTEnin keyfi yönetimine oyuncak edildi.. Anayasa hemen her gün ayaklar altında ve AYM (Anayasa Mahkemesi) seyretmekte..

Sahi, bir Anayasa Mahkememiz var mı??

Varlık Fonu konusunun ciddi biçimde izlenmesi gerekiyor..

ÇİĞDEM TOKER 2016’DA YAZMIŞTI, okumak gerek..
Varlık Fonu, Türkiye’nin gelecek rehnidir

Fon’a devretmeye ilk tepki: Çiftlik gibi kullanılacaklar!

Sevgi ve saygı ile.
05 Şubat 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Varlık Fonu’na devretmeye ilk tepki: Çiftlik gibi kullanılacaklar!” hakkında 2 yorum

  1. Geri izleme: Bayrağımız sonsuza dek özgürce dalgalansın.. – Prof. Dr. Ahmet SALTIK

  2. Geri izleme: VARLIK FONU – Prof. Dr. Ahmet SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir