Prof. Dr. D. Ali Ercan : NÜFUS ve SEÇMEN İLİŞKİSİ ÜZERİNE

NÜFUS ve SEÇMEN İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Prof. Dr. D. Ali Ercan
31.01.2017

T.C. Vatandaşlarının % 5’i Yurt dışında yaşıyor.

Değerli arkadaşlar, 

Bir ülkede nüfus hareketini belirleyen etmenler Doğum, Ölüm ve Göçlerdir. Yılbaşındaki nüfus N, yıl içindeki doğumlar D, yıl içindeki ölümler Ö ve Göç giriş-çıkışı G ile gösterilirse,
Yıl Sonu Nüfus,

N’ = N + D – Ö  ± G olarak belirlenir.

δ = D/N Kaba Doğum hızı,  ω = Ö/N Kaba Ölüm hızı olarak tanımlanır.

Türkiye’de son 5 yılda doğum hızı Yılbaşındaki Nüfusa oranla, binde 17,4 ve ölüm hızı ortalama binde 5,1 olmuştur. Doğum-Ölüm farkına göre Yıllık biyolojik Nüfus artış hızı binde 12,3’tür.

Öte yandan TÜİK‘in verilerine göre 31.12.2008’de 71 517 100 olan nüfusumuz
31.12.2015’te 78 741 053 olmuştur. Dolayısıyla 7 yıl içindeki Yıllık Nüfus artış oranı ortalama binde 13,8’dir. Nüfus artış oranındaki bu fark Doğum-Ölüm dışındaki +Göçlerden ileri geliyor. Nüfusumuz yılda yaklaşık 1 milyon artışa devam ediyor.  Bu 7 yıl içinde 9,034 milyon Doğum, 2,658 milyon ölüm meydana geldi. Aradaki farktan da anlaşılıyor ki, Türkiye’de yaşayan göçmen nüfusu 7 yılda 848 bin artmıştır; yani (Suriyeli sığınmacılar dışında) yılda ortalama ~120 bin göçmen geliyor Ülkemize… Kestirimim o ki,  TÜİK tarafından “Türkiye’de yaşayan nüfusun (Yabancılar dahil, Suriyeliler dışında) 31.12.2016’da ~ 79,8 milyon olduğu”
ilan edilecektir.

Nüfusu ikiye bölen yaşa ‘Ortanca Yaş’ denir. Örneğin Türkiye’de 2015 yılı için Ortanca Yaş 31 yıl olarak veriliyor; yani Yaş dağılımına göre Nüfusun yarısı bu yaşın altında (AS: yarısı da üstünde!) anlamında. Buradan 2015 yılı için Ortalama ömür (yani bir Yıl içinde ölenlerin ölüm yaşlarının ortalaması) Ortanca yaşın 2 katı, y = 62 yıl bulunuyor.

Türkiye’de kadın başına ömür boyu çocuk sayısı d ≈ 2 + c.y = 2+ 0,0123 x 62 = 2,80

Doğurganlık (fertility)   φ ≈ 2 δ y = 2 x 0,0174 x 62 = 2,16’dır.
Dünya genelinde Ortalama ömür 67 yıl ve Doğurganlık 2,5 tir.
***

SEÇMENLER

Seçmen sayısı, Nüfusta 18 Yaş üzerindeki Yurttaşların sayısıdır. Seçmen sayısının Nüfusa oranı da Toplumun Ortalama Yaşam süresine (y) bağlı olarak yaklaşık

S/N ≈ 1 – 18/y bağıntısı ile verilebilir.

Yurt dışındaki ~ 4,1 milyon Yurttaşımızdan yaklaşık 2,9 milyonu seçmen yaşındadır.

Tablo. Seçim tarihlerindeki Nüfus (+Yurt dışı)  ve Seçmen sayıları 

 

Seçim Tarihi

Nüfus + Dış (milyon) Seçmen + Dış (milyon)  

S / N

 

Açıklama

03.11.2002 66,27 + 3,4 41,3 + 0,1 0,62 Seçmen yaşı 20 !
22.07.2007 70,46 + 3,6 42,6 + 0,2 0,60 Seçmen yaşı 18 !
12.06.2011 74,17 + 3,8 50,24 + 2,57 0,68
07.06.2015 01.11.2015 78,15 + 4,0 78,57 + 4,0 53,74 + 2,90 54,05 + 2,90 0,69 0,69 S/N=0,71 olması beklenirdi. Göçmenler!

Bu Tabloda dikkat çeken bir husus; 2002 ve 2007 seçimleri arası, 4 yıl 8 ayda Nüfus 4,7 milyon artarken Seçmen sayısı yalnızca 1,3 milyon artmış (?!) üstelik seçmen yaşı 20’den 18’e indirildiği halde! Öte yandan 2007 ve 2011 arası Nüfus 4,3 milyon artmış ama Seçmen sayısı
8 milyon (!) artmış görünüyor. Bu garabet Kamuoyuna asla açıklanmadı…

Aslında bu bir skandaldır; ama gelin görün ki, rahatsız olan, soran, soruşturan olmadığı gibi istifa eden de olmadı… Neyse ki 2011 sonrasındaki rakamlar biraz daha mantıklı bir düzene girmiş gibi görünüyorlar.

Nüfusun 78,57 milyon olduğu son seçimde (Kasım 2015’te), Seçmen sayısı 54,05 milyon olduğuna  göre,

(1-18/62)x78,57=55,76 milyon seçmen olması beklenirdi. Buradan da anlıyoruz ki, 2015’te Türkiye’de 1,7 milyon seçmen statüsünde olmayan Göçmen bulunuyordu. Yine bu hesaba göre 2002 yılında 42,6 milyon olması beklenen seçmen sayısındaki 1,3 milyon eksiklik de,
ya göçmenlerden ya da (o tarihlerde bu dek çok göçmen bulunmadığına göre) seçmen kütüklerinden (!?) kaynaklanıyordur..

Bu bilgiler ışığında 1.1.2017’de Türkiye Demografisini şöyle özetleyebiliriz:

T.C. Vatandaşı Nüfus 78,0 milyon
Yurt dışı T.C. Vatandaşı 4,1 milyon
Yabancılar (geçici göçmen) ~1,8 milyon (Romanya, Ukrayna, Irak, Afrika…)
Sığınmacı ~ 3 milyon (Suriyeli)
Toplam Seçmen 55,4 milyon + 2,9 milyon Yurt dışı…
Ortalama Ömür 62 yıl
Doğurganlık 2,15
Toplam Nüfus artış hızı % 1,35    (biyolojik % 1,23)

Sevgilerimle. æ
==========================

Teşekkürler değerli hocamız Sn. Prof. Dr. D. Ali Ercan

Sevgi ve saygı ile.
31 Ocak 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Prof. Dr. D. Ali Ercan : NÜFUS ve SEÇMEN İLİŞKİSİ ÜZERİNE” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir