Cesur Yürekli 99 E Milletvekili’nin Açıklaması

Cesur Yürekli 99 E Milletvekili’nin Açıklaması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
ÖNCEKİ ÜYELERİNİN BASIN AÇIKLAMASI

1.     Önceki TBMM üyeleri sıfatıyla göreve başlarken, Anayasa gereği ettiğimiz yemine sadakatimizi, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine inancımızı ifade etmek üzere bir araya geldik.

2.     Bizler, Anayasanın Başlangıç Kısmında yazılı Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Felsefesine özüyle ve sözüyle bağlı kişiler olarak; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü ve arkadaşlarını saygı ile anıyoruz.

Anayasanın Başlangıcında “Kuvvetler Ayrımının Devlet Organları Arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği” vurgulanmış, ancak son teklifle yürütmenin üstünlüğü ve hakimiyeti karşısında, Yasama ve Yargı güçsüzleştirilerek, denge ve denetim mekanizması telafisi güç ve hatta imkansız şekilde zarar görmüştür.

3.     Bizler, Anayasanın Birinci Kısmında (1-11 nci maddelerde) Yazılı “Esaslar”ı dikkate alarak bu konuda tereddüt yaratacak her değişikliğe karşıyız.

4.     Bizler, Anayasamızın İkinci Kısmında yazılı “Temel Haklar ve Ödevlerin Yasama – Yürütme – Yargı tarafından dokunulmaz olduğunu”, İnsan hakları ihlallerinin insan onuru ile bağdaşmadığını, devletin temel amaç ve görevleri arasında; kişinin temel hak ve özgürlüklerini hukuka aykırı sınırlayan engellerin kaldırılmasını ve kişilerin “iyi yönetim” haklarının bulunduğunu insan hakkı bakımından ihlallerin endişe verecek şekilde arttığını ve “insan haklarına saygıyı” hatırlatarak “Anayasanın uygulanmasını ve Devletin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasının gözetilmesini” Devletin başı olan Bağımsız Sayın Cumhurbaşkanına ettiği yeminle hatırlatıyoruz.

Düşünce ve Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün sınırlı olduğu OHAL döneminin de tartışma ve karar alma süreçleri ile anayasa değişikliği ilk andan itibaren hep tartışılacaktır.

Anayasanın Mali ve Ekonomik Hükümleri arasında yer alan bütçe ve kesin hesapla ilgili maddelerin temel hak ve özgürlüklerden olan “Bütçe Hakkı” nın TBMM’nin yasama yetkisinde olduğunu ve hiçbir kişiye ve kurum veya kuruluşa devredilemeyeceğini hatırlatırız.

5.     Bizler, Anayasa yapım konusundaki bilgi birikimi ve uygulamalarımız dikkate alındığında; “nevi şahsına münhasır anayasa”, “Türk Tipi Anayasa” gibi söylemler ve kişisel arzu ve hevesler yerine, bundan sonraki süreçlerde; (Teklifin 2. Tur oylamasında, Cumhurbaşkanınca onanması veya geri gönderilmesinde, referanduma sunulmasında) aklın, bilimin ve evrensel değerlerin esas alınmasını, özel düzenlemelerden kaçınılmasını talep ediyoruz. 

Anayasa Yapma Usul ve Esasları’na uyularak Karar sürecinde; Teklifin leh ve aleyhindeki her türlü düşüncenin, Teklifin getirdiği fırsat ve imkanların, Teklifin doğuracağı risk, tehdit ve tehlikelerin, birer birer sayılmasını ve yazılmasını, sonunda Düzenleyici Etki Analizinin yapılmasını öneriyoruz.

Bizler Anayasanın 3. Kısmında yazılı, Devletin Temel Organları olan Yasama, Yürütme ve Yargı’da kuvvetler ayrımının önemine binaen yapılacak, Anayasal ve Yasal Düzenlemeleri yapma yetkisinin; Anayasal sınırlar içinde TBMM nde olduğunu bilerek, toplumu ve mevzuatı derinden etkileyecek bu düzenlemelerin iyi yönetişim ve Demokrasi Kuralları dairesinde iyi bir hazırlık sürecinden sonra teklifin yetkili organlar önüne getirilmesinin katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gereği olduğunu düşünüyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin anayasamıza vazgeçilmez biçimde yerleştirdiği demokratik parlamenter sistemin güçlendirilerek sürdürülmesi gereğine inanıyoruz.

Denge ve Denetim Konusunda ileri sürülen aleyhteki görüşler dikkate alınmalıdır.

Kuvvetler ayrımının Yasama aleyhine bozulduğu, Yasamanın etkinliğinin ve verimliliğinin azaltıldığı süreçte Yasama Meclisi Üye sayısının arttırılması gereksiz yüktür.

Yürütme içindeki Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı ile Görev ve Yetkileri, Sorumluluk ve sorumsuzluğu gibi hükümler açık seçik net olmalı ve tartışılır olmaktan çıkarılmalıdır.

Cumhurbaşkanı da olsa, hesap veren, yargılanan, herhangi bir özel imtiyazın tanınmadığı, dokunulmazlık zırhı ile koruma kabul edilemez ve soruşturmanın zorlaştırılması düşünülemez.

OHAL Kararını almak, uzatmak Temel Hak ve Özgürlükleri ve onların sınırlandırılmasını içerdiğinden, yürütmenin değil TBMM’nin işi olmalıdır.

6.     Bizler, TBMM’nin “Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı, Yansızlığı” ilkeleri konusunda hiçbir tereddüt yaşanmaması gereğini önemle vurguluyoruz.

HSK yapısı, hakim ve savcıların atanması, özlük hakları gibi hususlar bağımsız kurullar tarafından düzenlenmelidir.

Cumhurbaşkanının yargılanmasına veya Cumhurbaşkanı tarafından açılacak iptal davalarına bakacak Anayasa Mahkemesi Üyelerinin atanmasında Cumhurbaşkanının tek başına karar vermesi endişe duyulacak ve tartışılacak bir husustur. 

7.     Bizler, Anayasa Değişikliği ile ilgili olarak istikrarın öncelikle demokrasi, hukuk ve normalleşmede aranması gerektiğine inanıyor, Yüce meclisimizin bunu başaracak güç ve kabiliyette olduğuna inancımızı halkımızın yüce takdirlerine sunuyoruz. 

NO AD-SOYAD PARTİ GÖREV
1 ABDÜLLATİF ŞENER AKP 19. 20. 21. ve 22. Dönem Sivas Miletvekili, MALİYE ESKİ BAKANI, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI, GENEL BAŞKAN (TP)
2 EMİN ŞİRİN AKP 22. Dönem İstanbul Milletvekili, GENEL BAŞKAN (LDP)
3 ERDAL KALKAN AKP 18. Dönem Edirne, 23. ve 24. Dönem İzmir Milletvekili
4 ERTUĞRUL YALÇINBAYIR AKP 20. 21. ve 22. Dönem Bursa Milletvekili, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI
5 HALUK ÖZDALGA AKP 23. ve 24. Dönem Ankara Milletvekili
6 MİRAÇ AKDOĞAN AKP 20. 21. ve 22. Dönem Malatya Milletvekili
7 YAŞAR YAKIŞ AKP 22. ve 23. Dönem Düzce Milletvekili DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI
8 BURHAN ORHAN AKP 21. Dönem Bursa Milletvekili
9 BEYHAN ASLAN ANAP 21. Dönem Denizli Milletvekili
10 İSMAİL SÜHAN ÖZKAN ANAP 21. Dönem İstanbul Milletvekili
11 KURTCEBE ALPTEMUÇİN ANAP 17. ve 18. Dönem Bursa Milletvekili, DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI
12 MEHMET PÜRDELİOĞLU ANAP 18. Dönem Hatay Milletvekili
13 MURAT BATUR ANAP 18. Dönem Şanlıurfa Milletvekili
14 NESRİN NAS ANAP 21. Dönem İstanbul Milletvekili, GENEL BAŞKAN
15 RIFAT DİKER ANAP 18. Dönem Ankara Milletvekili
16 TINAZ TİTİZ ANAP 17. Dönem İstanbul 18. Dönem Zonguldak ve 19. Dönem Ankara Milletvekili, KÜLTÜR VE TURİZM ESKİ BAKANI
17 ALİ ARSLAN CHP 22. ve 23. Dönem Muğla Milletvekili
18 ALİ ÖZGÜNDÜZ CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili
19 ALİ RIZA GÜLÇİÇEK CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili
20 ALİ RIZA ÖZTÜRK CHP 23. ve 24. Dönem Mersin Milletvekili
21 ALİ SARIBAŞ CHP 24. Dönem Çanakkale Milletvekili
22 ALİ SERİNDAĞ CHP 24. Dönem Gaziantep Milletvekili
23 ALTAN ÖYMEN CHP 16. Dönem Ankara, 20. Dönem İstanbul Milletvekili TURİZM ESKİ BAKANI, GENEL BAŞKAN (CHP)
24 AZİMET KÖYLÜOĞLU CHP 16. ve 19. Dönem Sivas Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
25 BERHAN ŞİMŞEK CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili
26 BEYTİ ARDA CHP 14. Dönem Kırklareli Milletvekili
27 BİNNAZ TOPRAK CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili
28 BÜLENT BARATALI CHP 22. Dönem İzmir Milletvekili
29 CELAL DİNÇER CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili
30 CEVDET SELVİ CHP 18. Dönem Eskişehir, 20. Dönem İstanbul, 22. Dönem Eskişehir, 23. Dönem Kocaeli, GENEL BAŞKAN (CHP)
31 ERCAN KARAKAŞ CHP 19. ve 20. Dönem İstanbul Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI
32 GÖKHAN GÜNAYDIN CHP 24. Dönem Ankara Milletvekili
33 GÖNÜL SARAY CHP 21. Dönem Amasya Milletvekili
34 GÜRYÜZ KETENCİ CHP 20. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili
35 HALİL ÇULHAOĞLU CHP 18. ve 19. Dönem İzmir Milletvekili, TURİZM, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI
36 HASAN GEMİCİ CHP 20. ve 21. Dönem Zonguldak Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
37 HURŞİT GÜNEŞ CHP 24. Dönem Kocaeli Milletvekili
38 HÜSEYİN BAYINDIR CHP 22. Dönem Zonguldak Milletvekili
39 İZZET ÇETİN CHP 22. Dönem Kocaeli ve 24. Dönem Ankara Milletvekili
40 KEMAL ANADOL CHP 15. ve 16. Dönem Zonguldak, 18. 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekili
41 KEMAL EKİNCİ CHP 24. Dönem Bursa Milletvekili
42 MEHMET ALP CHP 19. Dönem Kars Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
43 MEHMET BOZTAŞ CHP 22. Dönem Aydın Milletvekili
44 MEHMET KERİMOĞLU CHP 19. Dönem Ankara Milletvekili
45 MURAT KARAYALÇIN CHP 20. Dönem Samsun Milletvekili, DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI, GENEL BAŞKAN (SHP)
46 MUSTAFA KUL CHP 18. 19. ve 20. Dönem Erzincan Milletvekili, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI
47 NADİR SARAÇ CHP 22. Dönem Zonguldak Milletvekili
48 NİHAD MATKAP CHP 19. ve 20. Dönem Hatay Milletvekili, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI
49 NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU CHP 14. ve 16. Dönem Çankırı Milletvekili
50 ONUR ÖYMEN CHP 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili
51 OSMAN KORUTÜRK CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili
52 ÖNAY ALPAGO CHP PARLAMENTO DIŞI DEVLET ESKİ BAKANI
53 RAMİS TOPAL CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili
54 RIDVAN BUDAK CHP 21. Dönem İstanbul Milletvekili, SENDİKA GENEL BAŞKANI (DİSK)
55 RIZA TÜRMEN CHP 24. Dönem İzmir Milletvekili
56 SÜHEYL BATUM CHP 24. Dönem Eskişehir Milletvekili
57 ŞAHİN MENGÜ CHP 23. Dönem Manisa Milletvekili
58 TİMUÇİN SAVAŞ CHP 19. Dönem Adana Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI
59 TURABİ KAYA CHP 25. ve 26. Dönem Kırklareli Milletvekili
60 ULUÇ GÜRKAN CHP 19. 20. ve 21. Dönem Ankara Milletvekili
61 VEZİR AKDEMİR CHP 22. Dönem İzmir Milletvekili
62 YILMAZ KAYA CHP 22. Dönem İzmir Milletvekili
63 ZÜLFÜ LİVANELİ CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili
64 AGAH OKTAY GÜNER DP 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili, TİCARET VE KÜLTÜR ESKİ BAKANI
65 HÜSAMETTİN CİNDORUK DP 17. Dönem Samsun ve 19. Dönem Eskişehir Milletvekili, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ESKİ VEKİLİ, TBMM ESKİ BAŞKANI
66 NAMIK KEMAL ZEYBEK DP 18. ve 20. Dönem İstanbul Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI GENEL BAŞKAN (Demokrat Parti)
67 ALİ ARABACI DSP 21. Dönem Bursa Milletvekili
68 AYDIN TÜMEN DSP 20. ve 21. Dönem Ankara Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
69 AYŞE GÜROCAK DSP 21. Dönem Ankara Milletvekili
70 FADLI AĞAOĞLU DSP 21. Dönem İstanbul Milletvekili
71 HASAN METİN DSP 21. Dönem İzmir Milletvekili
72 İSMET VURSAVUŞ DSP 21. Dönem Adana Milletvekili
73 MAHMUT ERDİR DSP 20. ve 21. Dönem Eskişehir Milletvekili, TARIM VE KÖYİŞLERİ ESKİ BAKANI
74 NECDET SARUHAN DSP 21. Dönem İstanbul Milletvekili
75 NUMAN GÜLTEKİN DSP 21. Dönem Balıkesir Milletvekili
76 ORHAN OCAK DSP 21. Dönem Bursa Milletvekili
77 RAMİS SAVAŞ DSP 21. Dönem Sakarya Milletvekili
78 YEKTA AÇIKGÖZ DSP 21. Dönem Samsun Milletvekili
79 YÜCEL ERDENER DSP 21. Dönem İstanbul Milletvekili
80 AYFER YILMAZ DYP 20. ve 21. Dönem Mersin Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
81 UFUK SÖYLEMEZ DYP 20. ve 21. Dönem İzmir Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
82 SAVAŞ ARPACIOĞLU HP 17. Dönem Amasya Milletvekili
83 ERTUĞRUL KUMCUOĞLU MHP 21. Dönem DSP 23. Dönem MHP Aydın Milletvekili
84 İBRAHİM YAŞAR DEDELEK MHP 19. 20. ve 21. Dönem Eskişehir Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
85 MEHMET ASLAN MHP 21. Dönem Ankara Milletvekili
86 MELEK DENLİ KARACA MHP 21. Dönem Çorum Milletvekili
87 METANET ÇULHAOĞLU MHP 21. Dönem Adana Milletvekili
88 METİN ERGUN MHP 21. ve 23. Dönem Muğla Milletvekili
89 MUSTAFA GÜL MHP 21. Dönem Elazığ Milletvekili
90 NAZİF OKUMUŞ MHP 21. Dönem İstanbul Milletvekili
91 RECEP TANER MHP 23. Dönem Aydın Milletvekili
92 SADİ SOMUNCUOĞLU MHP 16. Dönem Niğde, 20. ve 21. Dönem Niğde Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI
93 ŞENOL BAL MHP 23. Dönem İzmir Milletvekili
94 BİROL BÜYÜKÖZTÜRK MHP 21. Dönem Osmaniye Milletvekili
95 ENİS ÖKSÜZ MHP 21. Dönem Mersin Milletvekili, ULAŞTIRMA ESKİ BAKANI
96 ERDAL KOYUNCU SHP 19. Dönem Siirt Milletvekili
97 HASAN KORKMAZCAN VATAN 14. 15. 19. ve 20. Dönem Denizli Milletvekili, TBMM ESKİ BAŞKAN VEKİLİ, TPB BAŞKANI
98 YAŞAR OKUYAN VATAN 20. ve 21. Dönem Yalova Milletvekili, GENEL BAŞKAN (DTP) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI,
99 SAADETTİN TANTAN YURT 21. Dönem İstanbul Milletvekili, İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI, GENEL BAŞKAN (YURT PARTİSİ)

******
Dostlar,

Bu girişimci aydınlarımıza, eski Parlamenterlerimize teşekkür ediyor, biz de aynen katılarak site okurlarımızla paylaşıyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
20 Ocak 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak.Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir