Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu

Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu

 (AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından 23.03.2016 tarihinde yayımlanan “Halk Sağlığı Merkezleri” konulu genelgenin yürütmesini durdurdu.

Genelge, THSK tarafından uygun görülecek yerlerde, Birinci Basamak sağlık hizmeti sunmak üzere Toplum Sağlığı Merkezi ek birimi olarak Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) kurulmasını öngörüyordu.

TTB,  23.05.2016 tarihinde açtığı davada, yasal dayanağı olmayan genelgenin hukuka aykırı olduğunu, sağlık hizmetini olduğundan daha da parçalı hale getiren düzenlemelerin uygulanmasıyla hekimlerin özlük hakkı kaybına uğrayacakları gibi üç parçaya ayrılmış
Birinci Basamak sağlık hizmetinin sunumunda önemli aksaklıklar yaşanacağını belirterek genelgenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istemişti.

Danıştay 15. Dairesi; genelgede yer alan HSM organizasyonu, bünyesinde aile hekimliği biriminin kurulması, aile hekimliği personeline mesai dışı görev verilmesi gibi hususlardan
bu merkezlerin Birinci Basamak sağlık hizmeti sunmak üzere kurulan yeni bir yapılanma olduğunun anlaşıldığı, fonksiyonlarına (AS: işlevlerine) bakıldığında ek birim olarak nitelenemeyeceği, yeni bir sağlık hizmeti sunumunda bulunan, yasada ve yönetmelikte öngörülmeyen, tanımlanmayan bir kurumun kuruluşunun ve işleyişinin genelge ile düzenlenmesinin hukuken mümkün olmayıp, normlar hiyerarşisine de aykırılık teşkil ettiği
(AS: oluşturduğu) gerekçesiyle genelgenin yürütmesini durdurdu.

Bilgi notu için tıklayınız.
Danıştay kararı için tıklayınız.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hsm-6519.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook, 10 OCAK 2017
========================================
Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz TTB’ye (Türk Tabipleri Birliği) bu yerinde girişimi ve başarısı için teşekkür ediyoruz. AKP’nin ehil (liyakatli) olmayan çakma kadroları ülkemiz kamu yönetimini tarumar etti. Yitirilen kamusal kaynakların, sermeyeye kaynak (rant) aktarımının sınırı yok!

Uzatmalı Sağlık Bakanı Recep Akdağ pek çok “örnek”, “kendine özgü” (sui generis) uygulaması ile dillerde ve tarihe bile geçti! Örn. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (Health Transformation) adlı IMF – DB (Dünya Bankası) dayatması kökü dışarıda sağlıkta piyasalaşmayı ülkemizde gözü kara (agressif) biçimde ve hızla uyguladığı için bu çevrelerce çok sevildiğini, hürmet gördüğünü söylüyor. Dahası, kendisinin Türkiye’de yaptıklarının
dünya aleme örnek gösterildiğini de ekliyor!

Demek ki küresel sermayenin beğendiği işler yapıyor Bakan Akdağ.. Ne mutlu O’na!
Kendi insanının değil, Dünya Bankası, IMF’nin “aferin”i O’nu daha mutlu kılıyor??

Yetmedi, Harvard dahil, bu “muazzam başarıyı” (!?) nasıl sağladığın anlatmak üzere konferanslara çağrılıyormuş.. Başı göğe erer dileriz bu gidişle Bakan Akdağ’ın..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki gün de TBMM’de Anayasa değişikliğine, Anayasayı açıkça çiğneyerek (md. 175)
gizli oy yerine açık oy kullandığında bunu belgeleyen CHP’li vekile

  • “Sana ne lan?!”

diyerek bir kez daha adını tarihe platin harflerle kazımış oldu.

Ama, Akdağ’ın Sağlık Bakanlığı döneminde tüm kadrolaşmalara, mevzuat baskıları ile
yasa (2577 sayılı İYUK md. 27) – Anayasa (md. 125; 12.10.2010 halkoylaması) değişikliği kısıtlamalarına karşın Danıştay’dan dönen idari işlem ve eylemlerinin sayısı kaçtır?
Bunların bir dökümünü verebilir mi Bakan Akdağ?

Van’lı Muharrem bebek hiç rüyasına giriyor mu Çocuk hekimi Bakan Dr. Akdağ’ın??

Çok merak ediyoruz : Acaba hiç ders almazlar mı??! (Örn. Kuran; Casiye Suresi 23)

Sevgi ve saygı ile.
12 Ocak 2017, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir