Küresel Emperyalizmin = AB-ABD Cephesinin Türkiye ile Savaşının 2006 Başında Geldiği Kritik Aşama

Küresel Emperyalizmin = AB-ABD Cephesinin Türkiye ile Savaşının
2006 Başında Geldiği Kritik Aşama

 

Dostlar,

11 yıl önce, tek başına AKP – RTE iktidarının 3. yılında hazırlayıp yayımladığımız kapsamlı bir raporu yeniden paylaşmak istiyoruz. Tek başına AKP – RTE iktidarının 15. yılındayız ve 90+ yıllık Cumhuriyet birikiminin neredeyse tümünü yitirme tehdit ve tehlikesiyle yüz yüzeyiz..

Tehlike ve tehdit açık ve yakındır, ciddi ve devasa boyutludur. 

Kritik eşiğe dek sürüklenmiş bulunuyoruz.. (İç – dış savaş ve bölünme – dinci faşizm??!!)

 • “Anayasa’da değişiklik” olarak dayatılan 18 maddelik tasarı, küresel – emperyalist bir proje olup AKP – RTE eliyle ülkemize zorla kabul ettirilmek istenmektedir.

Gözler öyle karar(tıl)mıştır ki, TBMM’de anayasaya açıkça aykırı değişiklik oylamasında, pervasızca anayasa ihlali ile gizli oy kuralı da çiğnenmektedir..
Hem de Bakanlar tarafından ve meydan okuyarak..

Anayasa md. 175/1 : “Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.”

Açık anayasal kural.. Oy kullanımı “gizli” olacak.. Başkaca yorum olanaksız..
Dileriz, bu açık ihlal, anayasa değişlikliği şekil bakımından iptal için AYM (Anayasa Mahkemesi) önüne götürüldüğünde dikkate alınır??!!
Anayasayı açıkça çiğneyen OHAL KHK’lerine bile “yetkim yok” diyen bir heyet var halen..

Dünü günümüze akıllıca bağlamak, bunu nesnel – güvenilir verilere dayandırmak.

Günü kavrayabilmek geçmişi iyi irdelemekten geçiyor. Ardından da geleceği yordama sorumluluğu ve zorunluğu başlıyor.. Bu çalışmamız 15 A4 sayfası ve pdf olarak aşağıdaki erişkeden (linkten) çağrılabilir.

Küresel Emperyalizmin AB-ABD Cephesinin.. 10.07.06

Küresel savaşın tam tamları, duyabilenlerin kulaklarını sağır ederken,
Dolar – Avro karşısında paramız mum gibi erirken.….
ülkemiz tek adam diktatörlüğüne sürükleniyor..

Ulus egemenliğini tek adam hegemonyasına devreden anayasa değişikliği dayatması
yürürlüğe girerse, birkaç yıl sonra nasıl bir Türkiye öngörülebilir?

 • Birazcık düşününce akla, yürürlükteki Anayasanın ve geçerli uluslararası insan hakları metinlerinin meşru direnme hakkını kullanma dışında seçenek kalıyor mu geriye??Yararlı olması umudu ve dileğiyle.

  Sevgi ve saygı ile.
  10 Ocak 2017, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
  www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir