Tayyip Erdoğan bile bu kadarını yapmadı, pes!

Tayyip Erdoğan bile bu kadarını yapmadı, pes!

Sabahattin ÖnkibarSabahattin Önkibar

Aydınlık15.12.2016

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır…)

Başkanlık Tayyip Erdoğan diktatörlüğünün kurulmasıdır.
Beştepe hanedanlığı başkanlığı, 17-25 yolsuzluk dosyalarını kapatıp, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet çarkını döndürmek için istiyor.
Başkanlık federasyon demektir; Türkiye’yi bölünmeye götürürür.
– Başkanlık tek adam diktatörlüğüdür.
– Başkanlık karanlık Türkiye’dir.
– Başkanlık hırsızlıkla yolsuzluğun ruhsatıdır.
– Bizim partili cumhurbaşkanlığı ve başkanlığı istediğimizi söyleyenler soysuzdur…

Bu ifadelerin sahibi Devlet Bahçeli’dir ki isteyen bu sözlerine internetten erişebilir.
Ve heyhat o Bahçeli dün aynen şunu söyleyebilmiştir:

– Ben şimdiye kadar ne dediysem arkasında durdum!
*****
EMEVİ CAMİ’Nİ ABDESTLİ HAÇLILAR YIKTIRDI!

Ve Emevi Cami’ni yıktırdılar… Yıktılar demiyorum, yıktırdılar diyorum zira Halep işgal edilmese o güzelim cami yüzyıllardır olduğu gibi yine dimdik ayakta olacaktı. Evet sadece Emevi Cami’nin yıkımından değil, oradaki bütün katliam ve cinayetlerden sorumlu olanlardan biri emperyalizmin kuyruğuna takılan abdestli haçlılardır.

Söyleyin lütfen, Yunan Edirne’yi işgal etse ve Türkiye Edirne’yi müdafaa ederken Selimiye Camisi zarar görse bunun sorumlusu Türkiye mi olur?
*****
REFERANDUMDA NE OLUR?

Dün başkanlık teklifinin TBMM’de 330’u bulacağını yazdık zira siyasette artık korku ve çıkarın egemenliği var. Peki referandum da ne mi olur?
Temennim değil, kesin inancım halkın buna olur vermeyeceğidir.
TBMM’de açık oylama yaptırabilirler de (AS: Anayasa md. 175/ 1. fıkra : Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.)
referandumda yaptıramazlar.

Tek endişem CHP’nin HDP-PKK ile özdeşleştirilip referandumun terör eksenine taşınmasıdır ki üzülerek ifade edeyim Kemal Kılıçdaroğlu ile avanesi böyle bir görüntü için adeta çırpınıyor.
CHP milli bir çizgide durur ise referandumun geçme ihtimalı sıfırdır… Geçerse sorumlusu CHP olacaktır…

TERÖRÜN PARTİSİ OLMAZ!

Hem terör partisine izin verip hem terör ile mücadele edemezsiniz. Türkiye bunu yapıyor.
İspanya bunu denedi ve çareyi terör partisini kapatmakta buldu.
PKK, TBMM’de iken onu yıldıramaz ve geri adım attıramazsınız!
Terörü yok etmenin ilk adımı ona psikolojik alan bırakmamaktır.
Çağrımızdır:
HDP’ye hemen yarın kapatma davası açılmalıdır.

CANIMI VERİRİM DOLARIMI ASLA!

Bizim milletin cebi hariç, neresine dokunursan dokun pek oralı olmaz.
Ama parası ve çıkarı söz konusu olunca yüzüne dalar!
Kuşkusuz yaşam koşullarının acımasızlığı ile kapitalist sistemin getirdiği maddeye tapınma olgusu böyle bir soysuzlaşmaya katkı sağlıyor.
Düşünün 15 Temmuz’da tankların önüne yatan necip milletimiz, bankalardaki dolar hesabını çözmüyor. Tersine döviz hesabı Cumhurbaşkanı’nın ısrarlı çağrısına rağmen artıyor.
Paranın dini-imanı gerçekten yokmuş!
=====================================
Dostlar,

Saın Önkibar’ın görüşleri yukarıdaki gibi.. Paylaşılır ya da paylaşılmaz ama keskin söylemler içermekte.. Bir de ufak -ama önemli- bilgi eksiği var.. Metinde ayraç içinde koyduk doğrusunu:

  • Anayasa md. 175/ 1. fıkra : “Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri (AS: 184 vekil; 316 AKP’li vekil imza koydu) tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.”

Eğer bu “şekil koşulu“nda hata yapılırsa, Anayasa Mahkemesine götürüldüğünde, bu nedenle iptal edilebilecektir. Anayasa md. 148/1. fıkrada şu hüküm yer alıyor:

  • Anayasa Mahkemesi, “…Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.” Bunun için toplantıya katılan üye sayısının 2/3 nitelikli çoğunluğu aranıyor Anayasada. Genel Kurul toplantısı en az 12 üye ile gerçekleşebileceğinden, Anayasa Mahkemesinin 17 üyesinden 12’sinin katıldığı en az yeter sayılı oturumda en az 8 üyenin “iptal” yönünde oy kullanması gerekecek. Tamsayı (17 üye) ile görüşmede ise en az 12 üyenin kararı gerek Anayasa değişikliğinin “şekil” bakımından iptali için..
  • Anayasa md. 148/2. fıkra : Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından (AS :110 milletvekili) istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.

Öte yandan, TBMM Başkanlığına sunulan Anayasa değişikliği teklifinin pek çok bakından Anayasa’ya öz – şekil aykırılığını biliyoruz. Bunları sitemizde, –Mülkiyeli yetkimizle– işleyeceğiz.

Sevgi ve saygı ile.
15 Aralık 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak.
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir