Ekonomik krize çözüm önerileri

Ekonomik krize çözüm önerileri

Mustafa Pamukoğlu

Mustafa Pamukoğlu
Aydınlık 04.12.2016

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)

Dolar almış başını giderken, reel sektör bunalıma girmişken, ülke olarak döviz açığımız 200 milyar dolarda ciddi bir tehlike yaratırken ve dış borçların çevrilemez hale gelmesi ihtimali artarken hâlâ kurlarda dalgalanma var, dolardaki köpük gibi ifadelerle mevcut sıkıntıyı önemsiz göstermek ve gerçekçi olmamak sorunları ağırlaştıran ve güven bunalımını körükleyen bir durum yaratmakta. Bugünleri arayacağımız bir 2017 yılı kaygısı taşıyoruz. Bunun temel sebeplerinden biri dolardaki artışın ve yurtdışına para çıkışının yarattığı maliyet ve sorunların 2017’de net biçimde sırıtacak olmasıdır. Peki, çözüm seçenekleri ne?

SİYASİ ÇÖZÜMLER

Siyasi çözümlerin anahtarı hükümet ve Cumhurbaşkanı’nda. Bizim önerilerimiz şöyle:
*Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanlarını değiştirmeli. Danışmanlar sürekli yanıldılar. Bu nedenle daha gerçekçi danışmanlara ihtiyacı var.
*Cumhurbaşkanı düşük faiz ısrarından ve bu yolla Merkez Bankası’nı etki altına almaktan vazgeçmeli.
*Merkez Bankası Başkanı Külliye’ye giden-gelen değil, dünya merkez bankalarını, yatırımcı ve mali kuruluşları sık sık ziyaret eden bir başkan kimliğine bürünmelidir.
*Ekonomi Bakanı mutlaka değişmelidir. Ekonomik gelişmelere bu kadar ihtiyatsız kalan ve alay edercesine sözler sarf ederek ve bunu da piyasaya güven vermek olarak sunan bir ekonomi bakanının ekonomide güveni tesis edemeyeceği kanaatindeyiz. Mehmet Şimşek donanımında birkaç kişinin kabinede görev yapması sağlanmalı.
*TOBB-TÜSİAD-Ekonomik Birimler ve Hükümet topluma ve dünyaya birlik mesajı vermelidir.
*Cumhurbaşkanı ve tüm konuşan aktörlerin siyasi dillerini yapıcı ve iddiada sert ama ifadede nazik biçimde kullanmaları gerekmektedir. Bu önerimiz aslında gerçekçi bir öneri değil ama biz yine de söylemiş olalım. Çünkü bu üslupla halkı etkilediğini ve seçimleri her defasında bu dille kazandığını gören ve buna inanan bir Cumhurbaşkanımız var.
*İktidar, AB ile Avrasya karşılaştırmalarını daha dengeli ve fayda-maliyet analizleri bazında yaparak korku ve kaygı yaratmamalı.
*Dış politikada başka ülkelerin iç işlerine müdahale olarak algılanacak söylem ve iddialardan vazgeçilmeli. Saygın ve tutarlı bir dış politika izlenmeli.
*Başkanlık talebinden ve anayasa değişikliğinden vazgeçilmelidir. En azından rafa kaldırılmalıdır.
*OHAL artık uzatılmamalı ve bu durum şimdiden ilan edilmeli.
*İdam cezası ile ilgili dünyaya güven verici bir taahhütte bulunulmalıdır. Kesinlikle idam cezası gündemden kalkmalıdır.

PARA POLİTİKASI ÇÖZÜMLERİ

*Tüm topluma döviz varlıklarının devlet tarafından TL’ye dönüştürülmeyeceği ve el konulmayacağı veya tedbir uygulanmayacağı garantisi verilmelidir.
*Merkez Bankası mutlaka gram gram değil, doların ateşini düşürücü bir faiz artırımına gitmelidir.
*Döviz bazlı kamu taahhütlerinin ve sözleşmelerinin TL’ye dönüştürülmesinde açık pozisyon yaratacak bir dengesizliğe de yol açılmamalı. (Döviz yükümlülükleri-TL varlıklar) farkının hedge edilmesi de sağlanmalıdır.
*Merkez Bankası rezervlerimiz var, korkmayın laflarından vazgeçilmeli. Çünkü serbest kullanılabilir rezervlerimiz 100 milyar dolarlar değil 30 milyar dolar düzeyindedir.

MALİYE POLİTİKASI ÇÖZÜMLERİ
*Vergi oranlarını ve dolaysız vergilerin yükünü artırıcı uygulamalardan vazgeçilmeli.
*Vergi borçlarının yapılandırılması ciddi bir ödeme baskısı yaratacak. Bu nedenle taksitlerin ödenmemesi ihlalinin 2 kez olarak bırakılması ama hak ihlali için cari dönem borçlarının ödenme şartının kaldırılması.
*Geçici vergi kaldırılmalıdır.
*Varlık Barışı 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmalı.
*Katma değer yaratmayan kamu yatırımlarına sırf iç talebi artırsın diye girilmemeli.
*Kamuda lale devrine son verilmelidir.
EKONOMİK POLİTİKA ÇÖZÜMLERİ
*Geniş katılımlı ortak akıl tarafından “Kısa ve Orta Vadeli Ekonomik Politikalar Planı” hazırlanmalı.
*Turizmin canlandırılması için acil önlemler alınmalıdır.
*Reel sektöre bankaların ihtiyat fonu olarak kullanacakları kefalet karşılığı kredi limitleri tahsisi sağlanmalıdır.
*Reel sektörün teşvik belgelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinde önümüzdeki 1 yıl içinde zorlanmayacakları bazı önlemler alınmalıdır.

REEL SEKTÖRE TAVSİYELER
*Maliyetlerde ciddi tasarruflara gidin.
*Her gün bütçe ve nakit akış matematiği yapın.
*Atıl varlıklarınızı satıp nakde dönün.
*Satışlarınızı artırmak için müşterilerinizin ofislerine ve yurt dışına çadırlarınızı kurun. Satmaktan başka çareniz yok.
*Terörden yorulan Doğu ve Güneydoğu halkına ve bölgesine işsizlik ve finansman konusunda kısa vadede büyük destekler açıklanmalıdır.
===================================
Teşekkürler Sayın Mustafa Pamukoğlu..
AKP iktidara geldiğinde (3 Kasım 2002 seçimi) 1 dolar 1.64 TL dolayındaydı. 14 yıl sonra 2016 Kasım sonunda dolar 3.42 TL’ye tırmandı. Aralık ayının ilk günlerinde, Tayyip bey konuştukça, Dış politikada ülkemizi küçük düşürücü – güveni sasıcı ağır gaflar yaptıkça TL’de değer yitiği hızlanıp 1 dolar 3.52’yi geçti. Bu kez “dış mihraklar-iç hainler” savunması – yalanı öne sürüldü ve AKP – RTE’yi mağdur gösterme oyunu, AKP tabanına dönük duygu sömürüsü başlatıldı.

Dolar hafif hafif yükselirken bizimkiler evel Allah bitirimlerdi, ekonomi çoooook sağlamdı.. ekonomiyi emin ellerdeydi …vs. Dolar hızla tırmanmaya başlayınca:

  • Dış mihraklar – iç hainler Tayyip’i devirmek istiyor propagandasına sarıldılar..

“Dolar artışının hızlanması; dış mihraklar – iç hainlerin ihaneti ile değil sizin “800 milyar $ büyüklüğe çıkmış Türkiye ekonomisinde 610 milyar dolarlık döviz yükümlülüğü olan bir ekonomik model” yaratmış olmanızdan doğuyor.”
Her yıl: 40 milyar dolar açık. Borç bulup, yiyorsun. Kriz bu yüzden geldi.
(Necati Doğru, SÖZCÜ, 04.12.16)

Sayın Doğru 800 milyar dolara erişen ulusal gelirden (GSMH) söz ediyor. İyimser rakam.. 2015 sonunda 723 milyar $ oldu GSMH. Bu yıl (2016) sonunda ekonomi iyimser %3 büyüyecek AKP’nin öngörüsüne göre. Bu öngörüyle 21-22 milyar $ dolayında bir GSMH artışı beklenebilirdi ancak 2016 yılortası Dolar kurunu çooook açan bir Dolar değerlenmesi ile karşı kaşıyayız (Başbakan Yard. M. Şimşek’in açıkladığı Orta Vadeli Program’da -OVP- doların 2016’da ortalama 3 TL olmasının beklendiği belirtilmişti.. 2017’de 3,13 TL; 2018’de 3,24 TL kestirimleri yapıldı.. vah halimize, vah AKP ekonomi yönetimine..). Ayrıca 2015’te 1 045 000 olan nüfus artışı, AKP – RTEnin kışkırtması ve yasal değişikliklerle teşviki sonucu daha da büyük bir rakam olarak Ocak 2017 sonunda TÜİK tarafından açıklanacak. Haliyle, büyüme %3 gibi komik derecede düşük düzeyde kalsa bile, % 1,35 gibi bir nüfus artış hızı düşüldüğünde geriye %1,65 dolayında bir çerez büyüme hızı kalabilirdi.. Bu durumda

  • eksi büyüme hızı = küçülme = yoksullaşTIRma = devalüasyon ve kesin olarak 2 basamaklı enflasyon bekliyor ulusumuzu. İşsizlik,  iflaslar… yaşanacak ve bu vahim tabloda Tayyip bey
    ve oyuncağı AKP ile yamağı Bahçeli ile Başkanlık rejimi = faşizm ve parçalanma dayatacaklar ülkemize!
    Efendiler, Mustafa Pamukoğlu gibi yurtsever ve yetkin, ulusalcı uzmanlara kulak verin..

Bu terazi bu sıkleti çekmez efendiler.. 
– DER – HAL, Başkanlık = Sultanlık dayatmasını geri çekiniz…
– OHAL’i 3. kez asla uazatmayınız ve ülkeyi normalleştiriniz
– Vargücünüzle ekonomik bunalımı nasıl aşacağımıza odaklanınız..
– TBMM’de muhalefetle içtenlikle görüşerek hızlı, etkin önlemler almaya bakınız..
– Derhal Suriye – Irak ile doğrudan görüşmelerle bölgesel barışı sağlayınız ve askeri operasyonlara, bu çok hatalı dış politikanın doğrudan – dolaylı ağır maliyetine son veriniz..

Bu yangın sizi yutar ve hiçbir akiliniz çare üretmez..- 

Sevgi ve saygı ile.
04 Aralık 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak.
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Ekonomik krize çözüm önerileri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir