Yurttaştan Yurttaşa Bir Çağrımız Var!

Yurttaştan Yurttaşa Bir Çağrımız Var!

(AS: Bizim katkı ve yorumumuz çağrı yazısının altındadır..)

Bu toplumun büyük çoğunluğu gelişmelerden memnun değiliz, huzursuzuz, güvensiziz, geleceği göremiyoruz, böyle yaşamak istemiyoruz. Milyonlarca yurttaşın olup bitenlere rızası değil itirazı var ama tek tek sesimiz duyulmuyor. Gücümüzü gücümüze, seslerimizi birbirimize katarsak suskunluğu aşarız, sessizliği deleriz, duyulur görülür hale geliriz.
 
Aşağıdaki metni elindeki bütün olanak ve yollarla gönderebildiğin, ulaşabildiğin herkese, her partiye, her kuruluşa, üyesi olduğun örgütlere, arkadaşlarına, eşine dostuna, izlediğin kanalların haber ve tartışma programlarına, kendi sosyal medya ağına, her yere gönder. İstersen bu metinden birkaç cümleyi al, istersen kendi itirazını 140 karaktere indirip “BenimdeİtirazımVar” hashtag’iyle paylaş, metni facebook’una koy. Yurttaşın, hepimizin itirazının milyonlara ulaşabilmesi için yaratıcı ol. 
 
***
Bu toprakların ortak sahibi olan bizler;
AKP, CHP, HDP, MHP ya da başka partilere oy veren 
Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz,Süryani, Müslüman, Hristiyan, Sünni, Alevi, 
inançlı, inançsız bütün yurttaşlar,
barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz.
 
Savaş istemiyoruz, şehit istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini, öldürmesini,
birbirlerine silah çekmesini istemiyoruz. 
Düşman cephelere bölünmek,
kardeşliğimizi, ortaklığımızı yitirmek istemiyoruz.
Ne darbe, ne vesayet. Ne diktatör, ne terör!
İşimizde gücümüzde, huzur içinde, özgür yaşamak istiyoruz.
 
Kadın olduğumuz için hırpalanmak, tecavüze uğramak, öldürülmek,
örtülüyüz diye aşağılanmak, şort giydik diye saldırıya hedef olmak,
korku içinde yaşamak istemiyoruz.
Kadın erkek hepimiz;
inançlarımızı, dinimizi, kültürümüzü özgürce, eşitçe yaşamak istiyoruz.
 
Hangi suçla suçlandığımızı bilmeden, kimin adına, hangi hukuka göre 
karar verdiklerini bilmediğimiz mahkemelerce tutuklanmak, hapse atılmak;
darbeyle, terörle hiçbir ilgimiz yokken yalan ihbarlarla,
sahte delillerle sorgusuz sualsiz işimizden olmak, meslekten uzaklaştırılmak,
çoluk çocuğumuzla açlığa mahkûm edilmek;
barış deyince terörist, mağduriyet deyince hain ilan edilmek istemiyoruz.
 
Keyfi kararlarla malımıza mülkümüze el konmasını, 
emeğimizin hakkının, ücretimizin, maaşımızın elimizden alınmasını, 
evlerimizin, köylerimizin yakılıp yıkılmasını, 
çocuklarımızın eğitimlerinin aksamasını,
gençlerimizin sokaklarda heba olmasını istemiyoruz.
 
Biz halkız, vicdanlı, iyi insanlarız; bizi tahriklerle kötücülleştirmeyin,
kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, kana, ölüme alıştırmayın.
Savaş, ölüm, idam, çatışma, kavga istemiyoruz.
 
Bu ülkeyi yönetenler, kaderimize hükmedenler!
Sizler; halkı sindirmek, özgürlükleri yok etmek için değil, 
biz yurttaşları barış, güven, huzur içinde yaşatmak için seçildiniz.
Bilin ki bu gidişe rızamız değil itirazımız var. 
Bizi duyun!
***
Dostlar,

Bize de ulaşan bu anlamlı ve önemli çağrıyı paylaşmak istiyoruz..

 • AKP – RTE’nin giderek baskıcılaşan ve nerede duracağı bilinmeyen kanlı sürüklemesi kritik eşiğe gelmiştir.
 • Ülkemiz iç savaş eşiğindedir, dışarıda sıcak savaş pervasızca tırmandırılmaktadır.
 • Anayasa rafa kaldırılmış, ülke ve halkımız OHAL rejimi altında adeta despotik ve zalim bir “zoraki terbiyeye” tabi tutulmak istenmektedir.
 • Dinci – faşist – bölünmüş ve küçültülmüş bir Türkiye felaketine izin verilemez.
 • AKP – RTE, klasik baskıcı rejimler gibi sona geldiklerini görüyor ve algılıyorlar mı?
 • Ükemizin laik – demokratik rejimine abanmaları bundan mı? Acaba ders alırlar mı??
 • Ne olursa olsun, bu vahşet artık daha fazla sür-dü-rü-le-mez!

  Öylesine çok uyarıldılar ve öylesine bol kredi kullandılar ki!
  Güç sarhoşluğu – iktidar hırsı – suçluluk telaşı ve kompleksi sağduyuyu yok ediyor.
  Ne var ki, hatanın neresinden dönülse kâr…

 • İlk olarak AKP – RTE bu “Başkanlık” kepazeliği dayatmasını geri çekmelidirler.
 • İkinci olarak da, vargüçleriyle OHAL ilanını gerektiren nedenleri gidermeli
  ve OHAL’i 3. kez uzatmadan olağan yönetime dönmelidirler..

  Arkası, dileriz bu 2 büyük ve vazgeçilmez “a priori” (öngelen) ve “sine qua non” (olmazsa olmaz) adım sonrası gelebilir..

  Ulusumuz kadimdir, bağışlayıcıdır; bakarsınız seçimde indirir ve üstüne de çok gitmez??

  Sevgi ve saygı ile.
  22 Kasım 2016, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  Ankara Üniv. Tıp Fak.
  Mülkiyeliler Birliği Üyesi
  www.ahmetsaltik.net

  profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir