DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR ! Ama ne kadar ?

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR ! 
Ama ne kadar ?

portresi

Prof. Dr. D. Ali ERCAN
Nükleer Fizik Uzmanı

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Değerli arkadaşlar,

Büyüklük / küçüklük göreli (izafi) bir kavramdır… Matematik anlamda örneğin 100  elbette 99’dan büyüktür, ama belirsizliklerle dolu pratik yaşamda eşit sayılır…  (bir tutamak olarak vermek gerekirse, bir şeyin 2 katından büyük olana belirgin “Büyük”,  yarısından küçük olana da belirgin “Küçük” demek daha uygun olur) Son zamanlarda medyada duyduğumuz “Dünya 5’ten büyüktür” söyleminde 5 ile kastedilen, Birleşmiş Milletler sürekli Üyesi (AS: Güvenlik Konseyi üyeleri kastediliyor-5P) ve Veto hakkı olan 5 Ülkedir. Bakalım, bu söylem ne derece tutarlı bir söylemdir   🙂
***
Nasyonal-Sosyalist Diktatör Adolf Hitler‘in başında bulunduğu Alman Nazi ordularının 1 Eylül 1939 da Polonya’ya girişi ile başlayan ve  2 Eylül 1945’te Japonya’nın (Almanya 3 ay önce teslim olmuştu) koşulsuz teslim oluşu ile son bulan 2. Dünya (AS: Paylaşım) Savaşı insanlık tarihinin en büyük yıkımı oldu; çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 80 milyon insan öldü. ‘Gezegende bir daha böyle  büyük felaketler yaşanmasın’ dileği ile bütün ülkelerin bir Çatı altında Güvenlik işbirliği yapmasını öngören düşünce, ABD, Birleşik Krallık (İngiltere), Rusya ve Çin’in liderliğinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 51 Kurucu üye ülke tarafından yaşama geçirilerek 24 Ekim 1945’te Birleşmiş Milletler (United Nations)  New York’ta kuruldu.  2016’da BM çatısı altında 193 üye ülke var. Tüm Dünyada irili ufaklı 233 ülke bulunuyor; nüfusu 10 milyonun üzerinde 90 ülke, nüfusu 5 milyonun üzerinde 120 ülke var; en küçük ülke 800 (AS: sekiz yüz!) nüfuslu Vatikan.

Bugün Dünyada Nükleer silahlara sahip olan ve “Nuclear Powers”  olarak tanınan 8 Ülke var… (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan, K. Kore) bunlara yüz kadar nükleer başlık sahibi olduğu bilinen İsrail’i de eklemek gerek. ABD’nin fisyon tipi (Uranyum-235 veya Plutonyum-239 atom çekirdeklerinin parçalanması) Nükleer patlamayı gerçekleştirmesinden 4 yıl sonra, 1949’da Rusya da Atom bombasını patlattı. Arkasından İngiltere, Fransa ve Çin Atom Bombalarını patlattılar…

1952’de ABD ilk Füzyon tipi (döteryum ve trityum atomlarının birleşerek Helyum atomunu oluşturması) Termo-nükleer bombayı patlattı. Halk arasında Hidrojen bombası olarak da bilinen bu daha yüksek enerjili Bomba, Atom bombası olarak bilinen bombadan kat be kat daha güçlü bir bombadır. Bunun üzerine öbür 4 ülke de hemen harekete geçti ve ardı ardına bu zor teknolojiyi başararak Termo-nükleer kulübe üye oldular (Termo-nükleer bombanın patlaması için gerekli tetikleme enerjisini küçük bir nükleer bomba sağlıyor). İşe en geç başlayan Çin en becerikli çıktı; normal Nükleer Bomba yapımından 3 yıl sonra, Fransa’dan 1 yıl önce, Termo-nükleer Bomba üretimini başardı.

Ülkeler Atom Bombası

Hidrojen Bombası

ABD 1945 1952
Rusya 1949 1953
UK 1952 1957
Fransa 1960 1968
Çin 1964 1967

1970’ten bu yana Dünyada artık 5 “Super Nuclear Power”  Ülke var. Ve Birleşmiş Milletlerdeki 193 eşit üye ülke arasında bu 5 ülke “öbürlerinden daha eşit” olarak sürekli veto” hakkına sahiptirler. Aslında Anayasaları izin verse (ve isteseler) 2. Dünya savaşının yenik ülkeleri Japonya ve Almanya da bu listeye çoktan katılabilecek kapasitede bilimsel ve teknolojik olanaklara sahip  zengin ülkelerdir. Zaten son zamanlarda uluslararası önemli yaptırım kararlarında, “5+1” şeklinde bir diplomatik formülasyonla artık Almanya da 5’li Veto Grubuna katılıyor. Olasılıkla yakında Japonya da Almanya ile aynı statüde  “5+2”olacaktır.

Peki bu Dünya 5’ten (yani 5+2’den) ne denli büyük?

 • Dünya nüfusunun %30’unu oluşturan
 • (ABD + Çin + Rusya + UK + Fransa + Almanya + Japonya)
 • (Antarktika ve Grönland dışındaki) yaşanabilir toprakların %27’sine,
 • Dünya GDP toplamının yaklaşık %60’ına,
 • Dünyadaki tüm Fizik ve Kimya Nobel ödüllerinin %75’ine,
 • Küresel Teknolojik üretimin yaklaşık % 95’ine,
 • Uzay kontrolünün %100’üne sahiptir ve
 • Dünyadaki tüm konvansiyonel silahların %90’ı,
 • Tüm nükleer silahların %99,5’i bu ülkelerin (5+2) elindedir…

Bu gerçekler karşısında “Dünya 5’ten büyüktür” demek,
“Yumurta, sarısından büyüktür” demek gibi komik bir ifade oluyor….

Sevgilerimle. æ
=====================================

Teşekkürler değerli Ali Ercan hocamız..

Yine merak eden ve dolayısıyla sorgulayan akıl..
Doğal sonucuyla çözümleyici (analitik) ve sürekli soru soran..
Budur işte insanı – aklını özgürleştiren..
Kant‘ın deyimyle kendi toyluğuyla aklını ve kullanmayı unutan ve zavallılaşan insanın bu ergin olamayıştan kurtulması aklını farkederek soru sorması ile olacak.

Gerçek bir aydın (entellektüel..)olan Ali hocamız sıklıkla çevresindekilere sorar :

 • Güneş neden üçgen biçimli değil de yuvarlak, hiç merak eden var mı??

Biz de Köle Spartaküs’ün ayağındaki zinciri ayrımsaması (farketmesi) ve

 • “Bu zincir benim ayağımda ne arıyor??” (MÖ 73)

sorusunu sormasını örnekliyoruz özgürlük için başkaldırıya örnek olarak..

İnsana yapılacak en büyük katkı – iyilik, merak ederek soru sormasını öğretmek ve bunu yaşam boyu bir davranışa dönüştürmesini sağlamak.. O’na verilecek en büyük armağan bu bize göre.. Kuşkusuz aileden başlamalı bu beceri eğitimi ve örgün eğitimde, toplumda hep beslenip – desteklenerek kalıcılaşması sağlanmalı..

İnsanlığın kurtuluşu, Büyük ATATÜRK‘ün de ısrarla vurguladığı üzere akıl ve bilim ya da BİLİMSEL AKILCILIK!

Sevgi ve saygı ile.
21 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
AÜTF Halk Sağlığı AbD
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir