10 Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesine Toplu Bakış

Dostlar,

AKP – RTE, OHAL KHK’leri ile (Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri) ile Türkiye’yi başkalaştırmayı ve dönüştürmeyi sürdürüyor.

Bereket Danıştay 5. Dairesi geçtiğimiz günlerde verdiği bir kararla (04.10.2016, E:2016/ 8136, K: 2016/ 4076) İdare Mahkemelerinin OHAL KHK’lerine dayalı davaları “yasama işlemidir..” gerekçesiyle görevsizlik – yetkisizlik ileri sürerek reddetmesini bozdu. İdare mahkemeleri artık bu davalara bakmak ve sonuçlandırmak zorunda olacaklardır.

OHAL KHK’lerine sitemizde epey yer verdik. Sayın Mahmut Esen, kıdemli (emekli) bir Mülkiye Başmüfettişi olarak bu irdelemeleri özen ve yetkinlikle yapageldi. 18.11.2016 günü toplam 10 OHAL KHK’si için topluca değerlendirmesini paylaştılar sağolsunlar.
Şöyle başlıyorlar:
*****
KHK’LERE TOPLU BAKIŞ

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması, bazı kamu/özel kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması, bazı kanunlarda değişiklik yapılması vb. amaçlar için Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22.7.2016- 3.10.2016 tarihleri arasında kararlaştırılmış olan 667[1] – 676 sayılı (toplam 10 adet) KHK ile mevzuatta:

Olağanüstü hal ilan ediliş nedenleri ve süresi ile de sınırlı olmayan çok sayıda/köklü değişikliklerin yapıldığı görülmekte; bu bağlamda KHK aracılığıyla Devletin yeniden yapılandırılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Sözü edilen KHK’lerle getirilmiş olan yaşamsal önemi olan bu düzenlemeler Sistematik olarak birleştirilmiş, konunun daha iyi kavranması için uygulama örnekleri de verilmiş, bölümler halinde özetlenmiş olarak, aşağıya çıkarılmıştır. Saygılarımla. 18.11.2016

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi
mahmutesen@gmail.com
********

Bu değerli çalışma metnini (6 A4 sayfası) pdf olarak site okurlarımıza sunuyoruz.
Sayın Esen’e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Lütfen tıklar mısınız??

ohal_khklerine_toplu_bakis_mahmut_esen_18kasim2016

OHAL rejiminin 3. kez kesinlikle uzatılmaması, olağan döneme dönülmesi ve bu metinlerin mutlaka Anayasa Mahkemesince denetlenmesinin sağlanması gerekiyor. Sürdürülen ve dayatılan OHAL rejimi ile hukuk devleti ve anayasa askıdadır ve TEK ADAM yönetimiyle ülkemiz otorieter – totalter hatta despotik bir yönetime sürüklenmektedir.

Ne yazık ki TBMM adeta sürgündedir ve OHAL ilanının zorunlu gereği olarak bu ayrıksı (istisnai) yönetim biçimini gerektiren koşullarla savaşım (mücadele) başlıca uğraş ve öncelik olmak gerekirken, BAŞKANLIK gündemi Türkiye’ye dayatılmaktadır. R.T. Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında

  • Bu bize Allahın bir lütfu..” sözleri kulakları tırmalamaktadır!
  • CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun
  • AKP HÜKÜMETİNİN DARBEDEN HABER VARDI!
    savı ve yanıtlanmayan sorusu ise Türkiye’yi allak bullak etmektedir.
    Bu sav kanıtlanırsa sorumlular Yüce Divan’lıktır!
  • Özellikle TSK’dan intikam alınırcasına yıkıcı – bölücü – parçalayıcı düzenlemeler yapılmakta ve ülke güvenliği tehlikeye sokulmaktadır.

Koyu OHAL rejimi ekonomiyi de son derece olumsuz etkilemektedir. Yaratılan gergin ve olumsuz politik iklim bir bütün olarak kesinlikle sürdürülebilir değildir.

AKP – RTE, ülkemizi iç çatışma ve bölünmeye dek sürükleyebilkecek çok tehlikeli gerilim politikasını derhal terketmeli ve bütünleştirici hukuk devletine dönülmelidir.

Sevgi ve saygı ile.
20 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. 
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir