10 Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesine Toplu Bakış

Dostlar,

AKP – RTE, OHAL KHK’leri ile (Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri) ile Türkiye’yi başkalaştırmayı ve dönüştürmeyi sürdürüyor.

Bereket Danıştay 5. Dairesi geçtiğimiz günlerde verdiği bir kararla (04.10.2016, E:2016/ 8136, K: 2016/ 4076) İdare Mahkemelerinin OHAL KHK’lerine dayalı davaları “yasama işlemidir..” gerekçesiyle görevsizlik – yetkisizlik ileri sürerek reddetmesini bozdu. İdare mahkemeleri artık bu davalara bakmak ve sonuçlandırmak zorunda olacaklardır.

OHAL KHK’lerine sitemizde epey yer verdik. Sayın Mahmut Esen, kıdemli (emekli) bir Mülkiye Başmüfettişi olarak bu irdelemeleri özen ve yetkinlikle yapageldi. 18.11.2016 günü toplam 10 OHAL KHK’si için topluca değerlendirmesini paylaştılar sağolsunlar.
Şöyle başlıyorlar:
*****
KHK’LERE TOPLU BAKIŞ

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması, bazı kamu/özel kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması, bazı kanunlarda değişiklik yapılması vb. amaçlar için Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22.7.2016- 3.10.2016 tarihleri arasında kararlaştırılmış olan 667[1] – 676 sayılı (toplam 10 adet) KHK ile mevzuatta:

Olağanüstü hal ilan ediliş nedenleri ve süresi ile de sınırlı olmayan çok sayıda/köklü değişikliklerin yapıldığı görülmekte; bu bağlamda KHK aracılığıyla Devletin yeniden yapılandırılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Sözü edilen KHK’lerle getirilmiş olan yaşamsal önemi olan bu düzenlemeler Sistematik olarak birleştirilmiş, konunun daha iyi kavranması için uygulama örnekleri de verilmiş, bölümler halinde özetlenmiş olarak, aşağıya çıkarılmıştır. Saygılarımla. 18.11.2016

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi
mahmutesen@gmail.com
********

Bu değerli çalışma metnini (6 A4 sayfası) pdf olarak site okurlarımıza sunuyoruz.
Sayın Esen’e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Lütfen tıklar mısınız??

ohal_khklerine_toplu_bakis_mahmut_esen_18kasim2016

OHAL rejiminin 3. kez kesinlikle uzatılmaması, olağan döneme dönülmesi ve bu metinlerin mutlaka Anayasa Mahkemesince denetlenmesinin sağlanması gerekiyor. Sürdürülen ve dayatılan OHAL rejimi ile hukuk devleti ve anayasa askıdadır ve TEK ADAM yönetimiyle ülkemiz otorieter – totalter hatta despotik bir yönetime sürüklenmektedir.

Ne yazık ki TBMM adeta sürgündedir ve OHAL ilanının zorunlu gereği olarak bu ayrıksı (istisnai) yönetim biçimini gerektiren koşullarla savaşım (mücadele) başlıca uğraş ve öncelik olmak gerekirken, BAŞKANLIK gündemi Türkiye’ye dayatılmaktadır. R.T. Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında

  • Bu bize Allahın bir lütfu..” sözleri kulakları tırmalamaktadır!
  • CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun
  • AKP HÜKÜMETİNİN DARBEDEN HABER VARDI!
    savı ve yanıtlanmayan sorusu ise Türkiye’yi allak bullak etmektedir.
    Bu sav kanıtlanırsa sorumlular Yüce Divan’lıktır!
  • Özellikle TSK’dan intikam alınırcasına yıkıcı – bölücü – parçalayıcı düzenlemeler yapılmakta ve ülke güvenliği tehlikeye sokulmaktadır.

Koyu OHAL rejimi ekonomiyi de son derece olumsuz etkilemektedir. Yaratılan gergin ve olumsuz politik iklim bir bütün olarak kesinlikle sürdürülebilir değildir.

AKP – RTE, ülkemizi iç çatışma ve bölünmeye dek sürükleyebilkecek çok tehlikeli gerilim politikasını derhal terketmeli ve bütünleştirici hukuk devletine dönülmelidir.

Sevgi ve saygı ile.
20 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. 
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir