ANKARA BAROSU’ndan HDP’li VEKİLLERİN TUTUKLANMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

ankara_barosu_logosuANKARA BAROSU’ndan :
HDP’li VEKİLLERİN TUTUKLANMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

HDP MİLLETVEKİLLERİNİN TUTUKLANMASI, MUHALİF BİR PARTİNİN VE DOLAYISIYLA
TEMSİL ETTİĞİ İNSANLARIN SESİNİN KESİLMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Kuşkusuz ki hukuk devletlerinde herkes, kanun önünde eşittir; yargı kararlarına, mahkemelerden ve savcılıklardan gelen çağrılara uymakla yükümlüdür.

Çağrıya rağmen ifade vermeye gitmeyenlere uygulanacak prosedür bellidir. Ceza Muhakemesi Kanunu, çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebileceği hükmünü düzenlemektedir.

Dokunulmazlıkları kaldırıldığı halde haklarında açılan soruşturmalarda ifade vermeyi reddeden milletvekillerine uygulanacak prosedürün de aynı olacağı açıktır.

Ancak ifadeye zorla götürüldükten sonra tutuklananlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki üçüncü büyük partinin, yani ikinci büyük muhalefet partisinin başkanı ve milletvekilleridir. Dokunulmazlıkları kaldırılmıştır ancak milletvekillikleri devam etmektedir.

Tutuklama, ceza muhakemesindeki en ağır ve koşulları oluşmuş olsa bile başvurulması zorunlu olmayan, hakimin takdirine bırakılmış bir koruma tedbiridir.

HDP milletvekillerinin tutuklanması, muhalif bir partinin ve dolayısıyla temsil ettiği insanların sesinin kesilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için yargıyı göreve davet ediyoruz. 05.11.2016
(http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=123)

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
=========================================
Dostlar,

Ankara Barosu’nun hukuksal görüşü yukarıda..
HDP milletvekillerinin Türkiye Cumhuriyetine meydan okuyan hatta hiçe sayan,
sırtlarını PYD’ye, YPG’ye –ki PKK’nın yan örgütleridir– dayadıklarını açıklamaları,
özerklik ilanı, hendek kazmalar, bölücü terör örgütü ile neredeyse organik işbirliği düzeyine varan …. saymakla bitmeyecek ağır cezalık suç oluşturan eylemleri oldu..

Ülkenin sabrını zorladılar adeta.
Sanki bu tutuklanma sonucunu “kurban” rolü oynayarak koşulladılar!?

Türkiye, giderek tırmanan bir şiddet sarmalına dolaş(tırıl)mış durumda..

İçeride ve dışarıda ekonomiden askeri operasyonlara, hatta düşük – orta yoğunluklu ve büyüme eğilimi taşıyan sıcak askeri çatışmalara ve ahlaksal yozlaşmaya, işsizliğe, sanat- kültür – bilim -sporda duraksama ve gerilemeye, çocukların ırzına geçme eylemlerinin utancına boğulmuştur.

Erdoğan, konuşmalarında ses tonu, beden dili, sözlerinin içeriği ile zerrece kaygı duymadan gerilimi bilerek tırmandırmakta ve ötekileştimeye, hatta düşman yaratmaya, mağdur ve mazlumu oynamaya, kefen edebiyatını sürdürmeye ve içte – dışta tüm karşıtlarına çatarak sindirmeye çabalamaktadır. Suçluların telaşı ve tükenmişliği kaygısı içindedir her bakımdan açıkça izlenen.

OHAL kararnamaleri ile ANAYASA AÇIKÇA ÇİĞNENMEKTEDİR!

AYM, sistematik yorum yerine biçimsel (lafzi, sözel) bir yorumla bu tehlikeli metinlerin (OHAL Kararnamelerinin) yargısal denetimini reddederek yönetsel – politik bunalımı ağırlaştırmış ve AKP – RTE yönetimini dizginsiz bırakmıştır ne yazık ki..

“Tek adam” mutlak egemen olmuştur!

Acil olarak;

  • Etkili bir SİYASAL FRENLEME ile
  • Tehlikeli biçimde artmış olan ve ülkemizi çok daha ağır bunalımlara sürükleyebilecek,
  • Hatta İÇ SAVAŞA YOLAÇABİLECEK
    tüm söz ve eylemlerden özenle ve bilinçle kaçınmak zorunluğu ile yüz yüzeyiz..
  • HUKUK DEVLETİ’nden asla ve zerrece sapma yapılmamalıdır.

Sevgi ve saygı ile.
09 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir