Doğu PERİNÇEK : Yasallık maskesinin atılması

Yasallık maskesinin atılması

portresi-2

Dr. Doğu PERİNÇEK
AYDINLIK
, 07.11.2016

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

HDP,  dün  TBMM  Genel  Kurulu  ve Komisyon çalışmalarına katılmayacağını açıkladı. Bir yandan da Meclis’ten çekilmedik diyor. Meclis lokantasında ucuz yemek faaliyeti devam ediyor. Koridorlarda volta atma faaliyeti de devam edecek. Başlarını dik tutamıyorlar. Korkakça, çünkü milleti ve ülkeyi karşısına almışlar.

YASAL PARTİ OLMAKTAN VAZGEÇMEK

Siyasî  Partiler  Yasası’nın  3.  maddesinde siyasî partilerin, “milletvekili  ve mahallî idareler seçimleri yoluyla … millî iradenin oluşmasın” katıldıkları belirtilir.
Seçimler yoluyla ve Meclis’teki çalışmalara katılarak millî iradenin oluşumuna katılmak, Yasadaki Parti tanımının özünü oluşturuyor. Bu nedenle HDP’nin Meclis çalışmalarından  çekilmesi,  bir  bakıma siyasal parti olmaktan vazgeçmek anlamını taşıyor. Meclis  çalışmalarından  çekilen  HDP için hangi faaliyet biçimi kalmaktadır?

  • PKK’nın  terör  faaliyetini  desteklemek,
  • PKK için haraç toplamak,
  • PKK’nın mayın döşemesine  yardım  etmek, 
  • PKK’ya  bilgi yetiştirmek, 
  • PKK’ya  malzeme  bulmak, eline  silah  verilecek  insan  kandırmak,
  • PKK’nın propagandasını yapmak vb.

YASADIŞI PARTİ İTİRAFI

HDP’nin  Meclis  çalışmalarını  terketmesi, aslında bir itiraftır. Bu partinin asıl faaliyeti  Meclis  dışındadır.  Programını hayata geçirmek için, Ankara’da iktidar olma veya TBMM çalışmalarına katılma yolunu benimsemiyor.

Amaç, ABD güdümünde İkinci İsrail’i kurmaktır.

Zaten 2015  yılı  Aralık  ayında  Diyarbakır’da sözümona “özerklik” ilan etmiştir. Sözde Meclisler  kurduklarını  açıklamışlardır. Onların hükümet merkezi Ankara değildir, İkinci İsrail’in sözümona hükümet merkezidir.

YASADIŞI KİMLİĞİN İLANI

HDP, Meclis çalışmalarından çekilerek, kimlik beyanında bulunuyor, “ben yasal parti  değilim”  diyor,  terör  örgütünün yan kolu olduğunu ilan ediyor. Bu  ilana,  meydan  okuma  diyemeyeceğiz,  çünkü  HDP  yöneticilerinin  ruh hallerindeki  bozgunu  herkes  görüyor. Ancak maskenin atılması diyebiliriz. Evet,

  • HDP maskesini atmıştır. HDP, Meclisten çekilerek dağa çıkmıştır.

HANGİ YASALLIK??

Yasallık,  her  zaman  belli  bir  sistem içinde yasallıktır, belli  bir  sistemin  yasallığıdır.
Türkiye’nin Cumhuriyet rejiminin yasallığı ile emperyalist sistemin yasallığı karşı karşıya gelmiştir.
Türkiye’yi bölmek  isteyen  merkezler de, PKK’nın terör faaliyetini yasal gördüklerini  resmen açıklamaya  başlamışlardır. Türkiye’yi bölen terör örgütü ve yan kolları var. Bölücü terörün örgütlenmesini ve faaliyetini haklı gören emperyalist devletler de var.
Türkiye,  bölücü  terörle  hesaplaşma dönemine girmiştir.
Bu  hesaplaşma,  emperyalizmle  iki yüzyıllık hesaplaşmamızın son raundudur.
Bugün  HDP’nin  yasallığını  kabul  etmek, emperyalistlerin Türkiye’yi bölme
planlarını yasallaştırmaktan başka bir anlama gelmez.
Ya Türkiye’nin vatan bütünlüğü yasaldır ya da HDP/PKK yasaldır.
İkisi birden yasal olmaz. Yargıdan önce millet farkında. Türkü ve   Kürdüyle   bütün   Türk milleti,

  • PKK/HDP’nin Amerikan bayrağı altında savaşan bir ihanet örgütü olduğunu

görmektedir. Özellikle

  • Güneydoğu illerimizdeki Kürt yurttaşlarımız, PKK/HDP’den kurtulmak istiyorlar.

KAPATIN DAVETİ

HDP’nin kapatılması hem yürürlükte olan  yasalar  açısından  gereklidir,  hem de  halkın  taleplerine  uygundur,  başka deyişle halk açısından da haklıdır. HDP’nin  Meclis  çalışmalarından  çekilmesi, hukukî açıdan bakarsanız, “gelin bizim partimizi kapatın” davetinden başka bir içerik taşımıyor.
Davetin muhatabı, yasalara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’dır.
=======================================
Dostlar,

Kamu Hukuku Doktoru olan Sayın Doğu Perinçek’in bu “kritik” yazısında biz bir yanlış – hata göremiyoruz… Ne yazık ki Türkiye giderek geriliyor ve kutuplaştırılıyor.. Artan – artırılan bu politik polarizasyon bizi ciddi biçimde endişelendiriyor.. Ne çare ki gerilim kurgulu biçimde tırmandırılıyor. Bu gün HDP’nin TBMM grup salonunda AB üyesi ülkelerin diplomatik temsilcilerinin politik gösterisi kayda değerdir ve ülkemizin içişlerine karışma anlamına gelebilecektir.. Hele “Kürdistan Faşizme mezar olacaktır” çığlıklarını çok sakıncalı ve yanlış buluyoruz.. Evet, genel anlamda bir AKP faşizminden söz debiliriz ama Kürdistan neresidir? Türkiye, Anayasasına göre  (md. 2) ülkesi ve ulusu ile bölün(E)mez bir bütün ise bu slogan bölücülük ve suç değil midir?

En ivedi gereksinimin bu kurgulu (planlı) gerilimin tırmanmasını engellemek olduğu anlaşılıyor.. Başta Erdoğan ve AKP, söylemlerini sükunet ve ulusu birleştirici temelde ayarlamalıdır.

Sevgi ve saygı ile.
08 Kasım 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir