DARBENİN GÖLGESİNDE

DARBENİN GÖLGESİNDE

portresi, Gülümseyen

Değerli arkadaşlar,

Prof. Dr. D. Ali ERCAN

Darbe girişiminden sonra İktidar, hemen tüm Devlet Kurumlarında çalışan personelin 50 bin kadarını (AKP Hükümetine karşı olanları –PDY- Paralel Devlet Yapılanmasında bulundukları savıyla) açığa aldı.. Görünen o ki, bu rakam 100 bine doğru tırmanacaktır. Şimdilik, Silahlı Kuvvetler Komuta kademesinde bulunan General ve Amirallerin üçte biri, Yüksek Yargı Üyelerinin önemli bir bölümü görevden uzaklaştırılmış durumdalar. Umarız bu tasfiye T.C. Devletine -doğuştan düşman- malum zihniyetin yandaşları ile eskisinden daha beter şişirilmiş bir yapılanmaya yol açmaz.

Devlette çalışan sayısı 3-4 milyon dolayındadır.. Yani tüm çalışan nüfus içinde Devlette çalışanların oranı %10-15 kadardır.
Türkiye’de 20 nin üzerinde Cemaat yapılanması var. Mustafa Kemal karşıtı Said-i Norsi nin tarikatı “Nurculuğun” bir alt bölümü olarak ortaya çıkan Fethullah Gülen Cemaatinin Türkiye’deki Sünni-yetişkin-erkek- Cami cemaati (20 milyon) arasında ~1 milyon kadar Üyesi vardır Üçte ikisi erkek olan devlet çalışanları arasında aynı oran (%5) olsa, PDY en az 100 bin kişi demektir…
*
Nüfusumuz, şimdilik 79 milyon dolayında; Türkiye’de bulunan 3 milyon Suriyeliye (AS : 300 bini Iraklı) vatandaşlık hakkı verildiği takdirde, 2019’da Nüfusumuz aniden +3 milyon ve seçmen sayısı da aniden +2 milyon fazlalaşmış olacaktır. (2019 seçiminde AKP için büyük avantaj ! )
Dolar 3 TL sınırını aştı, bu gidişle yıl sonunda 4 TL olabilir. 400 milyar doları aşkın dış borcumuz gittikçe ağır bir yük oluyor. Kişi başına gelir artmıyor, düşüyor. İşsizlik artıyor. Ortalama ömrün 62 yıl olduğu Ülkemizde 11 milyonu aşkın Emekli var. (en tepedeki grupta 3 bin kadar emekli(!) Milletvekili aylık 8 bin TL alıyor…) Türkiye’de çalışan her 5 kişi 2 emekliye bakıyor…. 18-65 yaş arasında en çok 25-30 milyon çalışan bulunduğuna göre, gerçek işsizlik 1/3 tür. (Resmi rakam -kadınlar hesaba katılmadığı için- %10-12’dir.)

Bu moral bozucu rakamlar Tiksinti ve Ürküntü veriyor..

Bakalım daha ne kadar sürecek bu sisli puslu ortam. Ortamın tümden  durulacağını, olayların her ayrıntısının netleşeceğini beklemiyorum.. Ama hiç olmazsa akl-ı selimin egemen olmasını bekliyorum Yurdumda.. æ

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir