CHP’den açıklama : Kanun Hükmünde Kararnameler ve Adli Yıl Açılışı

CHP Halkla İlişkiler

Kanun Hükmünde Kararnameler ve Adli Yıl Açılışı

(AS : Bizim katkılarımız yazının altındadır..)

Kanun Hükmünde Kararnameler demokratik usullerin dışında kalan süreçlerdir.
“Yasama ayağıma dolanıyor” şeklinde konuşan bir Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde karar alınacak olması, muhalefeti ve demokrasiye inananları endişelendirmektedir; endişelendirmelidir de.

Türkiye, Olağanüstü Hali ve Olağanüstü Hal döneminin Kanun Hükmünde Kararnamelerini tartışırken geçtiğimiz hafta Kaçak Saray’da yargıçların Cumhurbaşkanı’nı ayakta alkışladığı bir Adlî Yıl Açılışı yapılmıştır.

Kanun Hükmünde Kararnameler konulu çalışmamız ile Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adlî Yıl açılış törenine katılmama gerekçelerini içeren yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygı ve Sevgilerimle, 10 Eylül 2016

Yasemin Öney Cankurtaran
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Tanıtım ve Halkla İlişkiler

EK EK 1 : Adli Yıl Açılışı

EK EK 2 : Kanun Hükmünde Kararnameler

=============================================

Dostlar,

Biraz hatta epey gecikerek de olsa CHP’den 2 önemli konuda açıklama ulaştı.
İlki, CHP Genel Başkanı Sayın K. Kılıçdaroğlu‘nun kaçak sarayda 1 Eylül 2016 günü yapılan adli yıl açılış törenine katılmama gerekçeleri.. Son derece yerinde bize göre de..

İkincisi ise OHAL Kararnameleri ile ilgili bir teknik hukuksal çalışma..
Bu da oldukça değerli, uzmanlara hazırlatıldığı belli olan 14 sayfalık kapsamlı bir rapor..

Biz bu sorunu ilk OHAL Kararnamesi çıktıktan sonra başlayarak web sitemizde işledik. Bu metinlerin Anayasal Yargı Denetimine götürme yollarını kapsamlı yazdık ve nerdeyse 10 gün sitemizin manşetinde tuttuk. (ohal_kararnamelerinin_anayasal_yargiya_tasinmasi)

CHP ise sanırız kimi siyasal kaygılarla, AKP – RTE’nin olası ceberrut saldırılarını dikate alarak daha başında bu hukuk dışı – anayasaya açıkça aykırı ve amacı belli sözde hukuk silahını Anayasa Mahkemesine taşımadı. TBMM’de görüşülüp yasalaştıktan sonra götürmeyi düşündü. Ancak ülkemiz OHAL rejimi altında AKP – RTE tarafından inletilirken, TBMM uydurma ve kurgu bir gerekçe ile, çalınan minarenin kılıfı örneği “tatile” (!), gerçekte bir tür zorunlu sürgüne yollanarak devre dışı bırakıldı. TBMM İçtüzüğü açıkça çiğnendi, çünkü 128. madde, bu OHAL Kararnamelerinin RG’de yayımlandıktan sonra en geç 30 gün içinde TBMM’de görüşülmesini buyuruyor. 30 günlük süre, 20 Temmuz’u izleyen günlerde çıkarılan OHAL Kararnameleri için geçti.. 1 Ekim’e dek sonrakiler için de geçmiş olacak.

Daha da önemlisi, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürürlüklü olmayışı! Yüksek Mahkeme kimi hükümleri veya tümünü iptal etse bile, yapılıp edilenler aynen kalacak! AKP de zaten buna yatırım yapıyor ve Anayasaya karşı hile / hülle yöntemini kullanıyor. Bu OHAL Kararnameleri ülkemizde öylesine kökten ve kapsamlı yıkımlar doğurdu ki, pek çoğunun uzun yıllar giderimi (telafisi) olanaklı olamayacak.. Hızlı davranmak gerekirdi. Anayasa Mahkemesi’nin önceki içtihatları umut verici ve net idi.. CHP, siyasal faturadan çekindi ve bu yolun kullanımını erteledi.. Bizce çok yanlış oldu..

Hiçbir hak – hukuk dinlemeyen pervasız bir siyasal iktidar ve 28 kişilik bir oligarşik kadro ile nasıl başedilecektir? Yalınkılıç OHAL Kararnameleri ile Türkiye adeta doğranıyor..

Bu felaketi durdurmanın bir yolu hızla bulunmalı..
Hukuk Fakültelerimiz ne buyururlar hukuk devleti katledilirken?
Yüksek Yargı neden ağzını açmaz yok sayılırken??

Bu vesile ile CHP’nin kuruluşunun 93. yılını içtenlikle kutlarız..

CHP'nin kuruluşunun 93. yılında anıtkabirde ile ilgili görsel sonucu

Sevgi, saygı ve derin kaygı ile.
10 Eylül 2016, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir