Rifat Serdaroğlu : ARA BİLANÇO

 

ARA BİLANÇO

Rifat Serdaroğlu

Bir hesap dönemi içinde, herhangi bir tarihte işletmenin ekonomik ve mali yapısını belirlemek amacı ile düzenlenen bir bilanço türüdür. (AS : Ara bilanço)
Ne haldeyiz, nasıl gidiyoruz, yanlışımız var mı, ne yapmalıyız türündeki tüm sorulara doğru ve gerçek yanıtlar verebilmek için yapılır.

Aklı başında siyasetçiler, özellikle iktidardakiler aylık – üç aylık – 6 aylık dönemlerde kendi yönetimlerinin gerçek durumunu görmek için bu çalışmayı profesyonel kuruluşlara yaptırmalıdırlar.
Türkiye’de, iktidar yalakası olmayan, verilen paraya göre rapor hazırlamayan şirketler var mı, orasını bilemem! Ama biz kendi deneyimlerimize dayanarak 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra neler yapıldı bir “Ara Bilanço” çıkaralım istedik…

-15 Temmuz’dan 33 gün sonra Baş Bakan Bin Ali şu açıklamayı yaptı;
“20 bin 355 kişi tutuklandı. 40 bin 29 kişi gözaltına alındı. 79 bin kişiye işten el çektirildi. 35 Özel Sağlık Hastanesine, 1061 Öğretim Kurumuna, 800 öğrenci yurduna, 223 Kurs-Etüt Merkezine, 129 Vakfa, 1125 Derneğe, 15 Üniversiteye, 19 Sendikaya el kondu. 16 Haber Ajansı, 23 Radyo, 45 Gazete, 29 Yayınevi, 4262 Kurum ve Kuruluş kapatıldı.”

-Olağanüstü Hal ilan edildi. TBMM devre dışı bırakılarak ülke, çoğu yasal dayanağı bulunmayan Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildi!
Anayasanın 91. maddesi, KHK’lerin Resmi Gazetede yayımlandığı gün TBMM’ye sunulmasını emreder. TBMM İçtüzüğünün 128. maddesi ise KHK’lerin en geç 30 gün içerisinde TBMM’de onaylanmasını şart koşar! Türkiye’nin “Devlet yapısını” değiştirecek nitelikteki KHK’lerden TBMM de onaylanan var mı? Henüz yok!

İlk KHK, 23 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.
Bugün 25 Ağustos 2016. Üzerinden 33 gün geçtiği halde, ne arayan var ne de soran! Sanki Çadır Devletiyiz! Anayasanın ve TBMM İçtüzüğünün açık emirlerine uymayan bir iktidar, hangi hak ve yetkiyle Türk Devletinin yapısını değiştirmeye kalkıyor?

  • Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir Anayasal Hukuk Devleti ise,
    çıkarılan KHK’lerin tamamı geçersiz sayılmalıdır…

-Kezlerce yazdım. Anayasamızın 174. maddesi ortada kuzu gibi duruyor! Tarikat-Cemaat-Tekke-Zaviyelerin kurulmasını yasaklamış, lâikliğe hiçbir hal ve şartta karşı çıkılmamasını emretmiş. İktidar bu emre uyuyor mu? Hayır. Bilerek ve kasten uymuyor!

FETÖ ile ilgili tüm yaptırımları uygulamaya koyan AKP İktidarı ve Erdoğan, en az FETÖ kadar tehlikeli olan diğer Cemaat ve Tarikatlara ne dediler;

  • “Sizler rahat olun, sizlere bir şey yok!”

Yarın bir darbe de bunlar yapmaya kalkarsa ne olacak? “Rabbim ve milletim affetsin, kandırıldım” mı denilecek?

-Görevinden alınan, işine son verilen, meslekten atılanların tümünün haklı gerekçelerle devletten atıldıklarını varsayalım! Bu insanların hepsi suçlu da, bunların devlete yerleştirilmelerine izin veren siyasetçiler ne? Bunlar niçin soruşturulmuyor? Hadi Saray soruşturmanın ucunun kendisine kadar dokunacağını biliyor, ondan yaptırmıyor diyelim!

  • Peki, Cumhuriyet Savcıları, Yargıçlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı niçin harekete geçmezler?

Yakında Saray’a başdanışman olması muhtemel TBB Başkanı Feyzioğlu bu sorulara siz yanıt verebilir misiniz?

-İnsanlar haklarında bir iddianame oluşturulmadan, neyle suçlandıklarını bilmeden hapse atılıyorlar, mallarına-mülklerine el konuluyor.

T.C. Devletinin namusu demek olan TAPU deliniyor, hukukçulardan, barolardan, hukuk fakültelerinden, muhalefet partilerinden tek ses yok!

“Mahkeme karar verinceye kadar kimse suçlu sayılamaz” diyen Anayasamızın 15. maddesini ne yapacağız?

Sonuç                        ;

Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,

– AKP Hükümeti ve Erdoğan’ın hala eski anlayışta oldukları,
– değişmelerinin mümkün olmadığı,
“belki değişirler, bir şans verelim” diyenlerin, yarın
“Bana Ahmak deyin” (AS: Bülent Arınç) diyenler kervanına katılacakları delilerle-belgelerle belirlenmiştir.

Raporumuzu bir atasözü ile bağlayalım;

“Demedim mi ben size şaptan olmaz şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker…”

Halkın Filozofu Bergamus, yazıyı şu cümle ile bağlamamızı istedi;

“Olursa AKP ve Erdoğan’dan Demokrat, kapını iki kez kilitle öyle yat!”

Sağlık ve başarı dileklerimle 25 Ağustos 2016

========================================

Dostlar,

Kimi yazılar var ki, bize “yorum yapmana gerek yok..” diyor..

Sanırız bu yazı o nitelikte..

– AKP Hükümeti ve Erdoğan’ın hala eski anlayışta oldukları,
– değişmelerinin mümkün olmadığı...

Sevgi ve saygı ile.
25 Ağustos 2016, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir