12 İmam ve 12 maddelik Barış Bildirgesi

12 İmam ve 12 maddelik Barış Bildirgesi

portresi

 

Süleyman KILIÇ
YURT Gazetesi, 18.8.16

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır.)

Uluslararası Hacıbektaş-ı Veli anma törenleri bu sene başka bir güzeldi.
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ve Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Rıza Eroğlu, Kartal Cem Evi Başkanı İsmail Saçlı’nın da aralarında bulunduğu Alevi önderleri ile birlikte Hacıbektaş’a geldik. Unutamayacağımız iki gün geçirdik. İyi ki gelmişiz, arındık.
Bir gün önce de Kayseri’deydik. Kayseri izlenimlerimi aktarmıştım.
Bu yılki anmalarda önemli farklılıklar vardı. Binlerce insanın katıldığı anmalarda ‘barış ve kardeşlik’ ruhu, dili hâkimdi.
100-120 Alevi önderi ilk defa bir araya gelerek, Alevilerin isteklerini ve beklentilerini 12 İmam ritüeline uygun olarak 12 başlıkta topladı. Bu bildirgeye aşağıda tekrar değineceğiz. Siyaset de çok seviyeliydi. Başbakan Binali Yıldırım, isminin Alevi dostları tarafından konulduğunu partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasında kürsüden açıklayarak, ‘sevecen ve kucaklayıcı‘ tavrını bir kez daha gösterdi.
Aynı saatlerde ‘Türkiye Laiktir, laik kalacak’ ve ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ sloganı ve alkış tufanı arasında adeta ‘el ele, kol kola’ giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı‘nın hoşgörü hatta sevgi yumağı olması kardeşlik katsayısını ve duygusunu artıran en önemli unsurdu.
Hele hele Nabi Avcı’nın laiklik’ ile ilgili hassasiyetin gür sloganlara dönüşmesine karşılık ‘mesaj alınmıştır’ cevabı çok olumlu karşılandı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir anlamda ev sahibi sıfatıyla, atılan ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ sloganlarının ‘ikimiz için söylüyorlar’ demesi ve Bakan Avcı için de kullanıldığını ifade etmesi şık bir jestti.
Salon siyasete bir kez daha Atatürk ve Laiklik dersi vermişti.
Siyaset de bu mesajı almıştı.
*****
Sonra Alevi kurumlarının 12 maddelik, barış bildirgesi okundu.
Aleviler için çok büyük anlam ifade eden 12 İmam’ın varlığını simgeleyen bildirinin her maddesi slogan ve alkışlarla dinlendi.
Bu bildiri bir gün önce ilk defa düzenlenen Alevi önderleri toplantısında hazırlanmıştı.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Salmanpakoğlu bu imkânı sunmuştu. 100-120 Alevi önderi ilk önce, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Rıza Eroğlu, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ve Kartal Cem Evi Başkanı İsmail Saçlı’nın ‘başarılı yönetimi’ ile sorunları masaya yatırdı.
Alevilerin gerçekten büyük sorunları var. Bu toplantıda  tek tek ele alındı.
Öncelikle devletin inanç hizmetleri ile ilgili ihmalleri ve sorunları  üstünde çok duruldu.
İsmail Pehlivanoğlu ‘tarihten bugüne’ isimli  ikinci oturumu yönetti.
Sendikacı Yaşar Seymen’in konuşması ilginçti.
Seymen de İsmail Pehlivanoğlu da 5-6 Ağustos tarihleri arasında yapılmak istenen alternatif anma toplantısında yaşananları isim vermeden sert bir şekilde eleştirdi.
Aleviler ‘öz eleştiri’ mekanizmasını da sağlıklı çalıştırıyor.
Alternatif toplantı ile ilgili en haklı eleştiriyi de cem ibadethanesine silahlı korumalarla giren kişiler aldı.
12 maddelik Barış ve Değerlendirme Bildirgesi’nde en önemli sorunlar ve çözümleri yer aldı. İşte cem evlerinin ibadethane sayılması ve darbe ve teröre de karşı çıkılan 12 maddelik  sonuç bildirgesi:

1-   Cem evlerimiz ibadethanemizdir. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.
2-   AİHM kararları uygulanmalıdır.
3-   Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden pay ayrılmalıdır ve tüm inançlara eşit davranılmalıdır.
4-   Devlet zorunlu din dersleri adı altında verdiği eğitimle asimilasyon politikalarından vazgeçmeli ve  devlet eliyle Alevi köylerine cami yapma politikasından vazgeçmelidir.
5-   Kamuda personel alımlarında ayrımcılık yapılmamalı liyakate göre işlem yapılmalıdır.
6-   Devlet, mezhep ve cemaat anlayışına göre değil, laik demokratik bir Anayasa’ya göre yönetilmelidir.
7-   Devlet tüm inançlara eşit mesafede durmalı inançları ve inanç merkezlerini tarif etmemelidir.
8-   Bizler Alevi kurumları olarak her türlü darbe ve teröre karşıyız.
9-   Alevilerin dergâhları sahiplerine iade edilmelidir. Ancak tekke ve zaviyeleri kapatan yasa korunmalıdır.
10- Alevi yerleşkelerine mülteci kampı yapılmaktan vazgeçilmelidir.
11- Devlet televizyonlarında Alevi inançlarına yer verilmelidir.
12- Muharrem ayında Aşure Günü resmi tatil olmalıdır.

=====================================
Dostlar,

Bu gelişmeler çok sevindirici. YURT Gazetesinin değerli yazarlarından Sayın Süleyman Kılıç‘a da konuyu köşesine taşıdığı için teşekkür borçluyuz. Umarız AKP – RTE bunca yıl devlet sorumluluğu ve “badire”den sonra biraz daha olgunlaşsın. Ancak somut adımlar atılmadan -ki 14 yıldır göremiyoruz, oyalama inat ve ısrarla sürdürülüyor- iyimser olmak için bir neden de yok!

Dahası, örn. zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Cemevlerinin iabadethane statüsüne kavuşturumasına ilişkin AKP iktidarının temyizinden sonra kesinleşmiş 1’den çok AİHM kararı varken, AKP iktidarı bu bağlayıcı (Anayasa md. 90 /son) uluslararası mahkeme kararlarının gereğini inat ve ısrarla yerine getirmiş değil. İHL dayatması, 4+4+4 ucubesi, dinci vakıflar, tekke – türbe – zaviyeler, tarikatlar ülkemizde kol geziyor. Aman ha aman, yersiz rehavete kapılıp sonra da Erdoğan’ın diline sakız ettiği biçimde  “AKP tarafından kandırıldık” konumuna düşmeyelim..

Laik – demokratik – özgürlükçü – insan haklarına dayalı (saygılı’dan öte!)*.. bir düzen istiyoruz ülkemizde.. Hepsi bu.. ve elbette uğruna savaşıma (mücadeleye) ara verilmeden devam edilecektir. AKP – RTE gerçekten içtenlikli ise, somut adımlar atmalıdırlar, hemen, yarın!

Sevgi ve saygı ile.
20 Ağustos 2016, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

  • 1961 Anaysasasında Cumhuriyetimizin niteliklerimden ilki “insan haklarına dayalı” idi. 1982 Anaysasasında “dayalı” sözcüğü yerine “saygılı” nitemi (sıfatı) kondu..

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir