Adli Muayene/Raporlamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve İstanbul Protokolü

Adli Muayene/Raporlamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve İstanbul Protokolü

Değerli Meslektaşımız,

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partiler ve pek çok demokratik kitle örgütü gibi tarafımızca da kısa süre içinde lanetlenmiş  ve demokrasi isteği çok güçlü biçimde toplum tarafından dile getirilmiştir. Darbe girişimi sonrasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıya alınmış, Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. Türkiye genelinde sayıları on binlerle ifade edilen tutuklama ve gözaltılar yaşanmaktadır.

Darbe girişiminde insan yaşamını kurtarmak için olağanüstü çaba gösteren tüm hekimlerimize minnettarız.

Yaşanan süreçte gözaltına alınma, tutukluluk durumlarındaki muayene ve adli raporlamalar da hekimleri ayrıca yakından ilgilendirmektedir. Tüm gözaltı giriş, çıkış, yer değiştirme amacıyla yapılan sağlık kontrolü muayenelerine katılan hekimlerimize hatırlatmak isteriz ki;

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin askıya alınmış olması, hekimlerin gözaltı süreçlerinde olan veya cezaevinde tutulanların tüm tıbbi muayenelerini İstanbul Protokolü ilkelerine uygun yapmaları zorunluluğunu değiştirmemektedir.

Türkiye’de gözaltında ya da cezaevinde olanların tıbbi muayeneleri için var olan yasa, genelge ve yönetmeliklerin büyük bir oranda İstanbul Protokolü ilkeleri ile uyumlu olduğu unutulmamalıdır.

İstanbul Protokolü‘nün,

— Tüm gözaltı giriş, çıkış, yer değiştirme amacıyla yapılan sağlık denetimi muayeneleri
— Tutuklu/hükümlü muayeneleri
— Bireysel başvurular ve özgürlüğünden alıkonulan öbür tüm kişilerin değerlendirilmesi
— İnsan hakları ihlallerinin araştırılması, soruşturulması, belgelenmesi gibi birçok durumda
hukuk ve sağlık emekçileri tarafından kullanılması gerekmektedir.

Tüm hekimlerimizden meslek yaşamlarının her alanında olduğu gibi adli raporlama süreçlerinde de etik ilkelere, hekimlik yeminine bağlı kalmaları; bu süreçte yaşayacakları sorunlar için hukuk büromuz ve bizimle 0530 566 75 75 numarasından her zaman iletişimde olmalarını tüm dayanışma duygularımızla bildiriyoruz.

Not: Hekimlerimize yol göstermesi amacıyla Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonunun hazırlamış olduğu İstanbul Protokolü kitapçığını ve mevzuat uzantılarını ekte iletiyoruz.

Kitapçığı indirmek için tıklayınız.

ANKARA TABİP ODASI
ANKARA TABİP ODASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

İstanbul Protokolü ve adli muayene/raporlamada dikkat edilmesi gereken konular: http://www.ato.org.tr/news/show/40

-İstanbul Protokolü: www.ttb.org.tr/eweb/istanbul_prot/ist_protokolu.html
-İstanbul Protokolü: http://www.tihv.org.tr/wp-content/uploads/2015/06/Istanbul_Protokolu.pdf
-Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar:
http://www.nhsm.gov.tr/user/files/adli-tabiplik-hizmetleri-genelge-ve-ekleri.pdf
-İstanbul Protokolü Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür CAN:
http://www.izmirtabip.org.tr/L/TR/mid/396/hcid/5/hid/168/Istanbul_Protokolu.htm
-Adli muayene ve raporlama süreçlerinde hekimlik değerlerinden taviz verilemez:  http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/adli-6227.html
-Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar:
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=95&itemid=35
-Cenevre Bildirgesi Mesleki Bağlılık Yemini (s.15):
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/belgeler2009.pdf

=================================

Dostlar,

Konuyu – sorunu bir hekim olarak elbette biz de çok önemsiyoruz.
Biz hekimler her şeyden önce profesyonel ve kadim bir mesleğin ağır sorumlu üyeleriyiz.

Biz hekimler için her şeyden önce en temel insanlık hakkı olan kutsal insan yaşamı gelmektedir.

Bu hak, tüm zamanlarda ve coğrafyalarda, her koşulda kutsal ve dokunulmazdır, evrenseldir.

Binlerce yıldır süzülegelen tıp meslek etiği ilkelerimiz ve değerlerimiz salt bizler için değil,
herkes için güvencedir.

Hipokrat meslek andımız bağlayıcıdır.

Savaşlarda bile düşmanımıza sağlık hizmeti verme ayrıcalığımız ve yükümümüz vardır.

Dolayısıyla, geçelim OHAL hatta sıkıyönetimi, savaşlarda bile bu değerlerin ve uluslararası kabul görmüş ilkelerin, protokollerin “ama”sız uygulanması gerekmektedir.

Başta hükümetler olmak üzere, basın ve tüm toplum kesimleri bu dokunulmaz hak ve değerleri savunmalıdır. Her zaman, her durumda, herkes için..

Sevgi ve saygı ile.
10 Ağustos 2016, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Adli Muayene/Raporlamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve İstanbul Protokolü” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir