Emre KONGAR : CHP rejimin güvencesidir ama…

CHP rejimin güvencesidir ama…

portresi_resmi

 

Emre KONGAR
Cumhuriyet, 09.08.2016

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)

TEK BİR KURTULUŞ REÇETESİ VAR               :

 • Temel hak ve özgürlükleri, koşullar ne olursa olsun, daima,
  en umutsuz anlarda bile savunmak…


  Demokrasiyi, Laikliği, Hukuk Devleti’ni
  ve elbette Sosyal Devleti savunmaktan,
  doğruları anlatmaktan, elinizde iktidar gücü yokken, kimse sizi dinlemezken bile bıkmamak, usanmamak, vazgeçmemek!
  ***
  Anlı şanlı köşe yazarlarımızın yürek burkan sefaletini büyük bir hüzünle izliyorum:
  “Gerçekçilik” adına, bütün güçleri elinde toplamış, yasama, yürütme ve yargıya hâkim olmuş, medyayı ve geniş kalabalıkları bütünüyle kontrol eder görünen iktidarın “merhametine” sığınmak, yapılabilecek hataların en büyüğüdür…
 • Demokrasi, iktidarların merhametiyle değil,
  temel hak ve özgürlükleri savunanların direnciyle kurulmuştur!
  ***
  Nitekim 15 Temmuz kalkışması

1) FETÖ-AKP iktidarı tarafından Silivri’de tarumar edilen TSK’nin, bütün saldırılara karşın, rejime sadık olan ana gövdesinin ve komuta kademesinin Demokrasiye olan bağlılığıyla”…
2) İktidarın ezdiği, yok etmeye çalıştığı ana akım medyanın varlığı ve “Demokrasi inancıyla”…
3) Başta CHP olmak kaydıyla bütün siyasal muhalefet partilerinin Demokratik rejime olan sadakatiyle”…
4) İktidarın her vesileyle karşı olduğunu belirttiği, sansürlediği, sınırladığı, kısıtladığı,
başta Twitter olmak kaydıyla, Sosyal Medyanın fonksiyonel (AS: işlevsel) olarak
ortaya koyduğu “Demokratik destekle”…

5) Ve elbette Türkiye’nin neredeyse 100 yıla varan “Çağdaşlaşma, demokratikleşme” sürecinin yarattığı bilinçle sokaklara dökülen halkla
Püskürtülmüştür.
***
AKP’nin ve Erdoğan’ın, bu “Demokrasi zaferini” sadece ve yalnızca iktidara mal ederek, REJİMİ OTORİTERLİĞE GÖTÜRMESİNE asla ve asla izin verilmemelidir.
Hiç kuşku yok ki, sokaklara dökülüp göğsünü tanklara siper edenler arasında Erdoğan’a ve AKP’ye destek verenler çoktur, pek çoktur…
Hatta diyelim ki hepsi öyledir:
Acaba yukarda belirttiğim ilk 4 koşul olmasaydı ve Türkiye son 100 yıllık çağdaşlaşma sürecini yaşamamış olsaydı, kimse sokaklara çıkar mıydı; çıksa da bir sonuç alabilir miydi?
İNSANLARI SOKAKLARA DÖKEN ve KALKIŞMAYI ÖNLEYEN GÜÇ,
TÜRKİYE’NİN “DEMOKRATİK ATMOSFERİDİR”!

Hiç kimse bunu tek bir kişiye veya tek bir partiye mal etmeye kalkmasın;
çok yanılır ve Türkiye’yi yeni istikrarsızlıklara, yeni maceralara sürükler!
***
Şu anda Türkiye’de Demokrasi, tarih boyunca karşı karşıya kalmış olduğu
3 büyük klasik tehlikeyle boğuşmaktadır:

1. Dinci-Mezhepçi görüşler…
2. Irkçı-Milliyetçi görüşler…
3. Çoğunluğa dayalı demagojik diktatörlük eğilimleri…

İşte CHP’nin tarihsel görevi tam bu noktada ortaya çıkmaktadır:

Önce 10 maddelik Taksim Bildirgesi, sonra da 12 maddelik Yenikapı Bildirgesi ile belirtilen ilkeler çerçevesinde rejime sahip çıkmak, Demokrasiyi yukardaki bu 3 tehlikeye karşı da
var gücüyle korumak!

Ve daha da önemlisi, bunu, bir bunalım zamanında Ana Muhalefet Partisi olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle ve dinamizmiyle yapmak…
Aynen Taksim, Gündoğdu ve Yenikapı mitinglerinde olduğu gibi, demokrasi bilincini geniş kitlelerle paylaşmak!

===================================

Dostlar,

Doğru söze ne denebilir ki..
Üstad Prof. Emre KONGAR, onyılların birikimiyle net bir fotoğraf çekmekte.
Daha atak politikalar izlemenin zamanıdır..
Muhalefeti birleştirme çabası, toplumsal muhalefete öncülük etme sorumluluğu
CHP’nin omuzlarındadır..

Tez elden, AKP – RTE’nin çıkardığı Anayasaya açıkça aykırı ve muradı belli,
TSK’yı yıkıcı  OHAL Kararnamelerinin Anayasa Mahkemesine taşıması gerekiyor.
Bu sitede 3 Ağustos’tan beri manşette tutuyoruz konuya ilişkin kapsamlı yazımızı..
110 vekil koşul değil!
Anamuhalefet Partisi olarak, TBMM Grubu tüzelkişiliğiyle bu dava ehliyetine sahip..
Anayasa çok açık (md. 150); gecikmeden, tez elden..

Sevgi ve saygı ile.
09 Ağustos 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir