OHAL kararları nasıl iptal olur?

OHAL kararları nasıl iptal olur?

Düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları nedeniyle
KHK ile değil yasayla yapılmalıdır…

http://odatv.com/ohal-kararlari-nasil-iptal-olur-0108161200.html, 8.8.16

(AS : Bizim kapsamlı katkımız aşağıdadır..)

Arkasındaki ABD desteği konusunda hiç kuşku duymadığımız FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen, Anayasal düzenimiz ile ulusal egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü hedef alan darbe girişimi, Türk devleti ve milletinin ortak karşı duruşuyla bastırılmış, ülkemiz büyük bir badireyi atlatmıştır. Ardından bu terör örgütünün devlet ve toplum içinden temizlenmesi amacıyla acil tedbirler alınmaya başlanmıştır.

Anayasal düzenimizi hedef alan bu darbeye kalkışan örgüte karşı yapılacak mücadelenin Anayasal düzenin kuralları içinde yürütülmesi, mücadelenin sonuç alması için büyük önem taşımaktadır. Adalet anlayışı, Türk Milletinin adeta genlerine işlemiş bir kültür unsuru olmasının yanı sıra tarih boyunca Türk Devletlerini ayakta tutan en önemli ilke olmuştur. Bu ilke, günümüzde de “adalet anlayışı” ve hukuk devleti kavramları ile Anayasamızın 2. maddesinde yer almaktadır.

Bu çerçevede 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan ve çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimlerinin olanaklı olup olmadığı, olanaklıysa  bu denetimin sınırları konusunda Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarından örnekler vererek açıklama yapma gereği duyuyoruz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGISAL DENETİMİNDEN GEÇECEKTİR.

Anayasa’nın 148. maddesinin ilk fıkrası, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin yargısal denetim yolunu kapatmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasanın bu yasağını 10 Ocak 1991 ve 3 Temmuz 1991 tarihli kararlarıyla büyük ölçüde aşmıştır. Türk hukuk doktrininin (AS: öğretisinin) çoğunluğu da Anayasa Mahkemesinin bu içtihadını desteklemektedir.

Şu durumda 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, eğer ana muhalefet partisi meclis grubu veya 110 milletvekili bu yöne başvuruda bulunurlarsa, Anayasa Mahkemesinin yargısal denetiminden geçecektir.

======================================

Dostlar,

3 Ağustos’tan (2016) bu yana web sitemizin manşetinde tutuyoruz bu konuda yazdığımız kapsamlı teknik – hukuksal yazımızı (Mülkiyeli şapkamızla). Bu yazı bizim makalemizin bir özeti gibi. Konununn önemi ve pekiştirme amacıyla ODA TV’de yayımlanan bu özlü yazıyı da paylaşmak istiyoruz.

TSK’yı deyim yerinde ise, maksadını çooook aşan bir içerikte, ölçüsüz bir tepkisellikle adeta tar-u mar (yerle bir, Hak ile yeksan) eden 669 sayılı OHAL Kararnamesi başta olmak üzere, öncülleri 667 ve 668 sayılı OHAL kararnamelerinin Anayasa Mahkemesine götürülebilmesi için 9 ve 10 Ağustos 2016 günleri son 2 gün. Anayasa md. 148/2’de şu tümce yer almakta :

  • ..Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i (AS: herhangi bir mahkemede uygulanırken) yoluyla da ileri sürülemez..
    Söz konusu OHAL Kararnameleri TBMM’de görüşülmediğinden, Şekil yönünden Anayasaya aykırılık ileri sürülemeyebilir (başkaca Şekil kusuru yoksa). Ancak Esas, yani içerik bakımından Anayasaya aykırılık ileri sürülebilir. Bu amaçla Anayasa’nın 151/1 maddesinde tanınan süre 60 gündür.Bir başka konu, bu aykırılık savı ve yürütmenin durdurulması dahil, iptal isteminin Anayasa Mahkemesine götürülmesinde dava ehliyeti sorunudur. Anayasa md. 150’de gerekli düzenleme vardır :
  • .. Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler.. 2 seçenek görülüyor somut durumda : Ya herhangi bileşimde (1 ya da daha çok partiden) 110 milletvekili ya da herhangi bir sayı koşulu aranmadan, Anamuhalefet Partisi CHP’nin, TBMM Grubu’nun Grup tüzel kişiliği ile başvurması..Önceki gün, CHP TBMM Grup Başkanvekili Av. Levent Gök, yaptığı açıklamada kapsamlı irdeleme yaptıklarını belirtmişti. Bu incelemenin fazla uzatılması gereksiz, anlamsız ve sakıncalıdır. Çünkü eylemli (fiili) durum yerleşmekte, Anayasaya aykırı OHAL kararnamelerinin (özellikle 669) pek çok hükmü uygulanmakta ve hukuksal deyimi ile uygula(n)makla etkisi tükenmektedir. Yani Anayasa Mahkemesince, Yürütme’nin (somut olayda CB başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu) düzenleyici işlemi (OHAL kararnameleri) iptal edilse bile, etkisi geçmişe – geriye yürütülemeyeceği için (Anayasa md. 153/5), beklenen yararı ve adaleti sağlamakta etkisi çok azalacak, belki de kalmayacaktır. Anayasa Mahkemesince bu OHAL Kararnamelerinin kısmen ya da tümüyle yürütülmesinin durdurulması kararı verilse bile..CHP öncülüğünde muhalefetten 110 milletvekili ya da CHP’nin TBMM Grubu sayı ile bağlı olmadan doğrudan ve oyalanmadan, 669 sayılı OHAL Kararnamesi başta olmak üzere, Anayasaya ve hukuka ağır aykırılığın doğuracağı yıkımı en aza indirmek üzere acele etmelidir.

Bu girişim, Muhalefet partileri için tarihsel bir sorumluluk ve hukukun üstünlüğü – hukuk devleti adına bir zorunluk ve sınavdır.

Sevgi ve saygı ile.
08 Ağustos 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yazının pdf biçimi : OHAL_Kararnameleri_Nasil_Iptal_Edilebilir

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“OHAL kararları nasıl iptal olur?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir