Zeki Sarıhan : ASIL ŞİMDİ KONUŞMA ZAMANI

 

ASIL ŞİMDİ KONUŞMA ZAMANI

portresi

Zeki Sarıhan
21.07.2016

(AS: Bizim katkılarımız yazının altındadır..)

15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle Türkiye olağanüstü şartlar yaşadı ve olağanüstü bir biçimde yönetilmeye başlandı. Darbeye karıştığı belli olan ve bu şüpheyi üzerinde taşıyan binlerce kişi sorguya alınarak tutuklandı ve tutuklanıyor. Listesi daha önce hazırlandığı
anlaşılan on binlerce memur devlet hizmetinden çıkarıldı.

20 Temmuz günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararıyla bütün ülkede
üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilerek yapılan ve yapılacak olanlar anayasal bir güvenceye alındı. Hükümetin başında olduğu düzeni darbecilere karşı koruma refleksi eşyanın tabiatına uygundur. Ancak, bu darbe girişimine katılmadığı gibi onu lanetleyen iktidara muhalif
kesimlerin de olağanüstü uygulamalardan zarar görmemek için kendini koruma refleksi de harekete geçmek zorundadır.

Gerek darbecilerin iktidarı ele geçirebildiği, gerek darbelerin bastırıldığı dönemlerde iktidarların yaptıkları hukuksuzluklar ve halka verdikleri zararlar son 60 yıllık siyasi tarihimize kara bir leke olarak yazıldı. İktidarı böyle bir lekeden ve halkı da hak etmediği zararlardan korumak için sağduyuyu hareke geçirmek şarttır.

Bunları şimdi dile getirmenin tam zamanıdır.
Değilse iş işten geçmiş olur ve uğranılan zararlar hiçbir şeyle telafi edilemez.

1. Güvenlik güçleri, sorguladıkları kişilere hiçbir biçimde insan onuruna yakışmayan,
işkence ve aşağılama gibi bir harekette bulunma hakkına sahip değildir.

2. Kanunun suç saydığı hareketlere kalkışanlar dışında hiç kimse dilinden,
siyasi ve dini 
inancından ötürü suçlanamaz ve ayrıma tabi tutulamaz.
Kimseye kanunun belirlediklerinin dışında ceza verilemez.

3. Hiçbir memur, hakkında somut ve kanıta dayanan bir suçlama olmaksızın ve
usulünce 
sorgulanıp savunması alınmaksızın memuriyetten çıkarılamaz.
Aksi halde 12 Eylül rejiminin 1402 sayılı yasa ile işlerine son verdiği memurlara yaptığı gibi pek vahim hatalar yapma ihtimali vardır.

4. Yasalar, herkes için eşit uygulanmalıdır. İşe alma, işten çıkarma, soruşturma ve yargılamada kimseye ayrıcalık yapılmamalıdır. Partizanlık suçtur.

======================================

Dostlar,

Sayın Zeki Sarıhan‘ın yazdıklarına katılmamak olanaklı mı??

Biz de sürekli yazıyoruz… Rica ediyoruz..

– Aman ha, sakın ha, HUKUK DEVLETİ’nden asla uzaklaşmayalım.

Ancak ne yazık ki, 2935 sayılı OHAL yasası son derece katı, anti-demokratik ve hatta açıkça hukuk dışı hükümler içeriyor..  Örneğin 32. madde..

OHAL yasası madde 32 :

Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya görevli olmaları halinde il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere bölgelerinde çalışan ve Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren bütün personele bu Kanun uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya savsaklamaları veya alınan tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın, durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidirler. Bölge ve il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere birinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ile diğer görevliler hakkında da yukarıda belirtilen eylemlerinden dolayı brüt aylık ücretlerinin 1/30 – 1/8 arasında belirleyeceği miktarda ücret kesme cezası uygulayabilirler.

OHAL ile ilgili Anayasa maddeleri ve 2935 sayılı yasanın bir özeti ektedir..

Hepimize kolay gele…

Tarih elbette bu hazin tablonun gerçek sorumlularını ortaya koyacaktır.

OHAL_mevzuati_ozet

Sevgi ve saygı ile.
22 Temmuz 2016, Ankara
Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir