Osmangazi köprüsü büyük bir soygun eseridir : Eyy AKP’liler.. sizler devleti soyuyorsunuz…

“Ey AKP’liler, bu yaptığınız alafranga irtikaptır. Osman Gazi Köprüsü büyük bir soygun eseridir. Sizler devleti soyuyorsunuz…”

Dostlar,

Osmangazi köprüsü geçtiğimiz günlerde açıldı..
Erdoğan ve Sadrazamı Binali Paşa -ister istemez- açılışı birlikte yaptılar..
Arşivimizdeki bir yazıyı bu vesile ile paylaşmak yerinde olacak.

KüreselleşTİRmecilerin post-modern soygun – talan döneminde şal olarak örtmek için kullanılan terim ”Yap – İşlet – Devret” tir..
Gâvurcasını da söylemezsek eksik kalır :

Build – Operate – Transfer (BOT)!

Bizim bademlerim ezici çoğunluğu İngilizce bilmezler..
Ancak ”Batı” nın geliştirdiği bu ballı yöntemleri her nasılsa çooook iyi bilir ve uygularlar..
Bakar mısınız bu son Osmangazi Köprüsüne.. 1 taşla kaç kuş vuruluyor..
Necip milletimiz de davul zurna çalarak açılışta ”bir hoş” oluyor..
Hatta bir motosikletçi, Devletin tepe yöneticilerinin gözü önünde 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nı çiğneyerek 400 km / saat hıza ulaşıyor. CB RTE de bu çılgın gence iltifat ederek Türk Ceza Yasasındaki suçu ve suçluyu övme suçunu işliyor..

Bu Köprü ”20 yıl” yapımcı şirketi ve ailesini abad edecektir. Elbette ağacın gölgesindekiler de payını alacaktır. Bu muazam dünya nimetini (rantını!), seçilmiş yükleniciye sunan devlet büyükleri kuşku yok ”lütuflarının karşılığını alacaklardır.. 20 yıl muazzam gelir güvencesi.. Siz olsanız uğruna neleri vermezdiniz ki..

İşte böyle necip milletim.. Senin alın terinden, verginden AKP iktidarı ne harikalar yaratmakta, biraz anlamaya çalış istersen.. Çooook açık değil mi, ananı belliyorlar, hala anlamadın mı ??

İyi bayramlar Türkiye..

35 Dolar + KDV’ye Osmangazi köprüsünden hayırlı ve bol kazançlı geçişler ola..
Sakın bu muazzam eseri Türkiye’ye kazandıranlardan hayır duanı,
çook daha da önemlisi seçimlerde ”oy”unu esirgeme olur mu??

Sevgi ve saygı ile.
02 Temmuz 2016, Tekirdağ

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

========================================

“Ey AKP’liler, bu yaptığınız alafranga irtikaptır.
Osman Gazi Köprüsü büyük bir soygun eseridir.
Sizler devleti soyuyorsunuz…”

"Bilâl'e anlatır gibi, tane tane anlatayım: OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ GERÇEĞİ... "

“Bilâl’e anlatır gibi, tane tane anlatayım:
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ GERÇEĞİ… “

Bilâl’e anlatır gibi, tane tane anlatayım:
Günlerdir İzmit körfez geçişini kısaltacak Osman Gazi Köprüsü’nü konuşup duruyoruz.
Kimine göre AKP iktidarının büyük bir hizmeti, kimine göre lüzumsuz.
Bana sorarsanız büyük bir eserdir.Tarihe geçmeyi hak etmiştir. Kızmayınız efendim. Bilâl’e anlatır gibi tane tane anlatayım, sizler ferasetinizle büyük bir eser mi değil mi değerlendiriverin.

Osman Gazi Köprüsü’nün maliyeti 1 milyar Dolar dolayındadır. Yapımına harcanan
bu paranın tamamı aralarında Halkbank ve Vakıflar Bankası gibi devlet bankalarının da olduğu dokuz bankadan AKP’nin verdiği gelir garantisi karşılığı kredi olarak temin edilmiş ve müteahhidin (yüklenicinin) cebinden hiç para çıkmamıştır.

Köprü dahil 12 km otoyol geçiş ücreti 35 USD + KDV’dir.
Bu bedeli öder geçersiniz geçmezsiniz, o sizin cebinizdir beni ilgilendirmez.

Çok başarılı AKP iktidarı tarafından yükleniciye verilen araç geçiş garantisi günlük
40.000 araçtır. Şu anda İstanbul’da iki köprüden Anadolu istikametine geçen araç sayısı günde ortalama 200.000 araçtır. Sizce, bunların kaçı Bursa-İzmir istikametine gitmektedir?

KDV hariç Osman Gazi Köprüsü’nün günlük gelir garantisi 1.400.000 USD,
yıllık gelir garantisi ise 511.000.000 USD’dir. Araç geçerse geçenler,
geçmezse bütçeden yükleniciye ödenecektir.

Bu ödemeler her gün 15 Temmuz 2035 tarihine kadar taahhüt edilmiştir. Bu tarihe kadar toplam, KDV hariç en az 9 milyar 709 milyon USD para yüklenicinin kasasına girecektir.

Özetle tekrar edeyim; Yüklenici cebinden hiç para koymadan 2035 yılına dek her yıl
511 milyon USD parayı kasasına koyacaktır. Sizin hiç böyle gelir getiren bir işiniz
oldu mu?

2016 yılının ilk 3 ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm köprü ve otoyollardan elde ettiği gelir ise 288 milyon 600 bin TL’dir. KDV’sini çıkardığımızda mevcut köprü ve otoyollarımızın yıllık geliri 340 milyon USD dolayındadır.

Devletimizin sahip olduğu iki Boğaziçi Köprüsü ve tüm otoyollar
Osman Gazi köprüsünden % 35 daha az para getirmektedir.

Ve gözüken odur ki; Osman Gazi Köprüsü’nden garanti edilen ücretle bu kadar araç geçmesi mümkün olmadığından, tüm köprü ve otoyol gelirlerimiz yükleniciye ödenecektir.

Sevgili Bilâl’ler ve sevgili okurlar, bilmiyorum yeteri kadar açık anlatabildim mi?

Şimdi yukarıda okudunuz, ne dersiniz Osman Gazi Köprüsü büyük bir eserdir derken, haksız mıyım?

Böylesi muhteşem bir soygun eserinin tarihte benzeri yoktur. En azından bizim tarihimizde. Bunu Sadık Paşa bile başaramamıştı.
Yazının başlığındaki Sadık Paşa’nın kim olduğuna gelince.

1800’lü yılların ikinci yarısında görev yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Tam üç kez Maliye Nazırlığı görevinde bulunduğu gibi Gümrük Nezareti, Valilik gibi görevler de yapmıştır. Adı ayyuka çıkmasına rağmen padişahların gönlünü ve cebini hep hoş tuttuğu için kellesini kaptırmadan ölmeyi becermiştir. Kendisi borsa işlerinden çok iyi anlardı.

İşte bu Sadık Paşa’ya devrin sadrazamlarından Şirvanzade Rüştü Paşa herkesin içinde demiştir ki;

– ”Efendi, İrtikap (yiyicilik, rüşvet) iki çeşittir. Biri alaturka irtikâp diğeri alafranga irtikâp. Alaturka irtikâp küçük devlet memurunun işini gördüğü kişilerden
ufak sebeplenmesidir. Bunların içinde öldüğünde bir kaç bin lira servet bırakanlar
pek nadirdir. Alafranga irtikâp ise zengin yerlere mahsus irtikâptır. Mesela bir
şirket-i nafıa ile mukavele olunurken filan maddede “şirketin opsiyon hakkı olacaktır,

opsiyon hakkı ile 100.000 lira ödenecektir” gibi şeylerin yazılmasıdır. İşte bunları
kabul edemeyiz. Bunlar zengine mahsus alafranga irtikâplardır. Bir memleketin
her şeyinin kendisine uygun olması lazım geldiği gibi irtikâbının da
kendisine uygun olması gerekir.”Şirvanzade Rüştü Paşa günümüzdeki bu Osman Gazi Köprüsü sözleşmesine görse
AKP iktidarına “vay be, boynuz kulağı geçmiş” mi derdi, bilebilmek mümkün değil.

Lakin, ben fikrimi açıkça söyleyebilirim;

“Ey AKP’liler, bu yaptığınız alafranga irtikaptır. Osman Gazi Köprüsü büyük bir soygun eseridir. Sizler devleti soyuyorsunuz…”

27.04.2016 – M. Şevket Atalay

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Osmangazi köprüsü büyük bir soygun eseridir : Eyy AKP’liler.. sizler devleti soyuyorsunuz…” üzerine 4 yorum

  1. “Ey AKP’liler….Sizler devleti soyuyorsunuz…”

    Hee… soyuyog… var mı bi diyeceğen 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir