Üniversite hastanelerinde kalp ve damar ameliyatına ek ücret

Üniversite hastanelerinde kalp ve damar ameliyatına ek ücret..

SGK’nın son SUT tebliği, üniversite hastanelerinde kalp ve damar ameliyatı olacaklardan ilave ücret alınmasının kapılarını açtı. Ancak bu uygulama değişikliği farklı bir durumu ortaya çıkardı. Eğer hastalar, özel hastanede kalp damar cerrahisinde ameliyat olursa hiçbir ek ücret ödemeyecek ancak üniversite hastanelerine gittiklerinde katkı payı ödemek durumunda kalacaklar.

Üniversite hastanelerinde kalp ve damar ameliyatına ek ücretMesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
27 Haziran 2016
Üniversite hastanelerinde kalp ve damar ameliyatına ek ücret

 

Son SUT tebliği ek ücret alınmayan tedavilerin kapsamını daralttı. Geçtiğimiz 18 Haziran 2016 günü Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ, üniversite hastanelerine istisnai bir hak verdi.
Tebliğ bypas, kapak ve öbür tüm kalp ve damar cerrahisiyle ilgili işlemler için hastalardan
fark alma hakkını yalnızca üniversite hastanelerine tanındı.

SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde (AS: kısaltılmış biçimi SUT) değişiklik yapılmasına ilişkin
tebliğin 2. maddesinde,

“Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve (vakıf üniversiteleri dışında) kardiyo-vasküler cerrahi dalında yapılan cerrahi işlemler için de ek ücret alınabilir.”

dendi.

Öte yandan kalp ve damar cerrahisiyle ilgili hemen tüm operasyonları üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri yapıyor. Dolasıyla ameliyat olacakların bu farkı ödemeden hizmet alması olanaklı görülmüyor. Hastaların ceplerinden çıkarak, hastanelerin döner sermayesine girecek
bu ek ücretler, SGK’nın ödemeleri nedeniyle maddi açıdan zor durumda olan
üniversite hastanelerin bütçelerine katkıda bulunacak.

HASTALARIN KATKI PAYI

SGK’lı hastalar aldıkları hizmetler için şu farkları ödüyor:

* Kamu hastanelerine (AS : muayene için) 5 TL,
* Özel hastanelere (AS : muayene için) 12 TL,
* 10 gün içindeki yeniden muayene 5 TL,
* İlaç bedelinin %10-20’si, (AS: emekliler %10, çalışanlar %20)
* Her bir reçete için 3 TL, üç kutuya ek her bir kutu ilaç için 1 TL,
* Vücut dışı protez ve ortezlere %10-20,
* Özel ve vakıf hastanelerinde SUT tarifesine ek, %200’e dek fark,

EK ÜCRET ALINMAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ: 

* Acil servislerde verilen acil durumlar nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
* Yoğun bakım hizmetleri,
* Yanık tedavisi hizmetleri,
* Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
* Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
* Organ, doku ve kök hücre aktarımlarına ilişkin sağlık hizmetleri,
* Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
* Hemodiyaliz tedavileri,
* Kardiyovasküler cerrahi işlemleri (üniversite hastaneleri dışında).

===============================

Dostlar,

Hep yazdık, söyledik bu sitede..
SUT, yamalı bohçadan da öte bir “patch work” oldu..
Yani parçalardan oluşturulan bir torba.. Rengarenk, sayısız parça..
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın yürürülük aldığı 1.10.2008’de
özel sağlık kuruluşlarında yurttaştan alınacak katkı %20 idi. Şimdi %200!
5 yıldızlı lüks otel standardında binalarda hizmet verecek Şehir Hastanelerinde
bu da kurtarmayacak.. Ülkenin vergileriyle salt üst katmanlara hizmet verilecek..

Kamuda da peeeeek çok ek ücret getirildi..
SGK bir yandan da verdiği hizmetleri daralttı..
İlaç fiyatlarını baskıladı piyasa kurallarını çiğneyerek ve 5-6 bin eczane iflas ederek kapandı.. Bu bilinçli bir tasfiye gerçekte.. İleride büyük sermaye elinde zincir eczaneler için..
Yine de açıklarına güç yetmiyor ve genel bütçeden her yıl önemli aktarımlar yapılıyor..
Sistem finansal yoğun bakımda ama ısrarla sürdürülerek yerli – yabancı özel sektöre
rant aktarımı sürdürülüyor..

Birkaç yüz milyar doları buldu bu rant beslemesi!
AKP buna mahkum ve dahası bunun için iktidarda..

Sistem kanıyor, her yerden akıyor, kokuyor, sızdırıyor ama bütün kaçaklara – deliklere
bir sıva ya da tıkaç uyduruluyor. Günübirlik, geçici..
Önlemlerin hemen hepsi “moneter”! Yani parasal.. oradan kısıp beri tarafa yamamak..

– Türkiye’nin yetersiz gelir düzeyi,
– çooook adaletsiz gelir dağılımı,
– çooook genç nüfus (0-18 yaş nüfusun 1/3’ü!),
– yüksek işsizlik
– muazzam kayıtdışılık
– asgari ücretin komikliği
– GSS sisteminin genel olarak pahalılığı

ve de en önemlisi ETKİN – YAYGIN – NİTELİKLİ -SÜREKLİ – KAMUSAL
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÇOK YETERSİZLİĞİ…

zorunlu GSS sisteminin yapısal engelleri.. Bunları gidermeden – iyileştirmeden çözüm yok!

Hep parasal (moneter) önlemlerle bir yere varılamaz. Zaten bu önlemlerin sonuna da gelindi.

Vergi + prim = ek vergi + cepten bir ton ödeme + hizmetlerin sürekli daraltılması…

Nereye dek??

Birkaç yıllık bir aradan sonra yeniden Sağlık Bakanlığı görevine dönen Dr. Recep Akdağ‘a
2004 yılı Haziran’ında TTB kongresinde bunları ayak üstü söylemiştik.

“Türkiye’de GSS matematiksel olarak olanaksız!” demiştik..

SGK – GSS üzerinden Türk sağlık sisteminin mikro ve makro ölçekte sorunları giderek büyüyor ve altından kalkılamaz bir boyuta sürükleniyor.

Tıpkı AKP’nin dış politikada izlediği güdümlü dış politikalarla ülkemizi kanlı bir batağa sürüklemesinde olduğu gibi..

Bir kez daha yazmış, uyarmış, yol göstermiş olalım..
Profesyonel sorumluluğumuz gereği boyumuza borçtur.

Sevgi ve saygı ile.
30 Haziran 2016, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir