Necati DOĞRU : PUTPERESTLİK

PUTPERESTLİK

portresi

 

Necati DOĞRU
SÖZCÜ, 12..16

 

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)

Kimya dalında Nobel Ödülü alan Profesör Aziz Sancar, sevincini paylaşmak için Türkiye’ye geldiğinde “Bizim (İslam dünyası) 500 yıldır bilime katkımız yok. Neden yok, bunu sorgulamalıyız.” demişti.
Can alıcı soruydu. Sorgulayan çıkmadı.
Bilmiyorum. Neden çıkmadı?
Acaba Müslüman boksör Muhammed Ali’nin, Allah rahmet eylesin, tabutuna örtülmek üzere Türkiye’den Amerika’ya “Kabe örtüsünden kesilmiş parça” götürmek putperestliğe girer mi? Sorgulanması gerekir. İşte fırsat doğdu.

Cumhurbaşkanı, devlet uçağıyla yanına bütçesi ayrı ayrı 11 bakanlıktan daha fazla olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başkanını da alarak ABD’nin Louisville kentindeki cenazeye “Kabe örtüsü” götürdü. Sorgulanması gerekir: Cami sayımız artıyor. Dünyanın en büyük camisini Çamlıca’da ibadete açıyoruz. Klasik liseler hızla imam hatip lisesine dönüşüyor. Son 10 yıl içinde 40 kimya fakültesi öğrenci bulamadığı için kapanırken; öğrenci sayısı rekor hızla arttığı için son 10 yılda yeni 50 ilahiyat fakültesi açıldı. Yeni açılan ilahiyat fakültelerinin hepsini Diyanet’in elemanları kurdu.
Sorgulamayı Diyanet’in yapması gerekir.
Tabuta Kabe örtüsü! Putperestlik mi, değil mi!
*  *  *
Yazıldı. Haberimiz oldu. Öğrendik.
Cumhurbaşkanı yanında Diyanet İşleri Başkanı, “Kabe örtüsünden kesilmiş bir parçayı” götürdükten sonra merhum Ali’nin tabutu üstüne bizzat kendisi sermek istedi. Ancak töreni yöneten Amerikalı imam Zahit Shakir, izin vermedi. Cumhurbaşkanımız da buna üzüldü, kızdı, öfkesine yenik düştü, cenaze töreninin ikinci gününe katılmayı bırakıp Türkiye’ye geri döndü.
Benim din bilgim sıfır. Bilmiyorum. Soruyorum.
Amerikalı imam Zahit Shakir, Kabe örtüsünden kesilip getirilmiş kumaş parçasını tabutun üstüne sermek “putperestliğe yani Allah’a şirk koşmaya girer” diye düşündü. Biz burada; ringlerde başarıdan başarıya koşarken mağdurların ve mazlumların sesi olmuş Muhammed Ali‘yi öbür dünyaya yolcu ederken zaten “Allah’ın yüce adını“ anıyoruz. Onu andığımız an “Yüce Allah Karib”dir yani “bize şah damarımızdan daha yakındır” ve araya Kabe örtüsünü sokmak Allah’a şirk koşmaya girer, putperestliktir diye düşündü.
Haklı mı? Değil mi?
*  *  *
Yine aynı haberden okuduk. Öğrendik. Bizim Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanı, götürdükleri “Kabe örtüsünden kesilmiş parça” bizzat kendileri tarafından merhum Ali’nin tabutu üstüne serilmesine izin verilmediği ve “örtüyü bize bırakın biz örteriz” dedikleri için kızıp erken geri dönmüşler.
Şimdi ben soruyorum: Hikmet örtüde mi? Örtüyü serende mi?
Allah’ın hoşuna gidip, merhuma cennet kapılarını açmakta faydalı olacaksa; örtüyü ha getiren sermiş, ha teslim alan koymuş. Ne fark eder?
*  *  *
Yoksa araya kibir mi girdi? Cumhurbaşkanı kibirlendi. Diyanet Başkanı da bir an kibir esiri oldu. Terk ettiler töreni. Benim bilgim kıt. Bilmiyorum.
Soruyorum: Kibir Allah’ın gücüne gitmez mi? Kuran’da; “Şüphesiz Yüce Allah, imtihanı gereği insanların bir kısmını diğer bir kısmından dereceler bakımından üstün kılmıştır” diyen ayetler var. Ancak kula düşen “sahip olduğu üstünlükler sebebiyle büyüklenmek değil bu üstünlüğün yüce Allah’ın bir lütfu olduğunu bilerek şükretmek, tevazu içinde olmak ve sahip olduğu üstünlükleri Allah’ın rızasına uygun olarak insanlığın faydasına hayırlı işler için kullanmak” değil midir?
*  *  *
Liseler, imam hatip oldu.
İhtiyaçtan fazla cami yapıldı.
Yer gök ilahiyat fakültesi.

Bize lütfen açıklayın. Muhammed Ali’nin tabutuna Kabe örtüsü sermek, putperestlik midir? Yüce Allah, onu andığımızda bize şah damarımızdan yakın olduğuna göre örtüye ne gerek vardır? Hikmet örtüde midir? Örtüyü tabuta serende midir? İslam’da “en tehlikeli zehir kibir” değil midir?

================================

MUHAMMET ALİ’nin CENAZE TÖRENİNDE
TAYYİP BEYİN BAŞINA GELENLER…

Artık yerlerde sürünüyor ülkemizin uluslararası saygınlığı..
Yapıp edenleri bu ulus ve tarih bağışlamayacak..
Bu tablodan sorumlu olanlarda zerre utanma ve sorumluluk duygusu kaldı mı acaba?

İşte
– ego tutsaklığı,
– kibir,
– kendinden söz ettirme açlığı,
– sözde dinci liderlik (Halife Sultanlık!) düşleri,
– kendini olduğundan çok önemseme ve önemli gösterme takıntısı
– yeteneklerini aşkın beklenti (kifayetsiz muhteris)
– Hırsının oyuncağı olma...

”Nefis” insanın böyle perişan edermiş..
Gözünü kör, kulağını sağır, dilini lâl (ya da pabuç) eylermiş..
Dahası, insan kendini ne çok zor duruma düşürdüğünü ayırt edememe bir yana;
ülkesine, makamına da büyük zarar verirmiş..

Pekiii….
Bunca olumsuzluğu bir arada sergilemek için nasıl bir özel eğitimden geçmek gerekir ?
Sakın İmam Hatip demeyin!..
Ya da soruyu tersinden soralım:
– Yüzlerce İmam Hatip Lisesinde halen kayıtlı 1,2 milyon öğrenciye nefis terbiyesi gibi
tüm dinlerin ortak temasının başında gelen bir değer eğitimi yapılmıyor, bu erdem kazandırıl(a)mıyor da ne yapılıyor? Ne yetiştiriliyor oralarda, salt cihat savaşçısı mı?

Yanıtını Reis vermişti bir konuşmasında :
– Dininizi – kininizi eksik etmeyin..
(http://ahmetsaltik.net/tag/basbakan-rt-erdoganin-dininizi-ve-kininizi-eksik-etmeyin-soylemini-terkederek/)

Bu kabul doğru ise, Ülkemiz bir iç savaşa sürükleniyor demektir..
Erbakan’ın buyurduğu gibi :
– Kanlı mı olacak kansız mı?

Dilimiz varmıyor yazmaya ama, dinci gericiler – yobazlar, bu ülkede laik – aydınlanmacı rejimi kan dökseler de yıkamayacaklar.

Din – mezhep savaşları tarihin birkaç yüzyıl gerisinde kaldı ve günümüz Batı uygarlığı ancak seküler – laik yaşama – düzene geçerek Kiliseyi – Dini devlet ve kamusal alan dışına ittikten sonra kurulabildi. Tersi sevdada olanların yakın tarihi anlayarak okumalarında büyük yarar var..

Çok utandık, ulusal ve bireysel gururumuz incindi Muhammed Ali’nin cenaze töreninde olup bitenlerden. Merhum, cenazesiyle bile 4 dini barış için bir araya getirmeyi planlamıştı..

Tayyip bey bunu bile (veya bunu da!) anla(ya)madı.. çok yazık..
Artık AKP akilleri (!), 1. kuşak çifte tabancalı – bol aylıklarını öğrenemediğimiz başdanışmanlar,
aile, Suudi Kralı, Katar prensi, DİB Görmez hoca… kim kim.. ne yapacaksa, / yapabilecekse!

Son olarak; Yurttaşlık hakkımız ve borcumuzdur sormak :

Vergilerimizle giderleri karşılanan bu saçma ABD gezisi ile ülkemiz ne kazanç sağlamıştır?
Günümüzün çağdaş demokrasilerinde yönetimler halka hesap vermek zorundadır..
Bir kez daha soruyoruz :
Ülkemizin hangi çıkarlarına hizmet edilmiştir onbinlerce Dolarlık bu harcamayla?

Sevgi ve saygı ile.
12 Haziran 2016, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yazımızın pdf biçimi :
MUHAMMET_ALI’nin_CENAZE_TORENINDE_TAYYIP_BEYIN_BASINA_GELENLER

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir