ÇOCUK EMEĞİNE SON!

ÇOCUK EMEĞİNE SON!Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yoksulluğun can kurtaran simidi çocuklar.

Bugün ülkemizde,

* Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı : 4.478 TL
* Dört kişilik bir aile için açlık sınırı : 1.375 TL
* Asgari ücret : 1.300 TL

Yurttaşların çok büyük bir bölümü bu sınırlara komşu bir yaşantı sürüyor.
İş güvencesi yok ve işsizlik çok

Çocukların bu kara tablonun can kurtaran simidi olarak görüldüğünün en önemli kanıtı, çocukların erken yaşta çalıştırılması ve özellikle yoksul ailelerde çocuk sayısının
hızla yükselmesi…

Yoksul aileler, can havliyle bugünlerini ve yeni çocuklarıyla yarınlarını güvence altına
almaya çalışıyorlar.

Ancak can kurtaran simidi olarak görülen bu çocuklar aynı zamanda koşulların da kurbanı oluyorlar. İş kazası kurbanı oluyorlar. Çalışmaktan okumaya fırsat bulamadıkları için,
ilerinin niteliksiz emekçileri oluyorlar. Bu onlar için güvencesizlik, düşük gelir ve
bağımlılık demek. Kız çocukları ya erken yaşta atelyelerde çalıştırılıyorlar;
ya da erken yaşta gelin edilerek, sorun yumağının yeni düğümlerini oluşturuyorlar.

Yaşadığımız coğrafyanın ve küresel egemenlerin çıkarlarını yansıması olan, göç dalgaları,
bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor.
Göçmen çocular için, her şeye yeniden başlamak gerek.
Okuma olanaklarının azalmasıyla çocuklar, yerli nüfusa oranla daha düşük ücretlerle
daha uzun çalışma süreleriyle, katmerli sömürülüyorlar.

Bir de bunların üzerine binen çocuk istismarı…
Uysal emek ögesi olarak görülerek sömürüsü ağırlaştırılan çocuklar,
onların zor durumlarından yararlanmak isteyen “cinsel sapıkların” hedefi oluyorlar.

Bu ne biçim dünya !?
Bu alçaklıklardan vicdanı sızlayanları, duyarlılıklarını içlerine gömmek yerine,
açıklamaya, örgütlenmeye, “çocuk işçiliğine hayır” demeye ve yetkilileri
zorlamaya çağırıyoruz.

12 Haziran 2016

============================

Dostlar,

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek önderliğinde çalışa

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

bir çağrıda bulunuyor yukarıda aktardığımız gibi.

Biz de paylaşmak istiyoruz.
Türkiye’de çocuk emeğinin ağır sömürü zaten başta gelen sorunlarımızdandı.
Buna bir de Suriye ve Irak’tan gelen 3 milyon nüfusun neredeyse 1/4′ çocuk yaşlarda.
Türkiye için büyük sorun.. Bu insanların ne yazık ki nüfus artışları da çok hızlı.
Ve yine çok yazık ki Tayyip bey, bir yandan da gündem belirlemek için aile planlamasına karşı çıkıyor. Ülkemizin başına sarılan çok ciddi sorunlar yetmezmiş gibi sorumsuz ve ufuksuz politikalarla yenileri ekleniyor.

Özellikle çocukların cinsel sömürüsü bizi çok rahatsız ediyor..
Bu iğrenç tablonun bir de nüfusunun %99’unun Müslüman olduğu söylenen bir ülkede gerçekleşmesi akıl alır gibi değil.

Bu insancıl çığlığa kulak ve destek vermek gerek.

http://www.fisek.org.tr/ 

Milli Eğitim Bakanlığına kaydırılan önceki Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
kafasını Bakanlığın adına takmak yerine, çocuk sömürüsü ve cinsel sapıkların elinden çocukların nasıl bir eğitimle kurtarılacağına yoğunlaşsa daha iyi olmaz mı?

child sexual exploitation or abuse ile ilgili görsel sonucu

Sevgi ve saygı ile.
11 Haziran 2016, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“ÇOCUK EMEĞİNE SON!” üzerine 2 yorum

  1. Sayın Ahmet bey sayfalarınızı beğeni ile okuyorum, keşke düşünce ve yorumlarınız gerçek olur, birileri insafa gelir, çocukların yaşam şekilleri değişir. Umudumuz ,umutlarımız.saygılar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir