Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu

Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen
“Tıbbın Alternatifi Olmaz!”

başlıklı sempozyum, 28-29 Mayıs 2016’da İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sempozyum, “Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp” (GATT) başlığı altındaki
sağlık uygulamalarının giderek yaygınlaştığı Türkiye’de, GATT konularını derinlemesine tartışma ve bu başlıklara ilişkin hekim yaklaşımını ele alma amacını taşıyor.

Sempozyum programı için tıklayınız. 

================================================

Dostlar,

Sağlık Bakanlığı ve SGK BİLİMSEL TIBBIN dışında bir seçenek (alternatif) olmadığını tartışmasız kabul etmek zorunda..

Türk halkı / Ulusu; hacamatçılık – sülükçülük – kırıkçılık – sınıkçılık – hacı hoca üfürükçülüğü – tekke türbe ziyaretçiliği…  gibi ilkellik ve zavallılığa asla layık değildir!

Tüm yurttaşlarımız, başta ve öncelikli olarak KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
olmak üzere, en üstün standartlarda bilimsel tıp – sağlık hizmetlerine hakkı vardır.

Sağlık hakkıdoğuştan kazanılımış temel bir insanlık hakkıdır ve ulusal – uluslararası
pek çok hukuk metni, bildirgesi tarafından tanınmıştır.

Anayasa’nın 56. maddesinde herkesin sağlıklı yaşam hakkı tanınmış ve
Devlete temel görev verilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘nin 25. maddesi de

SAĞLIK HAKKINI EVRENSEL BİR TEMEL İNSAN HAKKI OLARAK İLAN ETMİŞTİR..

IHEB-md-25

Türkiye bu Bildirgeye uluslararası hukuk katında taraftır, içeriği kendisini bağlayıcıdır
(Anayasa md. 90)

Ülkeyi talan edip alınterini yok edenler, yurttaşın en temel hakkı olan sağlık hizmetlerini vermek için kaynak bulamayınca, ilkel – çağdışı kimi uygulamaları ona yaraşır bulma utancı ile yüzyüzedir.. Onları teşhir ediyoruz..

IHEB_ve_saglik IHEB’in_66. yilinda_neredeyiz

 

TIP BİLİMİNİN / BİLİMSEL TIBBIN seçeneği (alternatifi) yoktur!

TIP BİLİMİ / BİLİMSEL TIP biriciktir

ve herkes, en yüksek düzeyde bilimsel tıp hizmetlerine erişme hakkına,
salt insan olması nedeniyle doğuştan sahiptir!

hicbir_ekonomik_zorluk_insan_sagligina_zarar_verici_bir_islemin_nedeni_olamaz

 

Kurultaya içten başarı diliyoruz..
Emek verenlere teşekkür ediyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
28 Mayıs 2016, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir