Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu

Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen
“Tıbbın Alternatifi Olmaz!”

başlıklı sempozyum, 28-29 Mayıs 2016’da İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sempozyum, “Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp” (GATT) başlığı altındaki
sağlık uygulamalarının giderek yaygınlaştığı Türkiye’de, GATT konularını derinlemesine tartışma ve bu başlıklara ilişkin hekim yaklaşımını ele alma amacını taşıyor.

Sempozyum programı için tıklayınız. 

================================================

Dostlar,

Sağlık Bakanlığı ve SGK BİLİMSEL TIBBIN dışında bir seçenek (alternatif) olmadığını tartışmasız kabul etmek zorunda..

Türk halkı / Ulusu; hacamatçılık – sülükçülük – kırıkçılık – sınıkçılık – hacı hoca üfürükçülüğü – tekke türbe ziyaretçiliği…  gibi ilkellik ve zavallılığa asla layık değildir!

Tüm yurttaşlarımız, başta ve öncelikli olarak KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
olmak üzere, en üstün standartlarda bilimsel tıp – sağlık hizmetlerine hakkı vardır.

Sağlık hakkıdoğuştan kazanılımış temel bir insanlık hakkıdır ve ulusal – uluslararası
pek çok hukuk metni, bildirgesi tarafından tanınmıştır.

Anayasa’nın 56. maddesinde herkesin sağlıklı yaşam hakkı tanınmış ve
Devlete temel görev verilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘nin 25. maddesi de

SAĞLIK HAKKINI EVRENSEL BİR TEMEL İNSAN HAKKI OLARAK İLAN ETMİŞTİR..

IHEB-md-25

Türkiye bu Bildirgeye uluslararası hukuk katında taraftır, içeriği kendisini bağlayıcıdır
(Anayasa md. 90)

Ülkeyi talan edip alınterini yok edenler, yurttaşın en temel hakkı olan sağlık hizmetlerini vermek için kaynak bulamayınca, ilkel – çağdışı kimi uygulamaları ona yaraşır bulma utancı ile yüzyüzedir.. Onları teşhir ediyoruz..

IHEB_ve_saglik IHEB’in_66. yilinda_neredeyiz

 

TIP BİLİMİNİN / BİLİMSEL TIBBIN seçeneği (alternatifi) yoktur!

TIP BİLİMİ / BİLİMSEL TIP biriciktir

ve herkes, en yüksek düzeyde bilimsel tıp hizmetlerine erişme hakkına,
salt insan olması nedeniyle doğuştan sahiptir!

hicbir_ekonomik_zorluk_insan_sagligina_zarar_verici_bir_islemin_nedeni_olamaz

 

Kurultaya içten başarı diliyoruz..
Emek verenlere teşekkür ediyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
28 Mayıs 2016, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir