2016 yılında 1 Mayıs nasıl kutlanmalı

2016 yılında 1 Mayıs nasıl kutlanmalı?

portresi

Yıldırım KOÇ
AYDINLIK, 25.04.2016
(AS: Bizim katkılarımız yazının altındadır..)

1 Mayıs’ın kutlanmasında tüm ülkeler ve tüm zamanlar için geçerli bir reçete yoktur. Her ülke, işçi sınıfının güncel sorunlarını dikkate alarak, en geniş katılımlı bir gövde gösterisi yapmaya çalışır. 2016 yılında Türkiye’de işçi sınıfının öncelikli sorunları ne? 2016 yılında işçi sınıfının öncelikli sorunları ve hedefi iki grup halinde toplanabilir :

Birinci ve öncelikli sorun, emperyalizmin Türkiye’ye ve Türk milletine yönelik saldırısının püskürtülmesidir.
İkincisi, sermayenin ve AKP’nin işçi sınıfına yönelik saldırısının püskürtülmesidir.

EMPERYALİZMLE MÜCADELE

Emperyalizmin Türkiye’ye yönelttiği saldırıda günümüzde iki güncel görev,

– bölücü terör örgütü ve
– Fethullahçı terör örgütüyle mücadeledir.

Bölücü terör örgütü, ırkçı bir politika izlemektedir. İşçi sınıfı hareketinin en büyük düşmanlarından biri, ırkçılıktır. Bölücü terör örgütünün sendikal alandaki yandaşları, işçi sınıfını ırk temelinde bölerek, işçi sınıfının emperyalizme ve sermayedar sınıfa karşı mücadelesine büyük darbe indirmektedir.

Fethullahçı terör örgütü de insanları inançlarına göre sınıflandırarak ve bölerek, işçi sınıfının çıkarlarına zarar vermektedir.

Her iki terör örgütü, emperyalizmin çıkarları ve talimatları doğrultusunda, Türkiye’de bir iç savaş yaratma ve Türkiye’yi parçalama çabası içindedir. Bu saldırıdan en çok zarar görecekler arasında, nüfusumuzun yüzde %70’inden çoğunu oluşturan ücretliler ve ayrıca emekliler gelmektedir. Bu nedenle günümüzde işçi sınıfının çıkarlarını savunmak, her iki terör örgütüyle de mücadeleyi gerektirir.

1 Mayıs, işçi sınıfının birlik günüdür; ancak bu birlik, ancak işçi sınıfının ve ülkenin çıkarlarını savunanlarla oluşturulabilir. Türkiye’nin ve işçi sınıfının düşmanı emperyalistlerin işbirlikçileriyle, terör örgütlerinin yandaşlarıyla birlik olmaz.

SERMAYE VE AKP İLE MÜCADELE

Sermaye ve AKP günümüzde işçi sınıfına yönelik yeni saldırılar peşindedir.
Kıdem tazminatı fonu gündemdedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılması ise kıdem tazminatını tümüyle ortadan kaldıracaktır.
Kamudaki taşeron işçilerinin özel sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi girişimi, işçilerin birçok hakkını yok edecektir.
Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisinin verilmesi, işçi simsarlığını kurumsallaştıracak, işçilerin sendikal haklarını kullanmalarının önünde önemli bir engel oluşturacaktır.

  • 1 Mayıs, sermayenin ve AKP’nin bu saldırılarına karşı en geniş birlikteliğin oluşturulduğu gün olmalıdır.

Günümüzde Türkiye’de ücretlilerin sayısı 18 milyonu aştı. İşçi statüsünde çalışanlar da yaklaşık 14,5 milyon dolayında. Ancak 1 Mayıs kutlamalarına katılanların sayısı çok sınırlı kalacak. Bunun sorumlularından biri, 1 Mayıs’ı, özellikle bölücü terör örgütünün hendeklere gömüldüğü koşullarda, güvenlik güçleriyle çatışma alanı olarak görenlerdir.

  • 1 Mayıs’ın amacı çatışma değil, güç gösterisidir.

Özellikle PKK’nın kentlerden ve kırsal bölgelerden ve Fethullahçı terör örgütünün bürokrasiden, silahlı kuvvetlerden ve işverenlerden temizlenmekte olduğu bir süreçte, işçilerle güvenlik güçlerini karşı karşıya getiren bir 1 Mayıs kutlaması son derece yanlıştır. Özellikle işçi katılımının çok çok sınırlı kaldığı koşullardaki 1 Mayıs kutlamaları, dayak yemenin bir fazilet ve başarı gibi sunulduğu bir biçimde gerçekleştirilmemelidir.

1 Mayıs; emperyalizme, emperyalistlerin ülkemizdeki uzantısı PKK’ya ve Fethullahçı terör örgütüne, sermayeye ve AKP’ye karşı bir gün biçiminde kutlandığında anlamlıdır ve yararlıdır.

===============================================

Dostlar,

Sevgili dostumuz Sayın Yıldırım Koç, emek – emekçi hakları ve sorunları ile sendikal konularda ülkemizin en yetkin uzmanlarının başında gelir. Kendisinin yazdıklarından, konuştuklarından hep ama hep çok değerli bilgiler edinmekteyiz.

AYDINLIK‘ta yazdığı makaleler emek örgütleri için adeta ders niteliğindedir. Büyük bir özenle ve sürekli olarak izlenmeli, paylaşılmalı, emekçilerce yaygın olarak okunması ve tartışılması sağlanmalıdır. Bu yazı da, ülkemizde son günlerde küresel – yerel sermaye ittifakının AKP üzerinden emekçi kesimlere abanması nedeniyle ağırlaşan sorunlar bağlamında stratejik bağlamda yol gösteridicir. Yineleme pahasına şu önemli alıntıyla bağlayalım :

  • Birinci ve öncelikli sorun, emperyalizmin Türkiye’ye ve Türk milletine yönelik saldırısının püskürtülmesidir.
  • İkincisi, sermayenin ve AKP’nin işçi sınıfına yönelik saldırısının püskürtülmesidir.
  • 1 Mayıs; emperyalizme, emperyalistlerin ülkemizdeki uzantısı PKK’ya ve Fethullahçı terör örgütüne, sermayeye ve AKP’ye karşı bir gün biçiminde kutlandığında anlamlıdır ve yararlıdır.

Teşekkürler değerli Koç ve kolay gelsin emekçi yoldaşlarımız!
Birkaç saat önce yayımladığımız aşağıdaki yazımıza da bakılmasını öneririz..

Sendikalardan hükümete kıdem tazminatı uyarısı

Sevgi ve saygı ile.
27 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir