Ankara Tabip Odası Seçiminde Oy Kullanmaya Çağrı – 17 Nisan 2016

ATO_logosu

Ankara Tabip Odası
Seçiminde Oy Kullanmaya Çağrı – 17 Nisan 2016


Değerli Üyemiz;

Ankara Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 16 Nisan 2016 Cumartesi günü
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Yüksel Noras salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan seçimine geçildi. Dr. Özden Şener, Dr. Filiz Ünal, Dr. Can Pençe ve Dr. Selma Güngör
Divan üyeliğine seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy yaptığı açılış konuşmasında;

  • “Meteoroloji yarın Ankara’da hava durumunu açık ve güneşli olarak veriyor; tahmin doğrudur. Ankara yarın aydınlık bir sabaha uyanacaktır, Ankaralı hekimler ülkenin güneşli,
    güzel günlere ulaşacağının işaretlerinden birini yarın vereceklerdir.
    Karanlığa teslim olmayacaklar, Odalarına yönelen bu baskıya boyun eğmeyeceklerdir.”
    dedi.

SES Ankara Şubesi Başkanı Hüsnü Yıldırım, Sosyal-İş Sendikası Başkanı Metin Ebetürk
ve CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa 2014-2016 dönemi çalışma raporunu, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mine Önal mali raporu, Dr. Bektaş Kaya da
denetleme kurulu raporunu sundu.

Ankara Tabip Odası 2016-2018 dönemi yönetimine aday olan Çağdaş Hekimler Grubu ve
14 Mart Hekim Dayanışması Grubu listelerini Divan’a sundular.

Seçimler 17 Nisan 2016 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında
AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryasında
 (Sıhhiye) olacaktır.

Demokratik, laik ve barış içinde bir ülke; iyi hekimlik değerleri; özlük haklarımız ve
herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti için iki yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalara verdiğiniz destek ve katkı için teşekkür ediyor,

Genel Kurulumuza ve seçime katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. K. Çetin Atasoy
Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

17 NİSAN 2016 PAZAR GÜNDEMİ

Seçimler : 09:00 – 17:00, AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryası

=========================================

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz meslek örgütümüzün 2 yılda bir yapılan seçimli olağan
genel kurul çağrısını paylaşıyoruz..

Genel kurul toplantısı 16 NİSAN 2016 Cumartesi günü yapıldı.
Seçimler de izleyen gün, yani yarın.. 17 NİSAN 2016 Pazar günü..

Hepimize kolay gelsin..

Meslek Odalarımızı AKP gericiliğine kaptırmamak birincil önem taşımakta.. 

Sevgi ve saygı ile.
16 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Tabip Odası Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Ankara Tabip Odası Seçiminde Oy Kullanmaya Çağrı – 17 Nisan 2016” üzerine bir yorum

  1. Yaklaşık yarısı Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan 135 bin kadar doktorumuz varmış Ülkede; yani binde 1,7 oranında. Oysa Gelişmiş Ülkelerde bu oran binde 3-4 arasıdır. Devlet bütçesini öte Dünya için değil de bu Dünya için kullansaydık, mesela 120 bin imamın yerine 120 bin doktor olsaydı, sağlık hizmetleri biraz daha iyi giderdi belki. Nitekim gelişmiş Ülkelerde ortalama ömür 75-80 yıl, bizde ise 62 yıl… æ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir