Bekir Coşkun : Atatürk’ü tarihten çıkarırsanız…

Atatürk’ü tarihimizden çıkarırsanız; size Çopur Musa kalır…
Çopur Musa, Uşak civarında bölükten kaçtı… Çevresine bir sürü yobaz toplayarak
“Din elden gidiyor” diye kurtuluş ordusunu arkadan vurmaya başladı…
Denizli’nin Çivril bölgesini bastığında Kuvai Milliye birlikleri ile karşılaştı, yakalanacağını anlayınca Yunan birliklerine sığındı… Onu Yunanistan’a götürdüler… Bir süre sonra Yunan çeteleri ile Ege kıyılarını basmaya başladı…
Bir gün Çeşme kumsalında baktılar; Çopur Musa…
Hain her zaman haindir; sırtında iki tane Yunan askerinin cesedi, onları vurmuş affedilmek umuduyla hediye getirmiş… Yargılanıp hapse atıldı…
Hapisten çıkınca hırsızlık yaparken vuruldu…
*
Atatürk’ü çıkarırsanız… Hüsnü kalır size…
Manisa valisi… “Din elden gidiyor“ diye insanları kurtuluş ordusuna karşı kışkırtan vali Hüsnü… 20 Haziran 1920 gecesi Yunanistan’a kaçtı… Adını değiştirdi: Hüsnüyadis oldu…
*
Tarih kitaplarından Atatürk’ü çıkarırsanız… Delibaş Mehmet kalır geriye…
Konya civarında, tüm yobazlar gibi “Din elden gidiyor” diye bir grup çapulcuyu silahlandırdı… Kurtuluş mücadelesi veren askerleri sırtlarından vurmaya başladılar…
3 Ekim 1920’de Konya’ya girdi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerini öldürdü…
Ankara’dan gönderilen birliklere yenilince o da Fransızlara sığındı…
Bir gün baktılar Yunan ordusunda çavuş olmuş… Tekrar Konya’ya gelip “Din elden gidiyor“ dediğinde, kendi adamları “yeter lan“ diye öldürdüler…
*
Atatürk’ü çıkarırsanız; geriye Anzavur kalır, Çapanoğulları kalır, Derviş Mehmet kalır,
Sofu Ali kalır… Bunlarla cumhuriyet kurulmaz, hırsız çetesi olurdu ancak…
*
Atatürk’ü çıkarırsanız… Aşıra aşıra bitiremediğiniz “Cumhuriyetin maddi-manevi değerleri“ de olmayacaktı… Birbirinizin tavuğunu çalardınız artık…

======================================

Dostlar,

AKP’nin artık ciddi biçimde frene basmasının zamanı geldiiii, geçiyor.. 
Cumhuriyet’in kurumlarına – temellerine – felsefesine saldırıya derhal son vermelidir.
AKP, tek başına iktidarının 14. yılındadır. Ar-tık “taç giyen başın akıllanması gerekir”!
Yoksa bun gidiş ülkemize çok zarar verir ama AKP-RTE ise mutlaka tasfiye olur..

Tıpkı Osmanlı donanmasının Avrupalılarca İnebahtı’da yakılmasına karşılık (1571)
Kıbrıs’ın alınması (aynı yıl) gibi.. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa bu 2 olayı sırasıyla sakal ve kol kesilmesine benzetmişti Batılılara yazdığı mektupta…

Son falso 23 Nisan törenlerinin ertelenmesidir..
Bu kabul edilemez! AKP, ATATÜRK ve Cumhuriyet düşmanlığını hemen her fırsatı (!?)
gerekçe yaparak adeta kusuyor, gözünü karartarak halka dayatıyor….
Bu aymaz politika daha fazla sürdürülemez.. Bıçak kemiğe dayanmıştır..

Son derece yanlış her 2 adımdan da AKP – RTE hemen vazgeçmelidir.
Toplum haddinden fazla gerilmiştir.. Yazık ülkemize ve halkımıza, yazık..
İnsanları sokağa dökmeyiniz, isyana zorlamayınız.. Adalet ve hukuk ile yönetiniz..
AKP’yi düşmanlıklar, kin ve nefret, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı değil,
akıl ve olgunluk yönetmelidir..

Sevgi ve saygı ile.
15 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Bekir Coşkun : Atatürk’ü tarihten çıkarırsanız…” üzerine 2 yorum

  1. Çağdaş, Aydın, Laik, Cumhuriyetçi azınlıktan ses geçirmeyen çok kalın bir cam duvarla ayrık olan çoğunluk; yani AKP ye oy veren ilgisiz, duyarsız, umarsamaz %49 luk halk kesimi ne yazdıklarımızı okuyor ne de söylediklerimizi dinliyor; dinlese de, yoğun dinsel narkozun etkisiyle, aldırmıyor…

    RTE yaşamda kaldığı sürece (muhtemelen 5-25 yıl) AKP iktidarda kalacaktır. RTE öldüğünde, arkalarında telafisi mümkün olman muazzam bir yıkıntı bırakarak kısa süre içerisinde çekirdek kadrosuna, %15 lere büzülecektir , ama neye yarar ki ? … æ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir