Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sonuç Bildirgesi – 2016

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi
Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sonuç Bildirgesi 

Türk Toraks Derneği Uyarıyor:
Ülkemizde tütün kullanımı yeniden artıyor!

Türk Toraks Derneği yıllık kongresi sırasında  Tütün Kontrol Çalışma Grubu  son verileri değerlendirmiş ve ivedilikle kamuoyuna  ve karar vericilere duyuru yapma gereğini duymuştur.

Tütün mücadelesindeki kazanımlar silindi

Ülkemizdeki  tütün tüketimine bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak üzere yürürlüğe konulan yasalar ile  sigara iç satışları 2008 yılından itibaren düşmekte idi.

Yasalara  uyumsuzluk ve denetim mekanizmalarındaki zafiyet ile 2014 yılından itibaren tüketim yeniden artmış, 2015 yılında,  2008 yılı sayılarına geri dönülmüştür.

Tütün üretim, tüketim ve ticareti artıyor

2015 yılı itibariyle kaçak sigara ve yasadışı sarmalık kıyılmış tütün ürünleri dahil yurt içinde tüketilen sigara miktarının 125 milyar adeti bulduğu tahmin edilmektedir. 2008 yılından bu yana uygulanan tütün kontrol politikalarının tütün endüstrisi satış ve gelirlerinde bir azalmaya yol açmadığı sanayi odaları kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Gençlerde sigara içme artıyor

Ülkemizde uygulanan  “Küresel Gençlik Tütün Araştırması” 2003-2012 yılları sonuçlarının karşılaştırılması yapıldığında, 13-15 yaş okul öğrencilerinde sigara kullanımının %51, diğer tütün ürünü kullanımının %88 arttığı görülmektedir. Gelecek yıl sigara içmeye başlayabileceğini söyleyenler gençlerde %96 oranında artış vardır.  İstanbul ilinde çalışan çocuklarda yapılan  bir çalışmada 2008 yılında %42 bulunan sigara içme oranı 2013 yılında %43  olarak saptanmıştır.

Erişkinlerde sigara içme artıyor

TÜİK tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırmasına göre  2010 yılında her gün sigara içen oranı %25 iken 2014 yılında  %27‘ye çıkmıştır. Erkeklerde sigara içme oranı %39’dan %42’ye ulaşmıştır. Kadınlarda da 2010 yılında %12 olan sigara içme oranı 2014 yılında %13 olmuştur.

Tütün bağımlılığı tedavi edilmiyor 

Tütün bağımlılığı tedavisinin geri ödemesi yapılmamaktadır. Kısa dönemler için dağıtılmış olan iki ilaç kısıtlı sayıda hastaya ulaşmıştır.  Hastaya verilecek olan ilaçlar hekim tarafından değil, kurulmuş bilgisayar sistemi tarafından seçilmiştir. Bazı hastalara sistem ilaç vermemiştir. Tedavi seçenekleri arasında tedavide kullanılan nikotin yerine koyma tedavisi bulunmamıştır. Tütün bağımlılığı tedavisi hekimin aktif olarak rol aldığı geri ödeme programı dahilinde olmalıdır.

Ülkemizdeki tütün kontrol politikalarının doğru ve etkin uygulanmaması hem gençlerde hem erişkinlerde tütün kullanımını arttırmıştır. Harcanan emek ve zaman zayi olmuştur.  Biz akciğer sağlığını korumayı misyon edinmiş hekimler acil seferberlik çağrısı yapmaktayız .

Halkımızın sağlığı için                               :

 • Tütün ürünü arzını azaltacak, tütün endüstrisini denetleyecek, bilime dayalı politikaların uygulanmasını,
 • Zararı azaltılmış iddiası ile karşımıza çıkacak elektronik sigara ve diğer yeni ürünlerin
  ticaret, pazarlanma ve satışına izin verilmemesini,
 • Nargilelik tütün ürünlerinin üretim, ticaret, pazarlama ve satışına izin verilmemesini,
 • Tütün ürünlerinin satışı, dağıtımı, fiyatlandırılması iradesinin kamuya ait olmasını,
 • Kapalı alanda tütün ürünü tüketimini yasaklayan yasaların hiç bir ödün verilmeden uygulanmasını,
 • Tütün ürünü satış noktalarında  reklam ve promosyon yasaklarının tam olarak uygulanmasını sağlayacak mekanizmanın geliştirilmesini,
 • Sigara paketlerinin üzerindeki resimli uyarılarının etkin, çarpıcı olması ve altı ayda bir değiştirilmesini,
 • Kezlerce söz verilmiş olan düz paket uygulamasına geçilmesini,
 • Sivil toplum ile sağlıklı bir iletişimin kurulmasını,
 • Tütün ürünlerinin ticareti ve kullanımı ile ilişkin verilerin şeffaf  ve ulaşılabilir olmasını,

talep ediyoruz.

====================================

Dostlar,

Türk Toraks Derneği’nin bu Bildirgesi, AKP Hükümetinin tütün politikasının, tüm şamatalara
ve gösterişli propaganda girişimlerine karşın, başarılı olmadığını açık olarak ortaya koyuyor.

Daha çok çaba gösterilmeli..
Tütün ve ürünleri kullanımı, DSÖ öngörüsüne göre 21. yy’da 1 milyar insanın ölümüne
neden olacak! Küresel bir salgın boyutunda…

Sevgi ve saygı ile.
13 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir