Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sonuç Bildirgesi – 2016

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi
Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sonuç Bildirgesi 

Türk Toraks Derneği Uyarıyor:
Ülkemizde tütün kullanımı yeniden artıyor!

Türk Toraks Derneği yıllık kongresi sırasında  Tütün Kontrol Çalışma Grubu  son verileri değerlendirmiş ve ivedilikle kamuoyuna  ve karar vericilere duyuru yapma gereğini duymuştur.

Tütün mücadelesindeki kazanımlar silindi

Ülkemizdeki  tütün tüketimine bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak üzere yürürlüğe konulan yasalar ile  sigara iç satışları 2008 yılından itibaren düşmekte idi.

Yasalara  uyumsuzluk ve denetim mekanizmalarındaki zafiyet ile 2014 yılından itibaren tüketim yeniden artmış, 2015 yılında,  2008 yılı sayılarına geri dönülmüştür.

Tütün üretim, tüketim ve ticareti artıyor

2015 yılı itibariyle kaçak sigara ve yasadışı sarmalık kıyılmış tütün ürünleri dahil yurt içinde tüketilen sigara miktarının 125 milyar adeti bulduğu tahmin edilmektedir. 2008 yılından bu yana uygulanan tütün kontrol politikalarının tütün endüstrisi satış ve gelirlerinde bir azalmaya yol açmadığı sanayi odaları kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Gençlerde sigara içme artıyor

Ülkemizde uygulanan  “Küresel Gençlik Tütün Araştırması” 2003-2012 yılları sonuçlarının karşılaştırılması yapıldığında, 13-15 yaş okul öğrencilerinde sigara kullanımının %51, diğer tütün ürünü kullanımının %88 arttığı görülmektedir. Gelecek yıl sigara içmeye başlayabileceğini söyleyenler gençlerde %96 oranında artış vardır.  İstanbul ilinde çalışan çocuklarda yapılan  bir çalışmada 2008 yılında %42 bulunan sigara içme oranı 2013 yılında %43  olarak saptanmıştır.

Erişkinlerde sigara içme artıyor

TÜİK tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırmasına göre  2010 yılında her gün sigara içen oranı %25 iken 2014 yılında  %27‘ye çıkmıştır. Erkeklerde sigara içme oranı %39’dan %42’ye ulaşmıştır. Kadınlarda da 2010 yılında %12 olan sigara içme oranı 2014 yılında %13 olmuştur.

Tütün bağımlılığı tedavi edilmiyor 

Tütün bağımlılığı tedavisinin geri ödemesi yapılmamaktadır. Kısa dönemler için dağıtılmış olan iki ilaç kısıtlı sayıda hastaya ulaşmıştır.  Hastaya verilecek olan ilaçlar hekim tarafından değil, kurulmuş bilgisayar sistemi tarafından seçilmiştir. Bazı hastalara sistem ilaç vermemiştir. Tedavi seçenekleri arasında tedavide kullanılan nikotin yerine koyma tedavisi bulunmamıştır. Tütün bağımlılığı tedavisi hekimin aktif olarak rol aldığı geri ödeme programı dahilinde olmalıdır.

Ülkemizdeki tütün kontrol politikalarının doğru ve etkin uygulanmaması hem gençlerde hem erişkinlerde tütün kullanımını arttırmıştır. Harcanan emek ve zaman zayi olmuştur.  Biz akciğer sağlığını korumayı misyon edinmiş hekimler acil seferberlik çağrısı yapmaktayız .

Halkımızın sağlığı için                               :

 • Tütün ürünü arzını azaltacak, tütün endüstrisini denetleyecek, bilime dayalı politikaların uygulanmasını,
 • Zararı azaltılmış iddiası ile karşımıza çıkacak elektronik sigara ve diğer yeni ürünlerin
  ticaret, pazarlanma ve satışına izin verilmemesini,
 • Nargilelik tütün ürünlerinin üretim, ticaret, pazarlama ve satışına izin verilmemesini,
 • Tütün ürünlerinin satışı, dağıtımı, fiyatlandırılması iradesinin kamuya ait olmasını,
 • Kapalı alanda tütün ürünü tüketimini yasaklayan yasaların hiç bir ödün verilmeden uygulanmasını,
 • Tütün ürünü satış noktalarında  reklam ve promosyon yasaklarının tam olarak uygulanmasını sağlayacak mekanizmanın geliştirilmesini,
 • Sigara paketlerinin üzerindeki resimli uyarılarının etkin, çarpıcı olması ve altı ayda bir değiştirilmesini,
 • Kezlerce söz verilmiş olan düz paket uygulamasına geçilmesini,
 • Sivil toplum ile sağlıklı bir iletişimin kurulmasını,
 • Tütün ürünlerinin ticareti ve kullanımı ile ilişkin verilerin şeffaf  ve ulaşılabilir olmasını,

talep ediyoruz.

====================================

Dostlar,

Türk Toraks Derneği’nin bu Bildirgesi, AKP Hükümetinin tütün politikasının, tüm şamatalara
ve gösterişli propaganda girişimlerine karşın, başarılı olmadığını açık olarak ortaya koyuyor.

Daha çok çaba gösterilmeli..
Tütün ve ürünleri kullanımı, DSÖ öngörüsüne göre 21. yy’da 1 milyar insanın ölümüne
neden olacak! Küresel bir salgın boyutunda…

Sevgi ve saygı ile.
13 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir