DİSK: Kölelik düzenine direnelim!

DİSK: Kölelik düzenine direnelim!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) özel istihdam büroları yasa tasarısına karşı eylem yaptı.

Aydınlık / Ankara (10.4.16)
(AS: Bizim kapsamlı irdelememiz yazının altındadır..) 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) özel istihdam büroları yasa tasarısına karşı eylem yaptı. Özel istihdam büroları tasarısının Meclis gündemine gelmesi konfederasyon ve sendikaları harekete geçirdi. DİSK’li işçiler de Ankara başta olmak üzere pek çok ilde eylem yaptı. Ankara Sakarya Meydanı’ndaki eyleme, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, Sosyal-İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, yönetim kurulu üyeleri, şube yöneticileri ile çok sayıda işçi katıldı. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko;

  • “TBMM gündemine getirilen bir yasa ile ‘insan ticareti’ ve ‘kölelik’ oylanacak. Biz bu kölelik düzenini reddediyoruz. Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veren yasa tasarısı kayıtsız şartsız TBMM gündeminden çekilmelidir.” dedi. Türkiye’deki 15 milyon işçiye, tüm emekçilere, emek dostlarına, emek dostu tüm siyasi partilere ve kurumlara seslenen Beko, 
  • “Gelin işçileri köle pazarında köle satar gibi satmaya kalkanlara karşı hep beraber direnelim.
  • Gelin kıdem tazminatlarımıza göz koyan leş kargalarına karşı direnelim.
  • Gelin taşeron işçilerine ayrımsız, kayıtsız, şartsız daimi işçi kadrosu hakkı için hep beraber omuz omuza kol kola direnelim.
  • Emek, hak ve demokrasi mücadelesi verenler er ya da geç hep kazanmıştır.
  • İşçilere kölelik dayatanlar kaybedecek, biz kazanacağız.” diye konuştu.
BMİS: O yasaları çıkaramayacaksınız!

Emek Servisi
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası (BMİS), kıdem tazminatını gasp etme girişimleri ile özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisini öngören yasa tasarısına karşı önceki akşam İstanbul Kartal’da yürüyüş düzenledi. Eylemde açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “İşçilerin birçok kazanımı özel istihdam büroları üzerinden ortadan kaldırılacak. Özel istihdam bürosu kiralık işçilerin patronu olacak. Bu düzeni, bu uygulamayı, bu yasayı biz kabul etmiyoruz. Size o yasayı çıkartırmayacağız” dedi.

=========================================

Dostlar,

Kesin ve net olarak emekçilerimizin yanındayız..
EMEK düşmanı politikalardan AKP iktidarını, vazgeçmeye biz de çağırıyoruz.
13+ yıldır tek başına iktidar olan AKP’nin emek hak ve özgürlüklerini ne denli gerilettiğini ve sermaye yanlısı politikalar güttüğünü çok net olarak gözlüyoruz..

Örn. HAK-İŞ’i kurdurarak yandaş sendika yaptı ve hormonlıu olarak hızla büyüttü.
Bu sendika (??) koşar adım 300 bini aşan üye sayısına kavuşturuldu iktidar desteği ile..
Oysa onyılların işçi sendikası DİSK hala 122 binlerde.. TÜRK-İŞ 820 binlerde..

AKP, 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği ile 26 maddelik bir paketi ya hep – ya hiç dayatması ile halkın önüne sürdü.. Maddelerin tek tek oylanmasına olanak vermedi. Bu maddelerden biri de 1’den çok sendikaya üye olma “hakkı” (!) idi.. Ne yazık ve ne utanç verici ki; bu sendika maddesi gibi, HSYK gibi, Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirme, yönetsel yargı yetkisini kısma gibi.. değişiklikler, satılık – kiralık kimi sözde aydınların desteği ve propagandası ile “yetmez ama evet” sloganının mide bulandırıcılığında halk aldatılarak geçirildi..

Günümüzde o durumdayız ki, 16 milyona yakın işçinin ancak %10-11 kadarı sendikalı ve bunların da bir bölümünün 1’den çok sendikaya üye olması (!) nedeniyle ancak yarısının işyerlerinde toplu sözleşme hakı var… Bir başka deyimle devr-i AKP’de emekçilerin %90’ı sendikasız ve %95’i toplu sözleşme olanağından yoksun.. Oysa 1980’de bile 3 milyon işçinin %50’si, 1,5 milyonu sendikalı idi..

AKP, memur sendikacılığına da geçit vermedi.. “Özgürlükler şampiyonu” bu parti (!), 2002 sonunda iktidara gelirken “3Y” formülünü öne sürmüştü.. Yoksulluk – Yolsuzluk – Yasaklar.. ile savaşacaktı AKP.. Memur sendikalarının (!) toplu sözleşme ve grev hakları hala yok ve AKP’nin bunu tanımaya niyeti de yok.. Memurlara oyuncak.. Sözde memur sendikası.. Dernek gibi.. Çünkü küresel – yerli sermaye ittifakı ağababaları AKP’nin ipini sıkıca tutmaktalar. Hoş AKP’nin de sözde Müslüman geçinmesine, yoksul Müslüman halktan oy almasına karşın onların çıkarlarını savunmaya, hele sermayeyi karşısına alarak hiç mi hiç niyeti yok. Görevine çoook sadık..

Yukarıda değinilen özel istihdam büroları yasal düzenlemesine ek, sermaye, AKP eliyle emekçilerin yaşam güvencesi olan kıdem tazminatına da göz dikmiş durumda..

Ayrıca emekçinin dişinden tırnağından kesilen kara gün dostu işsizlik sigortası da AKP – sermaye işbirliği ile gasp edilmiş durumda. 90 milyar TL gibi 2016 bütçesinin 1/6’sına yaklaşan muazzam büyüklüteki fondan işsiz kalan emekçilerin yararlanabilmeleri için deveye hendek atlatmaları gerek. Bu alınteri fon, AKP iktidarınca nerede açık varsa orada hovardaca kıllanılıyor adeta. Resmen %10’ları gerçekte 2 katını bulan işsizlik milyonlarca insanın belini büküyor.. AKP, Aile Sigortası getirmediği gibi, İşsizlik Sigortası fonunu da yedek akçe olarak tepe tepe kullanmakta.

AKP’nin 13+ yıllık iktidarında ölümlü iş kazalarında (cinayetlerinde!) Avrupa’da 1., Dünyada ise 3. lüğümüz sürüyor. Soma’da 301 emekçiyi yutan toplu cinayette AKP 1. derecede sorunlu.. Çok sayıda büyük, toplu emeki katliamına yol açan iş kazaları (cinayetleri!) bu iktidar döneminde yaşandı ve davalar sorumluları ortaya koy(a)madı.. Hele yandaş sermaye – şirketler açıkça kollandı… Dönemin Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Soma madenini denetleyen (?!) ve “her şey yolunda” rağoru veren müfettişlerin Savcıya ifade vermelerine bile izin vermedi! Niye acaba??

is_cinayetleri_ve_AKP

 

Türkiye, 13+ yıllık tek başına AKP iktidarında olduğu ölçüde kötü yönetilmedi,
hatta zulüm görmedi..
Düşün emekçilerin yakasından ey AKP’liler..
Geri çekin özel istihdam büroları kölelik yasası tasarısını..
Semayenin sadık kölesi olacağınıza birazcık vicdanınız sızlasın ve emekçiye sahip çıkın..
Döneminizde kaç Dolar milyarderi yetiştirdiniz, gelir dağılımı neden bunca adaletsiz??

Türkiye, vargücüyle emekçilerinin bu haklı direnişine destek vermelidir…
AKP’ye, Türkiye’de dilediğince at oynatamayacağı gösterilmelidir..

Sevgi ve saygı ile.
10 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir