Onur ÖYMEN : Cumhurbaşkanının Washington Ziyareti

Sayın Cumhurbaşkanının Washington Ziyaretiyle İlgili Düşünceler

portresi_kursude_bayrakla

Onur ÖYMEN
Sayın Cumhurbaşkanının nükleer güvenlik zirvesi vesilesiyle yaptığı Amerika ziyareti, basında daha çok Başkan Obama ile görüşüp görüşmeyeceği boyutuyla ön plana çıkarıldı. Türkiye iç ve dış basında bu görüşme ile bağlantılı olarak ricacı ülke durumuna düşürüldü. Oysa, Türkiye’nin Amerika’dan olduğu kadar, hatta belki daha da fazla Amerika’nın Türkiye’den beklentileri var. Özellikle, bugünkü koşullarda Başkan Obama’nın Erdoğan ile görüşmeyi kabul etmesi Amerika’nın bir lütfu ya da Türkiye’nin bir başarısı gibi gösterilmemelidir.
Karşılıklı beyanlardan Türkiye ile Amerika arasında başta Suriye olmak üzere birçok konuda görüş farklılıkları devam ettiği anlaşılıyor. Bunu olağan karşılamak lazımdır. Mesele, Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gerektirdiği politikaları izlemekte yeterince başarılı olup olmadığıdır.
Türkiye’nin Amerika’dan ve Avrupalı müttefiklerden en önemli beklentisi terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan topyekûn mücadele anlayışının benimsenmesidir. Bu konuda Amerika’daki temasların bizim açımızdan olumlu sonuç verdiğini söylemek mümkün değildir. Bazı Amerikan kaynaklarının PYD ile PKK arasındaki yakın işbirliğini dile getiren yayınlarına rağmen, Amerikan hükümetinin bu iki örgüt arasında fark gözeten tutumunda ısrar edeceği anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde, PKK’nın Kuzey Irak’tan tasfiyesi konusunda Amerika’nın aktif bir rol oynayacağının, bu amaçla Bağdat Hükümeti ve Barzani üzerinde etkili girişimlerde bulunacağının işareti yoktur. PKK’nın son zamanlarda yoğunlaşan saldırılarına rağmen Amerika’nın Türkiye’nin bu örgütle masaya oturup siyasi çözüm araması, yani, PKK’nın silah zoruyla dayatmak istediği konularda bazı tavizler vermesi yaklaşımın değiştiğine dair de bir izlenim alınmamaktadır.
Sığınmacılar konusunda, Türkiye’nin yükünü hissedilir şekilde hafifletecek girişimlere ABD’nin önemli bir katkı sağlayacağı yolunda da bir işaret yoktur. Aynı şekilde, sığınmacıların büyük bir bölümünün geri gönderilmesi için Suriye’nin kuzeyinde bir güvenlikli bölge kurulması talebine Amerika’nın karşı çıkmaya devam ettiği de anlaşılmaktadır.
Türkiye’de insan hakları ve özgürlükler konusunda Amerika’dan ve Avrupa’dan gelen eleştirileri karşılamak için dile getirilen görüşlerin Amerikan resmi çevreleri, sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları üzerinde ikna edici bir etki yaptığı izlenimi alınmamıştır.
Yapılan açıklamalarda Suriye’nin toprak bütünlüğüne değinilmesi isabetli olmuş. Ancak, Türkiye’nin önem verdiği Irak’ın da toprak bütünlüğünün korunması konusuna pek değinilmediği görülmüştür.
Kıbrıs konusunda Türkiye’nin beklentilerine Amerika’nın anlayış gösterdiği izlenimi alınmamıştır.
Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi için Amerika’nın katkı sağlayacağına ilişkin bir vaatte de bulunulmadığı anlaşılmıştır. Oysa, Amerika’nın pazar olanakları Rusya’nın Türk ürünlerine karşı uyguladığı kısıtlamaları büyük ölçüde telafi edecek boyuttadır.
AB-ABD Serbest Ticaret Anlaşmasına Türkiye’nin de katılması yolundaki haklı talebine Amerika’dan olumlu bir cevap geldiği de duyulmamıştır.
Bütün bu nedenlerle, basına yansıyan bilgilerden, Sayın Cumhurbaşkanının Amerika ziyaretinin ülkemizin beklentilerini karşılayacak sonuçlar verdiğini söylemek mümkün değildir.
Saygılar, sevgiler, 01.04.2016

==============================================================

Yazık… onca tantanaya yazık..
Daha da üzüntü veren, yandaş kalemlerin gerçeği tersyüz eden yalaka yazıları..
Bunun için, bizim aklımızın almadığı ölçüde “hünerli” (!?) olmak gerekiyor galiba..
Getirisi de çok büyük olmalı böylesi bir “hizmetin” ??!!

Sevgi ve saygı ile.
05 Nisan 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir